Home > Nieuws > initiatief vanuit de bewoners van de Poelhoeve en de Kanhoeve
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

initiatief vanuit de bewoners van de Poelhoeve en de Kanhoeve

 
 
initiatief vanuit de bewoners van de Poelhoeve en de Kanhoeve
 
Geschreven door Wim Camp   
donderdag, 24 april 2014 10:26

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende. 

Sterksel,  14 april 2014

 

Geacht college. 

Langs deze weg willen wij u wijzen op een in onze ogen niet langer houdbare situatie rond het project “Weiakkers” gelegen nabij de Poelhoeve/Kanhoeve/Kloosterhoeve in Sterksel. 

Al vijf tot zes jaren worden wij geconfronteerd met een niet afgebouwd bouwplan dat deels een complete ruïne is geworden.

Wij willen hierbij noemen:

 1. Een afbrokkelende half afgebouwde fundering.
 2. Een verwilderd grasland.
 3. Scheef hangend en niet meer sluitend hekwerk.
 4. Een stortplaats/dumping  van afval op het bouwterrein en in de sloten daaromheen.
 5. Een schreeuwerig, oversized, verouderd en verwaarloosd reclamebord dat deels door mos is aangetast, bij storm gevaarlijk overhelt en refereert naar een website die inmiddels al niet meer bestaat. Al ons bezoek moet hier al jarenlang langs passeren, terwijl een dergelijk bord beslist géén reclame is voor de gemeente Heeze/Leende! 

Een tweede onhoudbare situatie heeft betrekking op de inrichting van de wijk en het ontbreken van onderhoud van het openbaar groen:

Hierbij willen we noemen:

 1. Een centraal in de wijk gelegen retentievijver die nauwelijks wordt onderhouden, en is verworden tot een gevaarlijk moeras.
 2. Er komen diverse openlijk zichtbare drainagepijpen op uit. Tussen het riet ligt een forse hoeveelheid zwerfafval. Mede door zijn verdiepte aanleg vormt deze vijver een direct gevaar voor spelende kinderen in de buurt.
 3. De graskant in de Poelhoeve wordt zo nu en dan slordig gemaaid, voor de rest wordt het openbaar groen niet onderhouden en worden de sloten niet geveegd. Het geheel maakt een erg rommelige en verwaarloosde indruk.  

Kortom in plaats van in een nieuw gebouwde moderne buurt te wonen, hebben wij het gevoel in een achterbuurt te zijn beland! Dit heeft een aantal gevolgen: 

 • Ons woongenot is door de situatie ernstig aangetast.
 • De waarde en verkoopbaarheid van onze woningen is minder geworden.
 • Er is door de verwaarloosde vijver last van ongedierte (ratten e.d.)
 • De veiligheid van de buurt is verminderd, waarbij het wachten is op fatale ongelukken. 

Wij willen u vriendelijk doch zeer dringend vragen om op zeer korte termijn  de situatie in ogenschouw te nemen en de nodige maatregelen te treffen. 

Daarbij denken wij aan de volgende maatregelen:

 1. Op korte termijn (doen-) verwijderen van al het hekwerk en andere bouwvoorzieningen, de afbrokkelende funderingen, gedumpt afval en andere rommel op het terrein aan de Kanhoeve/Kloosterhoeve/Poelhoeve.
 2. Intrekken van de bouwvergunning op dit project.
 3. Voorlopige herinrichting van dit gebied als plantsoen.
 4. Veilige (her-aanleg) van de zgn. retentievijver, met adequate veiligheidsvoorzieningen. Een voorbeeld hoe het beter kan is te zien bij de retentievijver aan de Laathof.
 5. Het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan voor het openbaar groen in onze buurt. 

In de bijlage treft u een aantal foto’s aan van de onhoudbare situatie.

De brief is door alle 24 omwonende gezinnen ondertekend. De handtekeningen zijn als bijlage toegevoegd. 

Ik verzoek u, namens alle ondertekenaars van de petitie,  binnen 14 dagen op dit schrijven te reageren. 

Hoogachtend, namens de bewoners van de Poelhoeve/Kanhoeve.   

Wim Camp

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 24 april 2014 10:39