Home > Nieuws > Resultaat mediationtraject: een Onderzoek Luchtkwaliteit in Sterksel en andere afspraken.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Resultaat mediationtraject: een Onderzoek Luchtkwaliteit in Sterksel en andere afspraken.

 
 
Resultaat mediationtraject: een Onderzoek Luchtkwaliteit in Sterksel en andere afspraken.
 
Geschreven door dorpsraad   
donderdag, 24 oktober 2013 10:03

Resultaat mediationtraject: een Onderzoek Luchtkwaliteit in Sterksel en andere afspraken.

 

Sterksel, 16 oktober 2013

Naar aanleiding van een aan firma Reiling Sterksel B.V. verleende milieuvergunning, heeft de dorpsraad in maart j.l. een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Noord-Brabant. In dat bezwaarschrift uit de dorpsraad zijn zorg over het gebrek aan kennis van de gezondheidsaspecten van de uitbreiding van activiteiten op het bedrijventerrein ’t Chijnsgoed.

In een mediationtraject is met een vijftal partijen, de Provincie, De firma Reiling B.V., de Gemeente,  het Waterschap en de Dorpsraad is gezocht naar een oplossing voor de door de Dorpsraad geopperde zorg voor de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners van Sterksel. Op 28 augustus j.l. is het mediationtraject afgerond met een overeenkomst tussen bovengenoemde partijen en na een perscommunicé door de GGD  mogen de afspraken gecommuniceerd worden.   

Doel van de Dorpsraad was om de zorg  die er is onder de bevolking van Sterksel over gezondheid en leefbaarheid bij partijen onder de aandacht te brengen en afspraken te maken om deze zorg zoveel als mogelijk weg te nemen.  Onze zorg is door alle partijen onderkend en het resultaat is weergeven in een 3 tal concrete afspraken met acties:

  • Er wordt een onderzoek verricht waarin, op verschillende momenten, meerdere metingen worden gedaan naar de luchtkwaliteit van een drietal bedrijven in Sterksel zijnde Reiling B.V. en twee intensieve veehouderijen (Van Asten en Kemperman). Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD en voor het meettechnische gedeelte door het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Utrecht.
  • Er wordt een klankbordgroep geformeerd met een afvaardiging van de Dorpsraad, de Provincie, de GGD en de bedrijven om de onderzoeksopzet, de voortgang en de uitkomsten van het onderzoek te volgen en te beoordelen. Dit houdt niet in dat de klankbordgroep over het onderzoek op zich mag oordelen, maar wel dat de klankbordgroep het inhoudelijk feitelijk moet kunnen “beoordelen”en dat de leden hun advies of mening daarover aan het onderzoek kunnen toevoegen.
  • Er is een communicatie protocol ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt om elkaar en de bewoners  transparant en tijdig te informeren over relevante aspecten in relatie tot dit onderwerp.

Op basis van bovengenoemde resultaten heeft de Dorpsraad  haar bezwaar tegen de vergunning van de Provincie ingetrokken.

Alle bij de mediation betrokken partijen realiseren zich dat het onderzoek weliswaar een zinvolle stap is en nuttige informatie op zal leveren, echter dat het  beperkt is tot luchtemissies bij de huidige bedrijfsvoering van bedrijven. Bovengenoemd onderzoek met de eventuele vervolgstappen is op dit moment  de  maximaal haalbare uitkomst en alle partijen spreken een gezamenlijk  vertrouwen uit in de gemaakte afspraken.

De Dorpsraad Sterksel is trots op de kracht van onze burgerparticipatie. Zij dankt de leden van de werkgroep voor hun inzet, expertise en enthousiasme waardoor dit resultaat mogelijk is gemaakt: de heer Arent Jan Michels (longarts), de heer Thjoen Oei (neuroloog), de heer Henk Hoekstra (orthopedisch chirurg) en last but not least de heer Cees de Busser. In de klankbordgroep zal de heer Jos Lichtenberg (hoogleraar TU Eindhoven) en de heer Arent Jan Michels (longarts) namens de Dorpsraad participeren.

In het communicatieplatform met Reiling Sterksel, nemen namens de Dorpsraad Bas Huysmans (voorzitter Dorpsraad), Jan Joosten (voorzitter werkgroep infrastructuur) en Nancy Vroomen (voorzitter werkgroep Maatschappelijk) zitting.

U kunt een kopie van de overeenkomst opvragen bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  

 

 

Namens de Dorpsraad Sterksel,

 

Nancy Vroomen

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op zondag, 17 november 2013 12:12