Home > Nieuws > Astrid Joosten opent nieuwe zorgwoning voor kinderen Kempenhaeghe
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Astrid Joosten opent nieuwe zorgwoning voor kinderen Kempenhaeghe

 
 
Astrid Joosten opent nieuwe zorgwoning voor kinderen Kempenhaeghe
 
Geschreven door Persbericht   
dinsdag, 09 april 2013 18:52

De kinderen van kinderwoonafdeling Den Vinckert op Kempenhaeghe zijn pas verhuisd naar een nieuwe mooi geoutilleerde accommodatie. De naam Den Vinckert is meeverhuisd. In de nieuwe woningen van Den Vinckert is ‘zo gewoon mogelijk wonen’ het uitgangspunt. De moderne zorgwoningen zijn toegerust op de epilepsie en opvoedings- en zorgvragen van de kinderen en op het stimuleren van hun ontwikkelingsmogelijkheden. Op woensdagmiddag 10 april 2013 opent Astrid Joosten, ambassadeur van het Epilepsiefonds, de nieuwe woningen 

Den Vinckert behoort tot het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe. Er wonen circa 25 kinderen die vanwege de complexiteit van hun epilepsie, niet meer permanent thuis (kunnen) wonen. De kinderen variëren in leeftijd van circa vijf jaar tot jongvolwassenen van begin twintig met een laag ontwikkelingsniveau. De meeste kinderen krijgen onderwijs aangeboden via De Berkenschutse, de school voor speciaal onderwijs op het Kempenhaegheterrein. De zorg die op de afdeling wordt geboden, wordt gefinancierd via de AWBZ 

De kinderen wonen binnen Kempenhaeghe om te leren leven met epilepsie en zich - naar vermogen te ontwikkelen - tot zo zelfstandig mogelijk functionerende volwassenen. Elke woning heeft een eigen team van woonbegeleiders die beschikken over specifieke kennis. Denk daarbij aan kennis van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking en een verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling of kinderen met een matige verstandelijke beperking bij wie de ernstige epilepsie bij gewone dagelijkse activiteit (schommelen, koken, een rondje fietsen) meer en ander toezicht vraagt. Ook het vergroten van de kennis van de kinderen zelf over epilepsie krijgt passende aandacht. 

De meeste kinderen wonen in groepsverband maar er zijn ook mogelijkheden voor kinderen die moeilijk samen met anderen kunnen wonen. De meeste schoolkinderen verblijven doordeweeks in Kempenhaeghe en brengen (een deel van) de weekends en vakanties bij hun ouders door.


Speciale digitale speelwand stimuleert ontwikkeling

In een zo ‘gewoon’ mogelijke setting is de nieuwe zorgwoning toegerust voor up to date epilepsiezorg. In de vier woningen die met elkaar verbonden zijn via een binnenplein wordt een vriendelijk en veilig pedagogisch klimaat geboden waarin de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen zo veel mogelijk worden gestimuleerd. Een voorbeeld van dat laatste is de digitale speelwand op het speelplein. Deze speelwand wordt niet alleen ter ontspanning ingezet maar stimuleert ook de ontwikkeling op diverse gebieden. 

De wand is een mooie manier om kinderen uit te nodigen tot samenspelen, tot meer beweging en het zelfstandig spelen in de vrije tijd. Door het gebruik ervan worden ook nieuwe ervaringen opgedaan. Door het ‘actie-reactie’ element van de wand ontstaan ‘actie-interactie’-ervaringen. Zo leren ze een stukje eigen regie te voeren omdat door hun eigen toedoen (het aanraken van de wand) er iets gebeurt: kleur, licht, geluid. Voor de kinderen van Vinckert is een nieuw spel ontwikkeld die hen ervaringen laat beleven die ze normaal vanwege hun epilepsie niet kunnen opdoen. Denk bijvoorbeeld aan het besturen van een auto of trein.

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook 

Laatst aangepast op dinsdag, 09 april 2013 19:00