Home > Nieuws > Gezondheid: van aandacht naar actie
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Gezondheid: van aandacht naar actie

 
 
Gezondheid: van aandacht naar actie
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 30 oktober 2013 22:54

Met enige verbazing heeft een van de redactieleden kennis
genomen van de soms schokkende constateringen uit het
Lokaal gezondheidsbeleid Heeze-Leende. Hoe (on)gezond zijn
we en wat kunnen we doen?

Met betrekking tot 'eenzaamheid' en 'psychisch welbevinden'
zijn er wellicht ook uitdagingen voor de Werkgroep Wonen,
Welzijn en Zorg, van de Dorpsraad Sterksel.    Heeze-Leende gezond!

Wist u dat in Heeze-Leende:

 • Tweederde van alle kinderen onvoldoende beweegt en hiermee de kans op overgewicht vergroot?
 • Bijna 40% van de ouderen en 30% van de volwassenen eenzaam is?
 • Eén op de vier volwassenen een verhoogd risico heeft op een depressie of angststoornis?
 • Er sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn?
 • De startleeftijd voor alcoholgebruik weliswaar stijgt, maar het drinkgedrag van jongeren nog steeds verontrustend is?
 • Drie procent van de jongeren softdrugs gebruikt, vaak in combinatie met alcohol?

Lokaal Gezondheidsbeleid

Op 16 september jl. heeft de gemeenteraad de Nota Heeze-Leende gezond! vastgesteld. In deze nota beschrijven we het lokale gezondheidsbeleid voor de periode 2013 – 2016.
We kiezen ervoor om de volgende thema’s de komende jaren verder uit te werken:
1. Bewegen & voeding
2. Eenzaamheid
3. Psychisch welbevinden
4. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
5. Alcohol & drugs.

Voor een groot deel borduren we voort op de al ingezette weg en continueren we lopende activiteiten. Ook sluiten we aan bij andere beleidsterreinen: gezonde kinderen kunnen beter leren met als gevolg minder schooluitval; gezonde burgers kunnen aan het werk of op een andere wijze een bijdrage leveren aan de samenleving; door meer lopen en fietsen is er sprake van minder milieuvervuiling; een gezonde en groene gemeente trekt meer toeristen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. In de eerste plaats is de burger natuurlijk zelf verantwoordelijk voor haar of zijn gezondheid en de manier waarop hij of zij zich gezond gedraagt. Daarnaast zijn ook anderen medeverantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de werkomstandigheden, de woonomstandigheden, de fysieke omgeving, het bieden van gelijke kansen en het informeren van burgers zodat zij op basis van de juiste informatie beslissingen kunnen nemen over hun leefstijl.

Het lokale gezondheidsbeleid is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van een groot aantal partijen: gemeente, burgers en hun directe omgeving (mantelzorgers, buren), vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, professionele instellingen en bedrijven. Bij de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid willen we zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de vragen en ervaringen van burgers zodat ook zij aan de slag kunnen met concrete activiteiten. De komende tijd wordt u hierover geïnformeerd via de Parel en onze website. Heeft u hiervoor nu al suggesties of ideeën, dan kunt u contact opnemen met Charlotte Kooijmans, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of op het telefoonnummer 040-2241420.

Een stuk uit het beleid, met enkele alarmerende constateringen....

Bewegen & voeding
Tweederde van alle kinderen beweegt onvoldoende en vergroot hiermee de kans op overgewicht. In Heeze-Leende beweegt, net als in de regio, ruim driekwart van de jongeren van 12-18 jaar te weinig voor hun leeftijd. Wel zijn er veel kinderen lid van een sportvereniging.
Het percentage jongeren met overgewicht is 8% (regio 9%); 0,4% heeft obesitas. 
De volwassen inwoners van Heeze-Leende scoren goed op het gebied van lichamelijke activiteit. Toch voldoet 36% van de volwassenen en 28 % van de ouderen niet aan de Norm voor Gezond Bewegen. 
Overgewicht blijft een belangrijk gezondheidsprobleem, ook in Heeze-Leende. Bij de volwassenen
heeft bijna de helft overgewicht en bij de ouderen is dit ruim de helft.
Overgewicht, en vooral obesitas, vormt een risico voor de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Het voorkomen is van groot belang, omdat het moeilijk is om eenmaal bestaand overgewicht aan te pakken. 
Een ander belangrijk punt is ondergewicht bij jeugd: bij 11% van de 12-18 jarigen is sprake van ondergewicht.
Eenzaamheid
Bijna 40% van de ouderen en 30 % van de volwassenen in Heeze-Leende is eenzaam. Eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring en is moeilijk van buitenaf waar te nemen. Het tast het welzijn of het psychisch of sociaal welbevinden van mensen aan en kan daardoor ziekmakend zijn, zowel lichamelijk als geestelijk.
Gescheiden mensen en weduwen/weduwnaars hebben de grootste kans op eenzaamheid. Ook bij
ouderen met alleen AOW komt meer eenzaamheid voor.
Psychisch welbevinden
Hoewel het beeld gunstiger is dan in de regio heeft toch een op de vier volwassenen in Heeze-Leende een verhoogd risico op een depressie of angststoornis. Van de volwassen bevolking met een inkomen beneden modaal is ruim een kwart psychisch ongezond. 
Eén op de drie volwassenen en bijna de helft van de ouderen heeft een matig tot hoog risico op een depressie of angststoornis. Van de jongeren heeft 7% in het afgelopen jaar zelfdoding overwogen en 0,6 % heeft daadwerkelijk een poging gedaan. 9% van de jongeren met een slechte ervaren psychische gezondheid heeft behoefte aan professionele hulp.
Het aantal mensen met een depressie neemt toe, depressie behoort tot de top 5 van ziekten met de hoogste ziektelast. 

 • Heeze-Leende gezond! - Lokaal gezondheidsbeleid Heeze-Leende.pdf 
 • Factsheet - Op weg naar een gezonder Heeze-Leende.pdf 
 • Bron: gemeentewebsite

  Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook 

  Laatst aangepast op woensdag, 30 oktober 2013 22:58