Home > Nieuws > Kleine ergernissen, vervolg

Kleine ergernissen, vervolg

 
 
Kleine ergernissen, vervolg
 
Geschreven door Math. Dassen   
maandag, 02 juni 2014 16:01

In maart is een lijst van 25 verzamelde ‘kleine ergernissen’ van inwoners van Sterksel voorgelegd aan de gemeente Heeze-Leende. (In de rubriek ‘Uit de Dorpsraad’ is hiervan een eerste versie te vinden).
Alle ontvangen items zijn door de gemeente in twee groepen ondergebracht: een groep met onderwerpen die direct thuis horen bij "Onderhoud wegen" en een groep onderwerpen waarvoor andere oplossingen nodig zijn. De gemeente heeft op alle items in een terugkoppeling vermeld welke oplossing de gemeente voor ogen heeft en bij de items van de eerste groep daarbij een schatting van de kosten per item.
 
De gemeente reserveerde voor dit jaar 100.000 euro van het budget "onderhoud wegen” (totaal 340.000 euro groot) voor het oplossen van "kleine ergernissen" en vroeg een aantal belangengroepen voorstellen te doen voor het oplossen daarvan. Eind april hebben die belangengroepen (de verschillende dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen) in overleg een lijst opgesteld hoe de € 100.000 te besteden aan "kleine ergernissen onderhoud wegen".En dus welke onderhoudswerkzaamheden de gemeente als eerste dient aan te pakken tot het bedrag van € 100.000 is bereikt. Op voorstel van de belangengroepen wordt dit jaar prioriteit gegeven aan ergernissen van de kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers, kinderen, ouderen. 
Verrassend was dat veel voorgelegde items – afhankelijk van de aannemersoffertes – binnen de gestelde grens uitvoerbaar zullen blijken.
 
Voor Sterksel horen 4 items tot die eerste groep.
Twee betreffen de Averbodeweg (en zijn inmiddels al gerealiseerd). De andere twee zijn het fietspad Pastoor Thijssenlaan, voor wortelfrees en opnieuw inlagen is € 5.000 begroot,  en voor de hoek Turfven / Ronde Bleek is voor aanbrengen van grasbetonstenen € 3.000 opgenomen.

Over de resterende 21 ‘Sterksel-onderwerpen’, wordt voor 1 juli door de gemeente een nadere terugkoppeling gegeven. Overigens: aan een deel van deze onderwerpen wordt al gewerkt.
 
Wij houden u van het vervolg op de hoogte.

Een voorbeeld. Voor en na. Hoe eenvoudig een oplossing kan zijn (red.) 
 
Achtergrondinformatie van de gemeente:
Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een losse stoeptegel, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Maar ook gaat het om kleine mankementen of ergernissen, waar burgers veel last van hebben. De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar sommige meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op. Door ook deze meldingen snel op te lossen, verbetert de leefomgeving aanzienlijk voor burgers.
Op 20 januari heeft de gemeenteraad daarom besloten om ergernissen van burgers in de openbare ruimte van Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp snel op te lossen. Hiervoor heeft de gemeenteraad voor 2014 een bedrag van € 100.000 gereserveerd uit de onderhoudspot van de gemeente. Het moet dan gaan om klein onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden, bermen en bermranden. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

 
 

Laatst aangepast op maandag, 02 juni 2014 18:17