Home > Nieuws > Stand van zaken bodemsanering Korte Vlaamseweg
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Stand van zaken bodemsanering Korte Vlaamseweg

 
 
Stand van zaken bodemsanering Korte Vlaamseweg
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
vrijdag, 07 november 2014 21:48

Stand van zaken bodemsanering Korte Vlaamseweg

 

Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) heeft aangeboden om de Korte Vlaamseweg op kosten van ABdK te saneren.  

De Korte Vlaamseweg heeft een karakteristieke laanstructuur. De bomen hebben veel last ondervonden van de aanwezige bodemverontreiniging waardoor de laanstructuur is aangetast. De wens is om na de bodemsanering de laanstructuur te herstellen. ABdK betaalt de herstelkosten niet.  

Na besluitvorming is een plan opgesteld voor het herstel van de laanstructuur. De wens is om 28 bomen te kappen en 50 nieuwe bomen aan te planten. ABdK hanteert de regel dat de berm, die meestal niet sterk is verontreinigd, niet valt onder de sanering. Om er zeker van te zijn dat de nieuwe bomen goed aanslaan, is het nodig om de nieuwe plantvakken te saneren waardoor de bomen in voldoende schone grond komen te staan en ze geen last hebben van mogelijk aanwezige verontreiniging. Naast het planten van nieuwe bomen wordt het dode hout uit de huidige bomen gesnoeid. Dit om de veiligheid te vergroten tijdens de saneringswerkzaamheden. 

Adviezen

Voorafgaand aan het overleg met ABdK over de uitvoering hebben de Dorpsraad Sterksel, aanwonenden en/of perceeleigenaren de mogelijkheid gekregen om hun advies te geven over het plan van de bomen en de nieuwe inrichting van de weg. De volgende adviezen zijn gegeven:

-               bomen herplanten en verwijderen van dood hout;

-               de Korte Vlaamseweg gesloten houden voor verkeer met uitzondering van landbouwverkeer, fietsers, voetgangers en ruiters (recreatieve route);

-               de aanwezig tractorsluis op een andere locatie te leggen, zodat de weilanden en akkers gemakkelijker te bereiken zijn;

-               de weg in te richten als een landweg, zodanig dat landbouwverkeer, fietsers, voetgangers en ruiters gebruik kunnen maken van de Korte Vlaamseweg;

-               de verharding van de weg zodanig te kiezen dat deze geen stofoverlast veroorzaakt;

-               de bermen in te zaaien met een kruidenrijk bermenmengsel.

 

Deze adviezen zijn meegenomen in het overleg met ABdK. ABdK stelt voor om een landweg (twee verharde rijstroken met middenberm) te maken en de rijstroken te voorzien van puin met daarbovenop een dun laagje split. ABdK geeft aan dat uit ervaringen blijkt dat het split ervoor zorgt dat er bijna geen stofoverlast meer is op het moment er een voertuig overheen rijdt. Daarnaast komt er een aparte strook voor de ruiters. Het inzaaien van de bermen gebeurt niet, omdat de verwachting is dat door de aanwezigheid van de bomen te veel schaduw valt op de bermen. Daarnaast kunnen de bermen nog verontreinigd zijn. 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 07 november 2014 21:51