Home > Nieuws > Geslaagde avond over Wonen, Welzijn en Zorg
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Geslaagde avond over Wonen, Welzijn en Zorg

 
 
Geslaagde avond over Wonen, Welzijn en Zorg
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 20 november 2013 00:40

Sterksel kan terugzien op een geslaagde avond over Wonen, Welzijn en Zorg. De vrees dat er in verband met andere activiteiten weinig mensen zouden komen, bleek ongegrond. Rekening houdend met de andere evenementen van de Sterkselse verenigingen en voetbal op tv, is de opkomst zeer goed te noemen.

De avond werd geopend met een inleiding door Nancy Vroomen, voorzitter van de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg, die ressorteert onder de dorpsraad van Sterksel. Zij gaf aan dat de oude onderzoeken geen goede basis meer zijn voor wat we in Sterksel willen.

Uit de enquêtes en de diepte-interviews die nu gehouden zijn is gebleken dat Sterksel een tevreden dorp is. Dat houdt in dat voor nieuwe uitdagingen de lat hoog komt liggen.

Bas Huijsmans, voorzitter van de Dorpsraad, gaf aan dat het dorp wel tevreden, maar hartstikke actief is. ‘Wij van de Dorpsraad hebben het druk. Nieuw bloed en jeugdig enthousiasme zijn van harte welkom.’

Sterksel heeft bij de opzet van de enquête samengewerkt met Gerwen, waar inmiddels dezelfde vragen aan de inwoners zijn gesteld. De twee dorpen proberen van elkaar te leren en samen met het PON als pilot in Noord-Brabant een blauwdruk te ontwikkelen voor andere dorpen.

De wetenschappelijke begeleiding is in handen van het PON in Tilburg. Het PON is een kennisinstituut op het sociale en culturele domein. Het levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een sociaal duurzame samenleving. Zij combineren wetenschappelijke kennis met kennis van de uitvoeringspraktijk.

Sterksel en ook Gerwen worden begeleid door mw. ir. Jolanda Luijten en mw. drs. Trude Rietveld van het PON. Zij verzorgden ook de presentatie van vanavond en met verve.
foto vlnr: Trude Rietveld, Nancy Vroomen, Jolanda Luijten

Bij de opzet van het onderzoek is, na discussie(!) uitgegaan van drie wijken: de dorpskern, de villawijk en het buitengebied. Op de term ‘villawijk’ zijn nogal wat omwerkingen gekomen, ook door de bewoners zelf. Toch laten de uitkomsten van de enquête in de villawijk een iets ander beeld zien dan die uit de andere wijken. Soms zijn ze het meest tevreden en soms het meest ontevreden!

>>> Klik HIER voor de presentatie
‘Mooie scores. De interviews bevestigen de cijfers.’

Na de presentatie werd gestart met de workshops. 9 groepen bogen zich over de twee belangrijkste uitdagingen die spelen in Sterksel: ontmoeten en zorg(voorzieningen).

Voor drie bewonersprofielen werden ‘zorg’ en ‘ontmoeten’ uitgediept aan de hand van de volgende vragen:

  • Waar loopt deze persoon tegenaan?
  • Welke kansen zie je?
  • Wat moet er ter hand worden genomen (wat moet er gebeuren)?
  • Wie neemt wat op zijn schouders?

Daarna volgde een terugkoppeling met alle groepen.

Op 7 januari is er een vervolgbijeenkomst en 21 deelnemers van deze avond hebben al te kennen gegeven aanwezig te willen zijn. Jij kunt er ook bij zijn. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

De uitgewerkte enquêtes met toelichting en de resultaten van de workshops worden t.z.t. gepubliceerd op sterksel.nu.

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook   

Laatst aangepast op woensdag, 20 november 2013 17:15