Home > Nieuws > Brede steun voor Werkgroep Infrastructuur
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Brede steun voor Werkgroep Infrastructuur

 
 
Brede steun voor Werkgroep Infrastructuur
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 27 november 2013 00:19

Op dinsdag 26 november heeft de Werkgroep Infrastructuur haar plannen gepresenteerd. Ondanks de voetbalwedstrijd Ajax – Barcelona was de Brabantzaal van Dorpshuis Valentijn nagenoeg vol met belangstellenden. Ook een afvaardiging van de Dorpsraad Maarheeze en heer Pieter Rozema van de Heidemij waren aanwezig.

Het doel van de avond was drieledig:
- informeren over de ontwikkelingen en de stand van zaken
- gelegenheid tot het stellen van vragen en inbrengen
van voorstellen
- beantwoording van de vraag of er voldoende draagvlak is
voor de ingeslagen weg

Foto vlnr Jan van Oss, Jos Hendriksen en Jan Joosten

Om te beginnen met het draagvlak: het is essentieel dat de Werkgroep Infrastructuur - als onderdeel van de Dorpsraad in Sterksel -  spreekt namens de gemeenschap Sterksel. En dat blijkt zo te zijn.
Met de conclusie van de Projectgroep, Arcadis en de Stuurgroep: ‘Resultaten van alleen een nieuwe ontsluiting zijn onvoldoende: Oplossing = (zuidelijke) ontsluiting + centrale as + aanvullende maatregelen in Sterksel en Maarheeze!’ was - op een stem na - iedereen het eens.

Vóór de pauze en de discussie werd aan de aanwezigen met behulp van een tot in de puntjes verzorgde PowerPoint presentatie door Jan Joosten verteld wie in de Werkgroep Infrastructuur zitten, wat de doelstellingen van de Werkgroep zijn en het doel van de bijeenkomst. Probleemstelling: teveel vrachtverkeer in de dorpen. Een belangrijk deel van dit vrachtverkeer komt van Reiling in Sterksel, dat vergunning heeft voor maximaal 1.230 voertuigbewegingen per etmaal. De vrachtbewegingen van het LOG Chijnsgoed (48 vrachtbewegingen per week met een uitbreidingsmogelijkheid naar maximaal 118 per week) zijn hierbij vergeleken peanuts. Bij het zoeken naar een oplossing was sprake van een patstelling, maar er ontstond een burgerinitiatief. De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel staken de koppen bij elkaar en inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook de gemeenten en de provincie partij zijn.

Vervolgens kwam werkgroep voorzitter Jos Hendriksen aan het woord om het streven ‘Samen mee naar de A2’ toe te lichten en wat te vertellen over de Projectgroep en de Stuurgroep.

Daarna was het woord aan werkgroeplid Jan van Oss. ‘We hebben de tekst gehad, nu gaan we plaatjes kijken.’ Aan de hand van een aantal sheets werden de ideeën in beeld gebracht en toegelicht. Er waren 19 potentiële oplossingen. Hieruit werd een selectie van 5 gemaakt. Met betrekking tot de ontsluiting van de A2 is uiteindelijk één variant overgebleven: ‘de zuidelijke variant’.

De zuidelijke variant is geen oplossing voor de verkeersproblematiek in Sterksel. Zonder de ‘centrale as’ (zie sheet nummer 17 van de >> presentatie <<) en aanvullende verkeersmaatregelen kan het (sluip)verkeer door de bebouwde kom in Sterksel zelfs toenemen. Vandaar boven aangehaalde conclusie met twee keer +.  

Na de discussie en de pauze werd door Jan Joosten ingegaan op ‘Betere (verkeers)voorzieningen in Sterksel', met nadruk op de top-10 problemen en het Toekomstbeeld. Zie de presentatie, sheet 32 e.v.

Opgemerkt werd dat bij de verkeersbewegingen geen rekening is gehouden met verkeer naar en van Providentia en Hof van Cranendonck.

De vraag werd gesteld of Reiling 1,5 vrachtauto per minuut kan verwerken. De heer Liebregts van Reiling gaf aan dat er twee weegbruggen zijn en er dus 3 minuten per vrachtwagen beschikbaar zijn. En dat is voldoende. Auto’s komen echter niet om de 1,5 minuut, maar er zijn ook piekmomenten. Dan moeten de auto’s niet in file op straat blijven staan, maar op het terrein terecht kunnen. De heer Liebregts gaf aan dat als het in de toekomst zo druk zou worden (momenteel zijn er ongeveer 300 verkeersbewegingen per dag), er afdoende aanvullende maatregelen worden genomen.
Op dit moment zijn er 1230 vrachtbewegingen per etmaal vergund. Op de vraag of dit in de toekomst nog wordt uitgebreid was het antwoord van de heer Liebregts: ‘nee’.

Meer informatie over de Werkgroep Infrastructuur vindt u op http://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Stand_van_zaken_infra

Kijk ook op http://www.sterksel.nu/wikisterksel/index.php/SamenMeeNaarDeA2

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook

Laatst aangepast op donderdag, 28 november 2013 10:10