Home > Nieuws > Geslaagde Dorpsavond 2014
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Geslaagde Dorpsavond 2014

 
 
Geslaagde Dorpsavond 2014
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 19 februari 2014 09:45

De Dorpsraad in Sterksel kan terugzien op een zeer geslaagde dorpsavond op 18 februari 2014. Een volle Brabantzaal met een flink aantal ‘nieuwe gezichten’. En de gemiddelde leeftijd van de bezoekers was een stuk lager dan in de voorbije jaren. Een mooie ontwikkeling met het oog op de toekomst!

De toekomst, daar ging het vooral over op deze avond, maar er werd ook tijd ingeruimd voor wat er al gebeurd was. Onder het motto van deze avond ‘In Sterksel zie je hoe participeren werkt’ werden tijdens de presentaties ook de successen benoemd. En die zijn er volop.
De nieuwe voorzitter Bas Huysmans opende de vergadering. Hij vertelde hoe hij hier als voorzitter was verzeild, waar de dorpsraad voor staat en dat er met ca. 90 mensen aan de diverse projecten wordt gewerkt. ‘Maar we komen veel handjes tekort om al onze plannen te realiseren, dus alle hulp is welkom.’ Hij vroeg een applaus voor ex dorpsraadvoorzitter Iris van Koetsveld. Iris kon er in verband met een Zhineng Qigong cursus in het buitenland niet bij zijn. Haar man Bert beloofde de complimenten over te zullen brengen.
Bas sloot af met een oproep aan alle aanwezigen om elke week een tientje meer te besteden in de dorpswinkel. ‘Je hoeft er niet meer naar toe, als je maar wat meer besteedt.’ In het kader van leefbaarheid heeft de winkel prioriteit voor Sterksel. ‘Het is nummer 1.’ 
> Zie ook de presentatie.
 

 

 

De eerste spreker was Henk Kerkers over HSLnet. Bekend is dat 56% van de inwoners van Heeze-Leende heeft zich aangemeld. Een fantastische score. Ingaande oktober zijn de eerste aansluitingen gerealiseerd. Bekend zijn ook de problemen met de provider, die helaas op 1 februari heeft moeten afhaken. Het siert de coöperatie HSLnet dat zij dit perfect heeft opgelost: er zijn twee nieuwe providers: Plinq en Trined en ‘niemand heeft iets van de overgang op 1 februari gemerkt.’ HSLnet is in onderhandeling met Canal Digitaal. De verkiezingen voor de 25 koppige ledenraad hebben plaatsgevonden en met Anne van Lith, Arnold Nijssen Bert van Koetsveld, Susanne van Middelaar, Wim Kamp en Wim van der Voort is Sterksel hierin zeer goed vertegenwoordigd. Binnenkort komt er een informatiebrief en wordt er een informatieavond belegd. Hier zullen ook de nieuwe providers zich voorstellen en er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen. Voor vragen: HSLnet.nl en natuurlijk de servicewinkel in Heeze. Iedereen is daar van harte welkom.
> Zie ook de presentatie.

 

 

 

De derde spreker was Jan Joosten over Infrastructuur. Centrale vraag: waar willen we heen? Het antwoord: minder last van doorgaand verkeer in de dorpen, meer veiligheid en meer rust in de omgeving. De centrale as betekent voor bebouwde kom van Sterksel 25% minder verkeer. Voor de kom van Leende en met name voor die Heeze is de reductie nog groter. Ook de zuidelijke ontsluiting van de A2 is van grote betekenis voor Sterksel. De professionele aanpak door Infrastructuur is al bij herhaling als geroemd over de aanpak. De kreet ‘zo zie hoe participeren werkt’ is zeker van toepassing op de wijze zoals Infrastructuur dit doet.
> Zie ook de presentatie.
> Voor meer info over infrastructuur: klik hier     
               

 

 

 

 

Marc Kursten was de volgende spreker. Hij woont aan de Averbodeweg, waar de bewoners samen een burgerinitiatief zijn gestart. Er komt steeds meer (veracht)verkeer over de Averbodeweg en die is daar niet voor geschikt. Resultaat: minder veiligheid en meer lawaai. Door de bewoners is een werkgroep geformeerd die de problemen en mogelijke verbeterpunten in beeld heeft gebracht. Er is samenwerking gezocht met de werkgroep Infrastructuur van de Dorpsraad, waar meer expertise zit.
De eerste gesprekken met de gemeente hebben al plaatsgevonden en er zijn al concrete toezeggingen gedaan. Het overleg met de bedrijven in het achterland heeft er al in geresulteerd dat de vrachtwagens als beduidend langzamer rijden.
> Zie ook de presentatie   

 

 

 

 

Vervolgens kwam Ed Heuts (Gemeente Heeze-Leende) aan het woord. ’10 sheets in vijf minuten.’ Het moet gezegd: deze ambtenaar bracht de perikelen rond de gang van zaken met betrekking tot de centrale as met verve! En ja Ed, jouw foto komt ook op het virtueel plein. Voorwaard was dat hij een goede presentatie zou geven… De bestuurlijke borging, de onderzoeksvraag, de gedragenheid en wat het voor de diverse straten en dorpskernen betekent, kwamen aan de orde. En: ‘Het door Sterksel ingebrachte voorstel haalt het meeste verkeer uit de kernen.’
> Zie ook de presentatie  


 

 

 

 

 

Nancy Vroomen sprak als voorzitter van de werkgroep Maatschappelijk van de Dorpsraad. Omdat gegevens uit eerdere onderzoeken geen goed beeld meer gaven over de leefbaarheid en de wensen die er in Sterksel leven, is in  november 2013 is een onderzoek gestart onder de volwassenen. 54% van de inwoners vulden de enquête in. Dit is niet alleen een mooi resultaat, maar, wat nog belangrijker is, het geeft een representatief beeld. Naast de enquête hebben 24 diepte-interviews plaatsgevonden en zijn er twee zeer goed bezochte workshops geweest. Een en ander heeft geresulteerd in drie werkgroepen: Zorg, Contacten en eenzaamheid en Vervoer (zowel voor ontmoeten als zorg). Een gemiddelde score van 7,7 geeft aan dat Sterkselse mensen tevreden mensen zijn.
> Zie ook de presentatie

 

 

 

 

De luchtkwaliteit was het volgende onderwerp. Het werd toegelicht door Jos Ligtenberg, coördinator van de werkgroep Mediation Luchtkwaliteit ’t Chijnsgoed. Het gaat hier niet over onderzoek naar gas, maar over stoffen; hele kleine deeltjes, die diep in je longen kunnen komen zonder dat je het direct merkt. Verspreiding gaat door de lucht. Er zijn acht metingen gepland met boven- en onderwindse metingen. Betrokkenen / samenwerkenden zijn Reiling Sterksel, de veehouderijen van Van Asten en Kemperman, de GGD en voor het meettechnische gedeelte het onderzoeksinstituut van de Universiteit van Utrecht.
> Zie ook de presentatie

 

 

 

 

 

De laatste spreker was Toon Liebregts namens Reiling Sterksel: ‘We hebben veel vergunningen en we zijn het meest gecertificeerde bedrijf op dit gebied in Nederland’. Het bedrijf heeft 10 certificaten en erkenningen, die door de heer Liebregts een voor een werden toegelicht. Er wordt gewerkt met acht partners. Met de dorpsraad is een communicatie protocol overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt om elkaar en de bewoners  transparant en tijdig te informeren over relevante aspecten in relatie Reiling. Er komt een nieuw project voor duurzame energie, dat zoveel groen gas en groene stroom oplevert dat het genoeg is voor de gehele gemeente Heeze-Leende. De hallen en de vergister zijn vergund en over een jaar is de productie een feit. De investeringen bedragen ca. € 30 miljoen. Er wordt alles aan gedaan om een betere, groenere uitstraling te krijgen en is een hal gepland voor inpandige compostering, waardoor er geen sprake meer is van overlast. Aldus de heer Liebregts. Voor de bouw van de hal moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op de vraag of er ’s nachts werd gereden gaf de heer Liebregts aan dat dit, met uitzondering in geval van calamiteiten, niet het geval is. Tussen 19:00 en 7:00 uur wordt er niet gereden. Een aantal bedrijfsactiviteiten gaat 24 uur per dag door. Dit zijn geen activiteiten die lawaai veroorzaken. 
> Zie ook de presentatie

Na afloop was er bij de diverse standjes, waarbij ook Providentia en de Werkgroep Geschiedenis waren vertegenwoordigd, volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Op de website sterksel.nu, onder het kopje uit de dorpsraadsvergadering vind u nog meer informatie over al deze onderwerpen:

 

 

 

 

 

 

  

Tot slot was er een muzikale verrassing: een spetterend optreden van Bloe Noots uit Sterksel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook  

Laatst aangepast op zaterdag, 22 februari 2014 10:26