Home > Nieuws > Burgerinitiatief "Samen Mee Naar De A2" krijgt 8 ton subsidie
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Burgerinitiatief "Samen Mee Naar De A2" krijgt 8 ton subsidie

 
 
Burgerinitiatief "Samen Mee Naar De A2" krijgt 8 ton subsidie
 
Geschreven door Persbericht   
vrijdag, 04 april 2014 13:53

In het kader van de “Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties” hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant recent  besloten een subsidie van € 800.000 toe te kennen aan het burgerinitiatief ‘Samen mee naar de A-twee?’. Dit initiatief is erop gericht om verkeer vanuit het bedrijventerrein ‘t Chijnsgoed Sterksel op een betere manier dan via de huidige wegen door Sterksel en Maarheeze te ontsluiten. De subsidieregeling is speciaal in het leven geroepen voor projecten die gericht zijn op het wegnemen van hinder, veroorzaakt door bedrijven. Zoals bekend wordt door de grote aantallen vervoersbewegingen van zwaar vrachtverkeer van en naar bedrijventerrein Chijnsgoed overlast –in de vorm van onder meer geluid en veiligheid- ervaren in de kernen van Sterksel en Maarheeze. Op initiatief van de dorpsraden Sterksel/Maarheeze is een project gestart en opgezet om tot een definitieve oplossing te komen ter ontsluiting van de bedrijven. In het project “Samen mee naar de A-twee?” zijn alle partijen verenigd om gezamenlijk tot oplossing(en) te komen. Naast de beide dorpsraden zijn vertegenwoordigers van de gemeente Heeze-Leende en Cranendonck, de bedrijven, de Kon. Ned. Heidemij en ook de provincie Noord-Brabant actief in het overleg betrokken. Dergelijke overlegvormen, met brede samenwerking,  worden door de provinciale overheid bijzonder gewaardeerd 

Subsidie wordt nu verleend voor te maken  kosten ter uitwerking en realisatie van een zuidelijke variant met aanvullende maatregelen zoals opgenomen in het rapport "Toetsing ontsluitingsvarianten samen naar de A2". De uiteindelijk te kiezen zuidelijke variant moet een adequate en definitieve oplossing bieden voor de overlast in de kernen Maarheeze en Sterksel veroorzaakt door het verkeer van en naar bedrijventerrein 't Chijnsgoed/Reiling B.V. en LOG Chijnsgoed en directe omgeving.

De deelnemers aan dit project zijn bijzonder verheugd met deze voorgenomen forse provinciale bijdrage, waarvan uiteindelijk de bewoners van de beide dorpskernen de gewenste positieve effecten zullen ondervinden.

In het project worden op dit moment de verschillende varianten “in de zuidelijke richting” kritisch bekeken op realiteit, haalbaarheid etc. In deze fase zullen opnieuw belanghebbende worden geïnformeerd en geraadpleegd. 

Lees ook het artikel op ed.nl

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook   

(redactie)

Laatst aangepast op maandag, 07 april 2014 21:37
 
 
 

Reacties 

 
 
#1 Math Dassen 06-04-2014 08:30
Een geweldige opsteker: opnieuw een 'forse waardering' voor een initiatief van de eigen inwoners van Sterksel.
Een dik 'proficiat' !