Home > Nieuws > HSLnet komt op voor leden
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

HSLnet komt op voor leden

 
 
HSLnet komt op voor leden
 
Geschreven door Directie coöperatie HSLnet u.a.   
vrijdag, 31 januari 2014 23:51

Aan de leden van HSLnet

Het zal u niet ontgaan zijn dat Glashelder problemen heeft om de dienstverlening aan onze leden na te komen. Dit speelt al enkele maanden. Als coöperatie HSLnet hebben we hier last van. HSLnet heeft met Glashelder hierover al enkele malen gesproken en Glashelder heeft beterschap beloofd. Wij moeten als coöperatie echter constateren dat Glashelder nog steeds onvoldoende presteert. Hierop heeft HSLnet formele stappen gezet richting Glashelder.
 
Wat betekent dit voor de leden van HSLnet?
Voor u verandert er als lid en gebruiker niets. U krijgt uw televisie, internet en telefonie via het glasvezelnetwerk van HSLnet geleverd, zelfs wanneer Glashelder zou stoppen met leveren.

HSLnet is in gesprek met drie andere aanbieders van diensten, te weten Plinq, TriNed en CanalDigitaal. De eerste twee dienstaanbieders zijn al, vooruitlopend op de afronding van de gesprekken, aanwezig in ons informatiecentrum in Heeze. Zij helpen onze leden daar waar Glashelder dit nalaat.  
 
We begrijpen het als u zich ongerust maakt en u zult ongetwijfeld vragen hebben. In de komende week zullen wij als HSLnet, al dan niet samen met de dienstaanbieders, u nader informeren. Wanneer u nu een probleem ervaart, bijvoorbeeld wanneer Glashelder een monteursafspraak heeft afgezegd, dan vragen we u zich te melden in het HSLnet informatiecentrum. De openingstijden vindt u op onze website. Heeft u een urgent probleem? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.  
 
Wat betekent dit voor de coöperatie HSLnet?
Zoals u weet leggen we een open netwerk aan, waar u als lid mede-eigenaar van bent en waar het uitgangspunt is dat meerdere aanbieders welkom zijn. Glashelder was de eerste aanbieder die in onze opzet wilde meedoen. Omdat de prestatie van Glashelder aan de leden achterwege blijft, is de coöperatie voor het belang van haar leden opgekomen. U zult begrijpen dat het in gebreke stellen van Glashelder een voorzichtig en tijdrovend proces is. Tegelijkertijd moeten we ook zorgvuldig omgaan met de introductie van andere dienstaanbieders. Daarbij staat het belang van de leden voorop. Ongestoorde levering van diensten als televisie, internet en telefonie is daarbij het uitgangspunt.
 
In het model van HSLnet huren de dienstaanbieders van ons de glasvezelkabel waarvan wij als coöperatie eigenaar zijn. Dit betekent dat een deel van de factuur die u aan de dienstaanbieder betaalt naar HSLnet gaat voor de huur van de glasvezelkabel. De problemen met Glashelder zorgen er nu voor dat, na hun eerste betalingen, vertraging is opgetreden. Dit betekent dat de huurinkomsten sinds december achterlopen op onze planning. Het moment waarop we als coöperatie winst gaan maken, wordt daardoor met enkele maanden vertraagd. Dit heeft geen consequenties voor de financiële gezondheid van HSLnet.
 
HSLnet voelt zich erg gesteund door alle ingezonden brieven in het Eindhovens Dagblad deze week. Hierbij zijn het niet alleen de inwoners uit ons eigen dorp die voor de coöperatie opkomen. Als coöperatie hebben we het volste vertrouwen in onze opzet en aanpak. HSLnet, glasvezel met een ideaal, een open netwerk waar vanaf nu ook andere providers hun diensten aanbieden.

Tip
Heeft u al een factuur ontvangen van Glashelder? Dan hebben zij u geïnformeerd over mogelijke fouten. 
Deze hebben mogelijk betrekking op de pakketprijs (eerste 3 maanden 50% korting), de gratis basisinstallatie en de ingangsdatum van uw abonnement.
Controleer uw factuur en het bedrag dat van uw rekening is afgeschreven.
Als het bedrag niet klopt kunt u het laten terugboeken. Uw bank noemt dit storneren. Kijk op de website van uw bank voor meer informatie. 

Ed Heuts & Oscar Vinck
Directie coöperatie HSLnet u.a.

Laatst aangepast op vrijdag, 31 januari 2014 23:56