Home > Nieuws > Besluit Reiling uitgesteld

Besluit Reiling uitgesteld

 
 
Besluit Reiling uitgesteld
 
Geschreven door Redactie   
maandag, 26 mei 2014 23:24

Tijdens het openbare rondetafelgesprek en de raadsvergadering op 26 mei stond de  ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Reiling Sterksel B.V.’ op de agenda.

Het komt er op neer dat Reiling een vergunning wil voor het plaatsen van sproeiers om de overlast van en schade door stof te beperken dan wel voorkomen. Daarvoor is een bouwvergunning en een milieuvergunning nodig.

In beginsel gaat de vraag aan de gemeenteraad over een kwestie van ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan. Met andere woorden om een bouwvergunning voor het plaatsen van de sproeiers. De provincie kan geen milieuvergunning afgeven, zonder een bouwvergunning. 

Zie ook de brochure ‘Milieu in ruimtelijke plannen gemeenten’: hoe de gemeente verantwoordelijkheid voor milieubelangen kan invullen.

De aanvraag is geen ‘afronding die past bij de vorig jaar verleende bouwvergunningen’. In feite had voor uitvoering van de in 2006 verleende milieuvergunning al een vergunning voor de sproeiinstallatie moeten worden aangevraagd, maar dat is niet gebeurd.

Tijdens het rondetafelgesprek, voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering, was de heer Henk Groenemans van de Milieu Werkgroep van het IVN Heeze-Leende de eerste spreker. Hij kwam met vragen, die de toon zetten voor de verdere discussies. 

De gemeenteraad gaat niet over de milieuvergunning, dat is een taak van de provincie. Toch waren het met name zorgen over de milieuaspecten, die de raad deden besluiten om het verzoek aan te houden tot de volgende vergadering. Volgens de aanvraag kunnen sproeiers worden geplaatst tot een hoogte van maximaal 14.20 meter, maar hoe hoog spuiten deze installaties? Is dat 10 meter hoger? En hoe gaat de verneveling dan over Sterksel? Hoeveel m3 per uur wordt er versproeid? Waar komt het water vandaan? Wat is de kwaliteit van dit water en hoe wordt dit gecontroleerd?
In de milieuvergunning / omgevingsvergunning staat dat dit schoon water moet zijn, maar dit was voor de meeste raadsleden onvoldoende waarborg.

De raad besloot het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering, waarop zij antwoord wil op vragen als hierboven genoemd. Zij was van mening dat in het verleden vaak te reactief met vergunningen voor Reiling is omgegaan en zij wenst een langetermijnvisie, waarin de last voor de omgeving niet alleen duidelijk is, maar ook afneemt. Deze visie zou samen met het bedrijf, de gemeente en de provincie tot stand moeten komen. De vraag aan wethouder Moons om hiermee aan de slag te gaan, werd bevestigend door hem beantwoord.

Volg Sterksel ook via Twitter & via onze nieuwe pagina op Facebook  

 

Laatst aangepast op woensdag, 28 mei 2014 11:16