Home > Nieuws > Dorpsraden ‘in the lead’, wat betekent dat?
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Dorpsraden ‘in the lead’, wat betekent dat?

 
 
Dorpsraden ‘in the lead’, wat betekent dat?
 
Geschreven door Math Dassen   
vrijdag, 31 januari 2014 01:13

Wat dat kan betekenen werd donderdagmiddag 30 januari in het gemeentehuis Heeze toegelicht door Ans Baks namens de dorpsraad Maarheeze en door Jan Joosten namens de dorpsraad Sterksel. En dat voor bijna 40 deelnemers aan een excursie ‘Overheidsparticipatie’ uit de gemeente Renkum (Gelderland), die zich op de hoogte wilden stellen van hoe ‘burgerparticipatie’ in de praktijk vorm kan krijgen.   

Het project ‘Samen mee naar de A2?’ leent zich daar uitstekend voor, kon wethouder van Bree in zijn inleiding melden. Want op initiatief van de beide dorpsraden is een convenant opgesteld dat heeft geleid tot dit project dat tot doel heeft een oplossing te vinden voor de verkeersoverlast die Sterksel en Maarheeze nu al ondervinden maar die nog veel groter wordt als straks het LOG (het landbouwontwikkelingsgebied) gerealiseerd wordt en het bedrijventerrein ’t Chijnsgoed (met o.a. het afvalverwerkingsbedrijf  Reiling) zijn vergunning uitnut.

De projectgroep is inmiddels in een afrondende fase en zal na selectie uit de vele varianten die zijn onderzocht, een aantal oplossingen voorleggen aan de gemeentebesturen; de beslissing blijft immers uiteindelijk toch aan de politiek. Maar nu door de dorpsraden een aantal malen voor terugkoppeling naar de bewoners is gezorgd, zo gedegen is gezocht naar een breed draagvlak, wordt het voor een gemeenteraad  wel moeilijker nog tegenargumenten aan te voeren. Trouwens, het andere project, de Centrale as, de nieuwe aansluiting  van de A2 bij Zevenhuizen met de Somerenseweg, is al door de gemeenteraad Heeze-Leende overgenomen en is ook een noodzakelijke schakel in het hele plaatje van de  infrastructuur van de regio. Zonder Centrale as en zonder additionele aanpassingen in Heeze  (van de rondweg bij de Bulders) heeft een zuidelijke aansluiting bij Maarheeze geen enkel effect voor de verkeersstroom door Sterksel, werd duidelijk in een rapport uitgebracht door het ingenieursbureau Arcadis. Arcadis heette voorheen KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) maar die naam is nu voorbehouden aan een ideële organisatie die begeleiding verzorgt bij bewonersinitiatieven en ook bij het project ‘Samen mee naar de A2?’ betrokken is. (De excursie uit Renkum werd dan ook door de KNHM georganiseerd.)

Welke problemen deden zich voor in de verschillende fasen van het project? Eigenlijk komt alleen de tijdige communicatie tevoorschijn als echt probleem: de terugkoppeling naar de bewoners, hoeveel stappen kun je nemen alvorens hiervan melding te doen,  op welke wijze en in welke volgorde: eerst gemeenteraad, de pers, eerst direct betrokkene?  Optimale transparantie lijkt bereikt nu alle ‘stukken’ over de projecten te vinden zijn op de eigen site sterksel.nu  maar zorgen voor voldoende ‘draagvlak’ vraagt meer, vraagt een directer contact, overleg, discussiemogelijkheid. Kortom vraagt veel inspanning. Dat werd de Renkum-delegatie wel duidelijk.

Presenaties

- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014 - Pieter Rozema
- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014 Ervaringen Dorpsraden - Ans Bax
- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014 - Jos van Bree
- Presentatie Excursie Doorwerth 30 jan. 2014, SamenNaarDeA2 - Jan Joosten

Meer informatie

- Voor meer informatie over het project SamenNaarDeA2 klik hier.
- Voor meer informatie over de werkgroep Infrastructuur van de dorpsraad Sterksel klik hier.

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook   

Laatst aangepast op vrijdag, 31 januari 2014 14:51