Home > Nieuws > De 'kleine' ergernissen van Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

De 'kleine' ergernissen van Sterksel

 
 
De 'kleine' ergernissen van Sterksel
 
Geschreven door Math Dassen   
woensdag, 12 maart 2014 11:01

STERKSEL 16-03-2014  De Dorpsraad Sterksel stuurde aan de gemeente de verzamelde Ergernissen (hier in volgorde van ontvangst). Met daarbij de aantekening dat een aantal hiervan niet gerekend kunnen worden tot de ‘Kleine ergernissen’ zoals door de gemeente omschreven in de oproep. Het betreft de nummers 17 en 18 die tot onmiddellijk ingrijpen verplichten en dus al zijn doorgestuurd als Melding/Klacht. En de nummers 3 t/m 9 betreffen de Averbodeweg/Domein waarvan de inrichting en ontwikkeling nog gaande is.

De gemeente zal nu bij elk punt een kostenberekening maken en daarna een voorstel voor de selectie doen.

Wij houden u op de hoogte!

Voor de een is die losse stoeptegel om overheen te stappen, voor de ander een dagelijkse irritatie die door de gemeente toch eindelijk zou moeten zijn verholpen.

1   Hondenpoep op de stoep
2   Grasbermen in de bebouwde kom worden maar 1 keer per 
     jaar gemaaid, dit geeft ook hinder en is bepaald geen fraai straatbeeld.
3   Onderhoud Averbodeweg: slechte stukken in goten
4   Verbreding parkeerstrook
5   Verkeersremmende maatregelen: maatregelen op kruising
     Domein/Averbodeweg
6   Onderhoud openbaar groen
7   Meer parkeergelegenheid Domein
8   Snelheid remmen (vooral voor verkeer van "achterland")
9   Ontsluiting Domein
10 De straatverlichting op de hoek Averbodeweg-Pandijk-Turfven geeft bijna geen licht meer. 
     Is het mogelijk om een paar lampen erbij te plaatsen?
11 Tussen de berm en de weg zijn grote gaten dat uitwijken met een fiets levensgevaarlijk
     is en te voet in het donker is niet te riskeren,in Turfven en Averbodeweg. De berm is
     hoger als de weg, water blijft langs de weg staan en zo rijden ze alles kapot.
12 De glasscherven rond de glasbak, ook dat is irritant.
13 De OS opnieuw verven!
14 Grote gele borden 'Bouwverkeer, berijden terrein weg op eigen risico' staan er al veel te 
     lang bij de Laathof, bouwverkeer is weg.
15 De borders aan de Laathof zouden door de gemeente verzorgd worden, 
     op de foto's is wel te zien dat daar (nog) niets aan gedaan is.
16 De os, het symbool en herkenningspunt van ons dorp, ziet er heel lelijk uit.
     Na de fraaie kunstuiting door de Sterkselse jeugd moest de os zo snel mogelijk weer in
     'oorspronkelijke staat' teruggebracht worden. Helaas is dat laatste op een zeer beroerde
     manier gedaan, de hele verflaag bladdert af en de os lijkt nu wel aangeschoten wild.
17 Fietspad P.Thijssenlaan: bij bruggetje gevaarlijk door losliggende stoeptegels
18 Fietspad P.Thijssenlaan: wortels drukken fietspad omhoog,
19 Kloosterlaan: stofoverlast door afdekking met cementhoudend gebroken puin. 
    Kloosterlaan nu afgesloten. Voorstel burgerinitiatief: medium-termijn oplossing met
    gebroken asfalt, Kloosterlaan kan dan weer open (minder verkeer in dorp).
20 Albertlaan: gevaarlijk voor met name fietsers door 
    - hoge snelheden van gemotoriseerd verkeer
    - achterstallig onderhoud asfalt en graskeien in berm.
21 Passeerplaatsen op Turfven (en meer plaatsen in buitengebied). Door de uitbreiding van 
     agrarische bedrijven en het verkeer van en naar Someren zal de intensiteit van het
     vrachtwagen/trekkerverkeer toenemen.
     Aangezien het Turfven zeer smal is, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. 
22 Trottoir Valentijn - winkel goed toegankelijk maken voor voetgangers met rollator.
23 Ontbreken trottoir Beukenlaan tot aan Laathof. Probleem voor voetgangers.
24 Braakliggende terreintjes (Domein, naast Huize Sterksel, Laathof): stel bloemzaad beschikbaar 
     en laat dit periodiek maaien.
25 Hoek Turfven / RondeBleek: berm gevaarlijk
26 Dit komt door de wortels van de eikenboom die daar staat. Mijn vader is al slecht ter been en 
     heeft veel last van de wortels van een grote eikenboom voor zijn deur. Dit is een grote ergernis
     c.q. zeer gevaarlijk. Het probleem is al eens aangemeld. Tijd voor actie. Adres: P. Thijssenlaan 12.

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook

Laatst aangepast op donderdag, 20 maart 2014 17:19
 
 
 

Reacties 

 
 
#1 Frank Hornman 17-03-2014 08:56
De pluizen aan de kanhoeve(staan in het afwatering). 3 keer per jaar een maand erg veel overlast van. Je kunt niet buiten zitten en alles zit onder de pluizen. Eruit halen.