Home > Nieuws > Oplossen van kleine ergernissen in openbare ruimte
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Oplossen van kleine ergernissen in openbare ruimte

 
 
Oplossen van kleine ergernissen in openbare ruimte
 
Geschreven door Dorpsraad   
maandag, 10 februari 2014 16:48

Oplossen van kleine ergernissen in openbare ruimte

Wat vindt u belangrijk? Meld het aan!

Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Maar ook gaat het om kleine mankementen of ergernissen, waar burgers veel last van hebben. De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op. Door ook deze meldingen snel op te lossen, verbetert de leefomgeving aanzienlijk voor burgers.

Op 20 januari heeft de gemeenteraad daarom besloten om ergernissen van burgers in de openbare ruimte van Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp snel op te lossen. Hiervoor heeft de gemeenteraad voor 2014 € 100.000,-- gereserveerd uit de onderhoudspot van de gemeente. Het moet dan gaan om klein onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden, bermen en bermranden. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan we dit doen?

Het proces verloopt langs vijf stappen: publiceren, inventariseren, prioriteren, uitvoeren en evalueren.

Inventarisatie

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen, trottoirs e.d. te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 15 maart bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan bij een van de onderstaande belangenverenigingen:
- Dorpsraad Sterksel: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
- Dorpsraad Leende: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
- Kernraad Leenderstrijp, Patrick van der Kruis, secretaris: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
- ZLTO, Mien Vermeer, bestuurslid van ZLTO, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
- SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Tussen 15 maart en 8 april bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren

Op 10 april krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op donderdag 24 april. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen hoe we de € 100.000,- gaan besteden. Dus welke onderhoudswerkzaamheden dienen we als eerste aan te pakken en welke volgen tot we het bedrag van € 100.000,-- hebben bereikt.

Uitvoeren

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald, zal de gemeente uitvoering geven aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000,-- kunnen verrichten nog in 2014 worden uitgevoerd.

Evalueren

Begin 2015 zullen we gezamenlijk met dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen evalueren hoe het proces is gelopen, of ergernissen naar behoren zijn opgelost en of deze werkwijze voor herhaling vatbaar is.

Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon blijven doen.
Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven.

Ga op deze website naar meldingen en klachten, vul het formulier in en druk op verzenden.
Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040-22 41 400.
U kunt uw melding ook doorgeven met uw smartphone, er zijn verschillende meldingenapps beschikbaar (onder andere BuitenBeter en Verbeterdebuurt). Download de app op uw telefoon en geef uw melding mobiel door!

Laatst aangepast op maandag, 10 februari 2014 16:50