Home > Nieuws > Ontsluiting bedrijven Chijnsgoed Sterksel in zuidelijke richting is beste optie.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Ontsluiting bedrijven Chijnsgoed Sterksel in zuidelijke richting is beste optie.

 
 
Ontsluiting bedrijven Chijnsgoed Sterksel in zuidelijke richting is beste optie.
 
Geschreven door Jos Hendriksen   
vrijdag, 27 december 2013 20:48

Ontsluiting bedrijven Chijnsgoed Sterksel in zuidelijke richting is beste optie.

 

De dorpsraden van Sterksel en Maarheeze hebben in het kader van het project “Samen mee naar de A-twee?” verschillende verkeersoplossingen voorgelegd bij de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck. Beide gemeenten stemmen in met de conclusie van de projectgroep dat de bedrijven van het bedrijvenpark ’t Chijngoed en het nabij gelegen LOG-gebied het beste in zuidelijke richting kunnen worden ontsloten richting A2 Eindhoven-Maasstricht. Uit de overblijvende varianten wordt te zijner tijd een definitief besluit genomen.

De zoektocht om de kernen van Sterksel en Maarheeze zoveel mogelijk te ontlasten van zwaar vrachtverkeer van en naar eerder genoemde bedrijven begint voortgang en richting te krijgen. Medio 2012 is door de dorpsraden van Sterksel en Maarheze een burgerinitiatief opgestart om een alternatieve route te creëren om de overlast voor de beide dorpskernen  zoveel mogelijk te beperken. In de projectopzet is samenwerking gezocht met de betrokken bedrijven (o.a. Reiling b.v. en varkensbedrijf Van Asten), beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant. De trekkersrol van  beide dorpsraden is ondersteund en begeleid door deskundige medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Dit heeft geleid tot ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door alle betrokken partijen. Met ondersteuning van een duidelijke werkplanning is een uitgebreid vooronderzoek gestart, hetgeen rond twintig mogelijke verkeersoplossingen heeft opgeleverd, zowel in noordelijke als ook in zuidelijke richting. De verschillende mogelijkheden zijn besproken en gedetailleerd beschreven en vastgelegd. In de uitwerking van ontsluitingsvarianten is uitdrukkelijk rekening gehouden met de last die veroorzaakt zou kunnen worden voor direct aanwonende personen, gezinnen en/of bedrijven. Het verkeerstechnisch adviesbureau Arcadis heeft de verschillende varianten vervolgens beoordeeld en doorgerekend op de invloeden op en gevolgen voor de verkeersstromen in beide dorpen. De eindconclusie luidde in alle gevallen dat een oplossing in zuidelijke richting zou moeten worden gezocht en wel met ondersteuning van een aantal andere verkeersremmende maatregelen in Maarheeze en Sterksel, zoals 30 km begrenzing en drempels.

Het geheel van mogelijkheden is in beide dorpen tijdens discussieavonden in de maand november bij de achterban voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomsten werd door het overgrote deel van de dorpsbewoners ingestemd met de conclusie om in zuidelijke richting een oplossing te realiseren. Wel bleek dat direct aanwonenden van mogelijk vast te stellen routes zeker niet enthousiast zijn ingeval de oplossing hun voordeur dichtbij zou gaan passeren.  Tijdens de bijeenkomsten werd overigens geen traject als eindoplossing in detail gepresenteerd. Er blijven nog altijd zo’n vijftal varianten, die nog nader in studie moeten worden genomen. Zoals aangegeven kunnen de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck zich eveneens vinden in de gepresenteerde conclusies.

Het project zal nu een vervolg gaan krijgen. De verschillende overgebleven varianten zullen nog verder worden uitgewerkt en zo mogelijk worden doorgerekend op verkeerstechnische gevolgen. De resultaten zullen opnieuw worden voorgelegd bij de dorpsbewoners van Sterksel en Maarheeze, waarna ook de politiek van beide gemeenten een besluit wordt gevraagd. Naar verwachting zal omstreeks maart/april 2014 nadere informatie volgen.

Lees ook het artikel in het ED: Vijf varianten voor route Sterksel-A2

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 31 december 2013 13:06