Home > Nieuws > Sterksel, in elke fase van mijn leven!
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Sterksel, in elke fase van mijn leven!

 
 
Sterksel, in elke fase van mijn leven!
 
Geschreven door Nancy Vroomen   
woensdag, 27 augustus 2014 23:03

Eerste evaluatie Onderzoek Wonen, Welzijn en Zorg   

In Sterksel leefde onder veel mensen de vraag “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat  de IDOP gedachte van 2008 gerealiseerd kan worden anno 2014 ?”.

Deze gedachte was:
Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning, woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen.

Met deze opdracht is de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg van de Dorpsraad Sterksel aan de slag gegaan.

Op de eerste plaats is gekeken naar openstaande wensen uit onderzoeksresultaten van 2008 waarin de senioren van Sterksel aan het woord zijn geweest. Hierin werd o.a. de wens naar  seniorenwoningen geuit. In de praktijk van de afgelopen jaren is echter geen van de nieuw gebouwde  seniorenwoningen door een senior betrokken noch initiatief tot bouw door hen  ondersteund.

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg heeft o.a. daarop besloten om alvorens tot actie over te gaan, hernieuwd draagvlak c.q. wensen bij de inwoners van Sterksel te toetsen. Voor de vraag naar ondersteuning bij het verkrijgen van draagvlak is gehoor gevonden bij de gemeente Heeze-Leende en is samen met het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)  en het PON (Provinciaal Onderzoeksbureau Noord-Brabant) een onderzoeksvraag opgesteld. Er is  hierbij gekozen om de wensen van Sterkselnaren en de zorgvraag verder te concretiseren tot de centrale vraag:
“Wat heb ik nodig voor een optimaal woon-, zorg- en leefklimaat in Sterksel in 2020 en wat kan ik daaraan zelf bijdragen”.

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg heeft samen met het PON een onderzoek opgesteld waarbij het maximaal verwerven van draagvlak in het dorp naar een optimaal woon- en leefklimaat centraal stond. Op de eerste plaats is een enquête gehouden onder alle inwoners vanaf  18 jaar. Het persoonlijk uitreiken en ophalen van de enquêtes heeft tot een ongekend hoge respons van 54% geleid. Daarna zijn een 25 tal diepte-interviews gehouden om een verdiepingsslag in de onderzoeksresultaten aan te brengen. Voor het houden van deze diepte-interviews zijn 25 vrijwilligers uit het dorp met een achtergrond in zorg- of maatschappelijke dienstverlening bereid gevonden. Vervolgens zijn er een tweetal workshops gehouden waarbij ruim 100 mensen aanwezig waren en waarin de resultaten  werden gepresenteerd met de vraag om (h)erkenning en aanvulling. In totaliteit is ruim 60% van ons dorp betrokken geweest bij  het onderzoek wat op zich zelf al een fantastisch resultaat is.

De uitkomsten van het onderzoek waren niet heel verrassend en geven duidelijk  een richting tot vervolmaking van de leefbaarheid. Bewust kiezen we voor de term vervolmaking omdat de belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de inwoners van Sterksel heel tevreden zijn over hun dorp. Zij scoren bijvoorbeeld gemiddeld een 7,7 voor onderling contact/binding en veiligheidsgevoel in Sterksel. De grootste zorg die men heeft is de zorg om de zorg, met een score van 5,8 en er is er vraag naar contacten en ontmoeten en vraag naar duidelijkheid over de vervoersvoorzieningen. Daarnaast is er over de gehele linie behoefte aan meer en duidelijkere communicatie over alle voorzieningen in Sterksel.

Op basis van bovenstaand onderzoek zijn er drie subprojectgroepen aan de slag gegaan met de belangrijkste acties t.w.
1. Projectgroep Nabuurschap en Ontmoeten
2. Projectgroep Zorg
3. Projectgroep Vervoer

De Projectgroep Nabuurschap heeft  een 20 tal buurtcontactpersonen bereid gevonden om het aanspreekpunt te zijn  voor hun straat/ buurt bij alledaagse vragen, en daar waar nodig en gewenst aandacht te geven en het oog en oor voor die buurt en/ of straat te zijn. Op deze manier valt niemand tussen wal en schip. Wie voor uw straat of buurt de contactpersoon is kunt u binnenkort vinden op Sterksel.nu / ZORG & WELZIJN / Overzicht zorg en welzijn.

De Projectgroep Ontmoeten heeft  het “Sterksels koffiegezelschap” opgezet waar inwoners bij en met elkaar koffie kunnen drinken in een huiselijke setting. Zie ook Koffiegezelschap.nl en Sterksel.nu / ZORG & WELZIJN / Overzicht zorg en welzijn

De Projectgroep Zorg heeft tot doel gesteld de sociale infrastructuur voor de zorg van Sterksel in te richten. Met de komst van de wijkverpleegkundige vanuit de Zuidzorg is  de centrale rol als  aanspreekpunt van Sterksel t.a.v. de zorg ingericht.  De wijkverpleegkundige vormt de spilfunctie naar de instanties en dienstverlening. Daaromheen is het “Zorgnetwerk Sterksel” geïnstalleerd dat de brug vormt tussen de wijkverpleegkundige en de zorgvragen en –behoeften van de inwoners van Sterksel. Bij hen kunnen inwoners  terecht voor vragen over zog en verdere ondersteuning. Het “Zorgnetwerk Sterksel” bestaande uit een viertal vrijwilligers uit Sterksel met een zorg- maatschappelijke achtergrond stemt maandelijks met de wijkverpleegkundige de zorgvragen af en zorgt op deze manier dat de zorgvraag in Sterksel bekend en geborgd wordt. De aanwezige sociale structuur van Sterksel is te vinden op het virtueel plein van Sterksel: Sterksel.nu / ZORG & WELZIJN / Overzicht zorg en welzijn.

De Projectgroep Vervoer heeft de totale vervoersvoorziening van Sterksel in kaart gebracht zodat een ieder zicht heeft op van welke vervoersvoorziening hij/ zij gebruik kan maken. De vervoersvoorzieningen zijn te vinden op het virtueel plein van Sterksel: Sterksel.nu / ZORG & WELZIJN / Overzicht zorg en welzijn.

De leden van de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg willen iedereen bedanken voor alle medewerking want dankzij onze gezamenlijke inzet is dit project succesvol kunnen zijn en kan het alleen maar nog succesvoller worden.
Op weg naar een steeds mooier wordende zaligheid Sterksel !

Leden Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

Jos Hendriksen, projectleider projectgroep Vervoer
Wim van Laarhoven, projectleider projectgroep Ontmoeten
Wim Stolp, projectleider projectgroep Buurtcontactpersonen
Nancy Vroomen, projectleider werkgroep en projectgroep Zorg
Carel van der Zanden, adviseur
Tonnie Stienen, contactpersoon KBO
Ton van der Togt, lid Dorpsraad

Links (zie Sterksel.nu / ZORG & WELZIJN / Overzicht zorg en welzijn)
- Organigram werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
- Profielen Wijkverpleegkundige, Zorgnetwerk Sterksel en Buurtcontactpersonen met bijbehorende protocollen
- Sterksels koffiegezelschap
- Buurtcontactpersonen
- Vervoersvoorzieningen in Sterksel.
- Onderzoeksrapport PON

Laatst aangepast op woensdag, 27 augustus 2014 23:23