Home > Nieuws > Sterksel: in elke fase van mijn leven. Een onderzoek dat u niet mag missen.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Sterksel: in elke fase van mijn leven. Een onderzoek dat u niet mag missen.

 
 
Sterksel: in elke fase van mijn leven. Een onderzoek dat u niet mag missen.
 
Geschreven door Nancy Vroomen   
woensdag, 14 augustus 2013 17:17

“ Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning en woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen”  IDOP plan 2008. 

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg - van de Dorpsraad - is met de hierboven genoemde wens aan de slag gegaan. 

Zij hebben zichzelf hierbij de volgende vragen gesteld: welke voorzieningen zijn nodig voor de verschillende leeftijdsfases, waaraan moeten woningen voldoen in de toekomst, wat zijn de gevolgen van de komende wijziging en vermindering van zorgvoorzieningen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen wensen maar daadwerkelijke behoeften in beeld worden gebracht en hoe ons dorp voor alle leeftijden leefbaar te houden?

Na analyse van alle beschikbare informatie, overleg met sleutelinstanties en onderzoek bij andere dorpskernen hebben wij vastgesteld dat nader onderzoek nodig is. Wij vragen u daarom om mee te helpen aan dit onderzoek en alle hierboven genoemde  vragen te beantwoorden en om mee oplossingen te bedenken.

De Provincie heeft ingestemd met onze onderzoeksvraag en Sterksel aangewezen als PILOT en ondersteunt dit met een gefinancierde onderzoeksopdracht, uitgevoerd door het PON.

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg, heeft samen met het PON een onderzoek geschreven dat is onderverdeeld in  drie stappen.

  •  Eerst willen we inzicht krijgen in de huidige situatie van ons allen in Sterksel.  Hoe ziet ons sociale netwerk eruit, hoe is de zelfredzaamheid geregeld, van welke voorzieningen maken wij gebruik, hoe wonen we, hoe regelen we onze zorg, wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? We doen dit door middel van een enquête onder alle inwoners van 18 jaar en ouder in Sterksel. 
  • Daarna willen we het onderzoek verdiepen en in gesprek gaan met een 25 tal inwoners en op zoek gaan naar de  daadwerkelijke behoeften en/of hulpvragen. We doen dit door middel van diepte-interviews. 
  • Tenslotte nodigen wij u allen uit om deel te nemen aan één van de vier workshops om de uitkomsten van de enquêtes en de diepte-interviews  met u te delen. Daarbij gaan we samen met u creatief aan de slag om oplossingen te formuleren voor een optimaal Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel.

Het PON zorgt voor een  eindrapportage ter onderbouwing van beleid.

Een gouden kans die we niet voorbij mogen laten gaan. Het totale onderzoek vindt plaats in de periode tussen half augustus en eind december van dit jaar.

Wij hopen en rekenen van harte op uw medewerking want voor een leefbaar Sterksel hebben jong en oud elkaar nodig!

Dorpsraad Sterksel,
Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg, 

Nancy Vroomen, voorzitter


De leden van de werkgroep zijn:
Jos Hendriksen (Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel  / Attent Winkel)
Wim van Laarhoven (Virtueel Plein / Sterksel.nu)
Tonnie Stienen (KBO)
Wim Stolp (Kerkbestuur) 
Ton van der Togt (Dorpsraad)
Nancy Vroomen (Dorpsraad en voorzitter van de werkgroep)
Carel van der Zanden (Virtueel Plein / Sterksel.nu)

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook 

 

Laatst aangepast op woensdag, 14 augustus 2013 17:20