Home > Nieuws > Beste Dorpsgenoten,
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Beste Dorpsgenoten,

 
 
Beste Dorpsgenoten,
 
Geschreven door Bas Huysmans   
dinsdag, 31 december 2013 12:46

Het jaar loopt op zijn laatste benen, dus een mooi moment om vanuit de Dorpsraad kort terug te blikken op weer een bewogen jaar en de toon voor 2014 te zetten!

Inmiddels 4 maanden op de post van voorzitter heeft me doen inzien dat we in een enorm ijverig dorp wonen.
Als bewoner die vooral met zijn werk bezig was en daarnaast stevig aan het verbouwen was, heb je dat niet zo in de gaten, maar wanneer je je een beetje verdiept in wat er zoal gebeurt, raak je snel enorm onder de indruk.
Je hoeft maar op onze website te kijken en je ziet het direct. Bijna dagelijks is er wel wat te melden of zijn er nieuwtjes die de moeite waard zijn.

Dat gaat niet vanzelf, daar zitten enorm veel mensen en nog veel meer handen achter.
Handen die ineen geslagen zijn, die elkaar helpen en die samen heel sterk zijn!
Of het nu gaat om kerstversieringen, hoogtepunten binnen een vereniging die gevierd worden, of het steunen van een goed doel, er is altijd plaats tijd en ruimte binnen onze gemeenschap.

Ook binnen de Dorpsraad is er het afgelopen jaar weer het nodige gebeurd.
Aan het begin van het jaar een zeer geslaagde dorpsavond, het afscheid van mijn voorgangster Iris, en niet te vergeten alle projecten en projectjes binnen de verschillende werkgroepen.
Binnen Infra wordt onder andere hard gewerkt aan de ontsluiting van het LOG en het uitwerken van plannen om het doorgaande verkeer door het dorp in goede banen te lijden, Maatschappelijk is druk doende met het ‘brede behoefte onderzoek’ en de daaruit voortkomende workshops, en milieu volgt de onderzoeken rond luchtkwaliteit op.
Ook met Kempenhaeghe zijn we in constructief gesprek, en zoeken we naar mogelijkheden om elkaar te helpen. De samenwerking met de gemeente verloopt constructief, wat kan een mens zich nog meer wensen….

Dat brengt me bij het nieuwe jaar!
Een jaar waar ook de bemanning van de Dorpsraad weer direct aan de slag gaat! U heeft inmiddels op de website de uitnodiging voor de 2e workshop Wonen Welzijn en Zorg op 7 januari gezien. Ik kan deze uiteraard van harte aanbevelen!
Daarnaast vergaderen wij maandelijks op de 2e maandag van de maand in de school. Onze vergaderingen zijn openbaar, ook daar nodig ik u van harte voor uit. Loop eens binnen en praat mee over de toekomst van ons dorp. Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren!
18 februari hebben we onze jaarlijkse dorpsavond gepland, uitvoerige communicatie zal hier nog over volgen, maar houd de datum vast vrij! U zult dit niet willen missen.

Rest mij iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet voor ons Dorp of de Dorpsraad, uiteraard een speciaal woord van dank voor het bestuur en alle leden van de verschillende werkgroepen voor hun gigantische inzet en motivatie om onze doelstelling te verwezenlijken: ‘het verbeteren van Uw en onze leefbaarheid in Sterksel’!

Ik wens iedereen een geweldig uiteinde en een fantastisch 2014!
Tot ziens,

Bas Huysmans
Voorzitter Dorpsraad

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook 

Laatst aangepast op dinsdag, 31 december 2013 13:08