Home > Nieuws > Sterksel : “in elke fase van mijn leven”.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Sterksel : “in elke fase van mijn leven”.

 
 
Sterksel : “in elke fase van mijn leven”.
 
Geschreven door Nancy Vroomen   
dinsdag, 23 april 2013 20:41


“Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning en leefomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen”.

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg van de Dorpsraad Sterksel tracht  de hierboven genoemde in 2008 in het IDOP geformuleerde wens, te realiseren.

De werkgroep bestaat uit 7 leden Wim Stolp, Wim van Laarhoven, Carel van de Zanden, Ton van der Togt, Jos Hendriksen, Tonny Stienen en Nancy Vroomen.
We richten ons hierbij in eerste instantie op de inwoners van 65 jaar en ouder (200 inwoners).

Onderliggend aan dit doel staat een aantal ontwikkelingen;
• Ontwikkelingen ten aanzien van het WMO beleid 
  (een belangrijk deel van de zorg zal door de eigen omgeving moeten worden ingevuld)
• Kantelingbeleid van de gemeente 
  (de gemeente zal de inwoners in eerste instantie aanspreken op eigen verantwoordelijkheid en acties)
• Het onderzoek van “senioren in Sterksel in 2008” is op een aantal onderdelen achterhaald.

De werkgroep is erg actief geweest in het in kaart brengen van de nieuwe omgeving.  De gemeente heeft uitleg gegeven over haar beleid, we zijn naar een tweetal naburige gemeenten geweest om informatie in te winnen over hun zorgconcept (Heusden en Elsendorp). We zijn bij zorg- en welzijninstellingen geweest om de mogelijkheden te inventariseren(Zuidzorg en Paladijn), hebben input van de GGD ontvangen en we hebben getracht de omvang van de zorgproblematiek in kaart te brengen (geanonimiseerde gegevens gemeente en pastoraat).

Vervolgens hebben we een aantal conclusies met elkaar getrokken:
1. Er lijkt in Sterksel voldoende aanbod van woningen voor senioren
2. Er lijkt in Sterksel voldoende aanbod van voorzieningen voor senioren
3. Er is onvoldoende zicht op de behoefte en invulling van zorg
4. Bestaande onderzoeken zijn onbetrouwbaar voor conclusies en beleid.

Op basis van bovengenoemde conclusies zijn we met de Provincie en het SRE in gesprek gegaan met het verzoek ons te ondersteunen bij een onderzoek naar de woon, welzijn en zorgbehoefte in ons dorp.
De Provincie heeft ons toegezegd dat wij als PILOT aangemerkt worden en subsidie en/of ondersteuning ontvangen. Ons onderzoek zal dan wel met een of meer nabuurdorpen plaats moeten vinden om aan de voorwaarde van een bovenregionaal karakter te kunnen voldoen. Op dit moment zijn de namen van deze dorpen nog niet bekend.  Met het PON (onderzoeksinstituut van de Provincie) zijn we in gesprek over de onderzoeksopzet.

Met de KBO – Katholieke Bond Ouderen- is afgesproken dat we op de eerstvolgende bijeenkomst informatie zullen verstrekken over de wijzigingen in de WMO –Wet Maatschappelijke Ontwikkeling- en het kantelingbeleid van de gemeente.

Via het onderzoek van het PON en in samenwerking met de KBO proberen we de zorgbehoefte in Sterksel in kaart te brengen waarbij vanuit het KBO het voorstel van een appartementencomplex met gemeenschappelijke huiskamer/ spreekkamer is voorgesteld.

U hoort van ons!!!

Namens de Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

Nancy Vroomen
.

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook 

Laatst aangepast op dinsdag, 23 april 2013 20:44