Home > Nieuws > Nieuwe busverbinding vanaf Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Nieuwe busverbinding vanaf Sterksel

 
 
Nieuwe busverbinding vanaf Sterksel
 
Geschreven door Persbericht   
maandag, 03 februari 2014 22:57

Heeze en Sterksel sluiten aan op goedlopende pilot scholierenlijn Maarheeze-Leende-Valkenswaard. Gemeente Heeze-Leende krijgt een extra busverbinding (buslijn 195) naar Valkenswaard voor scholieren uit Sterksel en Heeze die dagelijks naar scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard gaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aansluiten van deze extra buslijn op de bestaande busverbinding Maarheeze-Leende-Valkenswaard (buslijn 196), een pilot van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Deze pilot ging november jl. van start voor scholieren uit Leende die dagelijks naar scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard gaan. De pilot blijkt tot nu toe succesvol te zijn.

De oriëntatie op scholen voor voortgezet onderwijs vanuit de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende wijzigt. Steeds meer kinderen in Heeze-Leende en omliggende gemeenten zoals Cranendonck gaan naar scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard.  De fiets is een reëel vervoermiddel, maar met name de donkere dagen en slechte weersomstandigheden zoals gladheid en sneeuw maken dat leerlingen graag gebruik maken van dit alternatief vervoer. Met de scholierenlijn Maarheeze-Leende-Valkenswaard wordt een goed alternatief in de wintermaanden geboden voor scholieren uit Leende die per fiets naar Valkenswaard gaan.

Een OV-voorziening tussen Heeze, Sterksel en Valkenswaard ontbrak nog voor kinderen uit Sterksel en Heeze die bij Were Di zitten.

Vanuit een burgerinitiatief is een werkgroep in Heeze opgestart. Zij hebben contact opgenomen met de werkgroep Maarheeze (de initiatiefnemers van de huidige pilot). Van hieruit is een inventarisatie gedaan in Sterksel en Heeze onder scholieren die aangaven gebruik te willen maken van een schoolbus. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep contact gelegd met de gemeente Heeze-Leende en het SRE. Op basis van deze gegevens heeft het SRE mogelijkheid gezien deze twee kernen aan te sluiten op de bestaande scholierenlijn.

Start

De extra buslijn 195 start op 10 februari a.s. en duurt, evenals de buslijn 196, tot begin april 2014. Hierbij gaat het gaat om twee ochtenden en twee middagen, in aansluiting op de schooltijden van Were Di. Scholieren uit Heeze kunnen opstappen bij het NS station, scholieren uit Sterksel bij de Beukenlaan tegenover de kerk.

De bedoeling is dat behalve scholieren zo veel mogelijk reizigers gebruik gaan maken van de buslijnen. Uiteindelijk zou dan na twee jaar, de periode waarbinnen een SRE-pilot loopt, de buslijn definitief opgenomen kunnen worden in de reguliere dienstregeling.

In maart a.s. vindt een evaluatie plaats tussen gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Hermes en het SRE.

Geen extra financiële middelen nodig

In verband met goede resultaten van de lopende pilot wordt deze extra scholierenbuslijn 195 efficiënt aangesloten, waardoor er in 2014 geen extra financiële nodig zijn.

Voor de pilot scholierenlijn betaalt het SRE 50% van de exploitatiekosten en gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck elk 25%. Dit komt omdat het hier om een extra voorziening gaat bovenop het bestaande voorzieningenniveau, waardoor medefinanciering noodzakelijk is.

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook