Home > Nieuws > Ike Bomer Officier in de Orde van Oranje Nassau
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Ike Bomer Officier in de Orde van Oranje Nassau

 
 
Ike Bomer Officier in de Orde van Oranje Nassau
 
Geschreven door Persbericht   
woensdag, 19 november 2014 22:11

Ike Bomer, bestuurder Kempenhaeghe, krijgt onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau

Per 1 december 2014 gaat Ike Bomer na ruim 25 jaar voorzitterschap van de raad van bestuur van Kempenhaeghe met pensioen. Deze week zegt Ike Bomer medewerkers en bewoners van Kempenhaeghe gedag. Vanmiddag, 19 november, was er voor genodigde zakelijke relaties een speciale bijeenkomst ter gelegenheid van Bomers pensionering. Tijdens deze bijeenkomst ontving Bomer uit handen van burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau  

Groei en professionalisering
Vooral Bomers bijzondere verdiensten als bestuurder van Kempenhaeghe zijn de grond voor deze hoge onderscheiding. Bomers constructieve en langdurige inzet voor Kempenhaeghe deed de organisatie in de afgelopen decennia uitgroeien van een ‘gedegen instelling waar goed en liefdevol voor mensen met epilepsie werd gezorgd’ naar een zorgorganisatie waar nog altijd die warme zorg, maar ook de meest hoogwaardige diagnostiek en behandeling op het gebied van epileptologie en slaapgeneeskunde wordt geboden. Een zorgorganisatie die bovendien toonaangevend wetenschappelijk onderzoek verricht en van waaruit - onder meer via een jaarlijkse internationaal bekend symposium - expertise wordt uitgedragen aan medisch specialisten en wetenschappers. Met  zo’n 1.500 medewerkers is Kempenhaeghe, waartoe ook onderwijscentrum De Berkenschutse behoort, de grootste werkgever van de gemeente Heeze-Leende.

Bomer heeft vanuit zijn visie op ontwikkeling en verdieping van gespecialiseerde (epilepsie)zorg altijd gestreefd naar (internationale) samenwerking. Hij was vanaf het eerste uur dan ook verbonden aan het Europese samenwerkingsverband van epilepsiecentra. Hij ondersteunde als bestuurder van Kempenhaeghe het Epilepsiefonds en patiëntenvereniging Epilepsievereniging Nederland. In 2005 zorgde Bomer middels een fusie van Kempenhaeghe met de Hans Berger Kliniek voor behoud van dit kleine, tot dan zelfstandige maar in haar voortbestaan bedreigde epilepsiecentrum. Bomers visie op verbetering en ontwikkeling van specialistische zorg leidde bovendien tot structurele samenwerking met academische centra in binnen- en buitenland zoals  met het Maastricht Universitair Medisch Centrum, de Technische Universiteit Eindhoven en het Academisch Ziekenhuis Gent. Recent heeft deze academisering geleid tot de oprichting van het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe en Maastricht UMC+. Voor deze grote bijdragen aan de epilepsiesector in Nederland ontving Bomer deze middag ook de zogeheten ‘Gouden Piekgolf’ die Joep Kooij namens de Nederlandse Liga tegen Epilepsie mocht uitreiken.

Behalve voor de gespecialiseerde epilepsiezorg heeft Bomer zich hard gemaakt voor de ontwikkeling van slaapgeneeskunde. In de jaren negentig van de vorige eeuw begon Kempenhaeghe met specifieke zorgverlening aan mensen met problematiek rond ‘slaap en waak’.  In de loop der jaren is het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe uitgegroeid tot het grootste multidisciplinaire slaapcentrum van Nederland en geldt slaapgeneeskunde steeds nadrukkelijker als een erkend medisch specialisme.

Recent is een derde expertisegebied, te weten gespecialiseerde diagnostiek en behandeling voor kinderen met neurologisch gebaseerde leer- en ontwikkelingsstoornissen, opgezet. Bomer heeft zich tot aan deze week met succes ingezet om ook hiervoor structurele financiering ingebed te krijgen in het financieringssysteem voor de zorg, zodat ook deze gespecialiseerde zorg voor de toekomst gegarandeerd is.

Officieel afscheid
Voorafgaand aan de uitreiking van de beide onderscheidingen heeft Ike Bomer vanmiddag onder voorzitterschap van oud-voetbalinternational Hans van Breukelen een ‘schitterende finale kunnen spelen’. Na een interessante bijdrage van prof.dr. P. Frissen, die als hoogleraar bestuurskunde de zorg vanuit een bestuur-filosofische invalshoek beschouwt, schetsten diverse genodigden beknopt en met humor hoe zij met Bomer hebben samengewerkt. Herhaaldelijk is daarbij Bomers altijd oprechte betrokkenheid bij patiënten en bewoners van Kempenhaeghe geroemd, net als zijn niet-aflatende doorzettingsvermogen, zijn zeer brede kennis en de vaste, op expertiseontwikkeling en specialisatie gerichte koers, die Kempenhaeghe heeft doen uitgroeien tot een aantrekkelijke samenwerkingspartner en een zorgorganisatie met onderscheidend vermogen.

De wijze waarop daarna ‘het Kempenhaeghehart sprak’, getuigend van een bijzondere Kempenhaeghekracht - in de vorm van een film en lied door een koor en combo van  Kempenhaeghemedewerkers - gaf de middag een onvergetelijk tintje. Niet alleen voor Ike Bomer zelf. Getuige de reacties, ook voor de ruim drie honderd gasten.

.................................................................................................................................................................................................

Kempenhaeghe
Expertisecentrum Kempenhaeghe biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen en kinderen met epilepsie en/of slaapstoornissen en aan kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Deze aandoeningen kunnen tot ingewikkelde zorgvragen leiden waarvoor een op elkaar afgestemde inzet van meerdere disciplines nodig is. Die biedt Kempenhaeghe. Rondom elke patiënt staat een team van verschillende professionals. Afhankelijk van de zorgvraag kan het multidisciplinaire team rondom een patiënt bestaan uit een of meer medisch specialisten, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker, paramedici en een arbeids- of onderwijsdeskundige. Kempenhaeghe heeft (poli)klinieken in Heeze en Oosterhout. Daarnaast zijn er tien poliklinieken in Zuid-Oost Nederland. Expertiseontwikkeling en innovatie van diagnostiek en behandeling op deze vakgebieden zijn strategische pijlers. Daarom werkt Kempenhaeghe samen met academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten, in het bijzonder met Maastricht UMC+ -  in de vorm van het Academisch Centrum voor Epileptologie - en met de Technische Universiteit Eindhoven.

Laatst aangepast op woensdag, 19 november 2014 22:32