Home > Nieuws > Metingen luchtkwaliteit
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Metingen luchtkwaliteit

 
 
Metingen luchtkwaliteit
 
Geschreven door Dorpsraad   
zondag, 01 december 2013 10:51

Metingen luchtkwaliteit

Het is mogelijk dat u t/m ca. juni 2014 af en toe een of enkele meetinstrument ten zuiden van Sterksel in het veld zult aantreffen of reeds heeft aangetroffen (zie foto).

Het’ Institute for Risk Assessment Sciences’ (IRAS) van de Universiteit Utrecht is in oktober 2013 begonnen met het verzamelen van meetgegevens m.b.t. de luchtkwaliteit. Medio 2014 worden die gerapporteerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de GGD en wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Heeze-Leende. Het is een uitvloeisel van een mediation overleg dat enkele maanden geleden werd afgerond en waarbij de dorpsraad zich heeft ingespannen om dit onderzoek uit te laten voeren.

Het onderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van stoffen door de lucht, die door enkele bedrijven worden uitgestoten. Het gaat om composteer- en grondverwerkingsbedrijf Reiling alsmede enkele veehouderijen in het gebied Chijnsgoed. Alle bedrijven verlenen hun volledige medewerking aan de metingen.

Met nadruk geldt het onderzoek als een eerste verkenning gericht op de bronnen.  Afhankelijk van de gemeten concentraties beperken de metingen zich nu tot afstanden van max. 250 m van de bron. Hoe groter de afstand tot de bron, hoe lager de concentratie. Metingen onder het achtergrondniveau (het niveau dat zonder genoemde bedrijven ook al gemeten zou worden) leveren geen bruikbare informatie meer op. Op een bepaalde afstand van de bedrijven wordt die waarde bereikt. Hoe groot die afstand hier zal zijn moet uit de metingen blijken.

De dorpsraad heeft zitting in de klankbordgroep die het onderzoek bewaakt en volgt. Zodra er resultaten bekend zijn, zullen wij u nader informeren. De verwachting is dat dit niet eerder dan medio 2014 het geval zal zijn.

 

namens de dorpsraad Sterksel,

 

Jos Lichtenberg,

Laatst aangepast op zondag, 01 december 2013 10:58