Home > Nieuws > Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), ing. 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), ing. 2015

 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), ing. 2015
 
Geschreven door Wim van Laarhoven   
dinsdag, 17 juni 2014 15:48

Beleid Maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015
• Transitie en keuzes rondom zorg
• Accent op ‘wat kan ik zelf nog’
• Sociaal team
• Wijzigingen pgb

Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking. Met deze wet krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Tegelijkertijd krijgen de gemeenten van het Rijk minder geld. Hoe de gemeente deze transitie vorm geeft en welke keuzes de gemeente maakt en hoe de werkwijze is, legt de gemeente vast in een beleidsplan.

Eigen kracht en sociale netwerken belangrijk
Het Wmo-beleid gaat de komende jaren meer en meer uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger en de samenleving. Dat betekent dat de gemeente en de (professionele) organisaties de hulpvragen van de inwoners meer gaan benaderen vanuit het principe ‘wat kan ik als burger zelf nog en wat kan de omgeving en mijn sociale netwerk voor mij betekenen’. Ook wordt er meer nadruk gelegd op algemene en welzijnsvoorzieningen. Als dat niet of onvoldoende oplossing biedt, wordt er samen met u gekeken naar een maatwerkvoorziening.

Sociaal team en veranderingen persoonsgebonden budget
In het beleidsplan komen ook de keuzes die de gemeenten op verschillende andere thema’s maakt naar voren. Zo wordt onder andere uitgelegd hoe de gemeente gaat werken met een sociaal team en wat de keuzes op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb) zijn. Overigens wordt het pgb voortaan niet meer op de rekening van de cliënt bijgeschreven. De financiële afhandeling van het pgb wordt voortaan door de Sociale Verzekeringsbank uitgevoerd.

Stukken ter inzage en zienswijzen kenbaar maken
Lees meer onder rubriek ‘Openbare bekendmakingen’.

Behandeling in gemeenteraad
Het Wmo-beleidsplan en de Wmo-verordening worden in de raadsvergadering van september 2014 behandeld. Heeft u inhoudelijke vragen? Dan kunt u terecht bij mevrouw Kooijmans: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Op 19 juni
Bijeenkomst voor ouders met kinderen met autisme

Het CJG informeert u over het volgende. De Praktijk voor Speltherapie van Lily Mrofcynski organiseert voor de derde keer een koffie-ochtend voor ouders van kinderen met (kenmerken van) autisme. Tijdens eerdere ontmoetingen is gebleken dat ouders elkaars taal spreken. Er is sprake van herkenning en erkenning. En ouders voelen zich gesteund.  Oplossingen komen uit de eigen ervaringen. Het koffie-uurtje is in een ongedwongen en veilige sfeer. Niets moet, maar alles mag besproken worden.
U bent van harte welkom op donderdag 19 juni van 10 uur tot 11.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk wegens de beperkte ruimte. Dit kan via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of tel. (040) 84 86 504.

Laatst aangepast op dinsdag, 17 juni 2014 15:55