Home > Nieuws > St. Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe starten AVG-poli in Geldrop
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

St. Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe starten AVG-poli in Geldrop

 
 
St. Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe starten AVG-poli in Geldrop
 
Geschreven door Persbericht   
vrijdag, 12 december 2014 10:06

Per 1 januari 2015 starten het St. Anna Ziekenhuis en expertisecentrum Kempenhaeghe een gezamenlijke AVG-poli in het ziekenhuis in Geldrop. AVG staat voor Arts Verstandelijk Gehandicapten. AVG-arts Francesca Snoeijen-Schouwenaars die verbonden is aan  Kempenhaeghe, zal eens per twee weken op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur spreekuur houden in het St. Anna Ziekenhuis. De beide organisaties willen op deze manier specialistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker maken.

Door de huidige hervorming van de langdurige zorg, zullen mensen met een verstandelijke beperking vaker en langer zelfstandig, bij familie of in kleinschalige woonvoorzieningen wonen in plaats van in een instelling. Naar verwachting zullen zij hierdoor meer en vaker aanspraak maken op huisartsenzorg.

Laagdrempelige specialistische zorg

Franscesca Snoeijen-Schouwenaars geeft aan: “Met de AVG-poli willen we deze groep mensen en hun familie de mogelijkheid geven gebruik te maken van laagdrempelige specialistische zorg. De huisarts blijft uiteraard hoofdbehandelaar maar kan bij complexe zorgvragen een beroep op ons doen.” Edwin de Rijck, hoofd van de PAAZ-afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in het St. Anna Ziekenhuis is blij met de intensivering van de samenwerking tussen Kempenhaeghe en het Anna: “Op deze wijze creëren we lokaal een duidelijk aanspreekpunt voor de coördinatie van zorg rond deze toch complexere doelgroep.”

Nederland telt ongeveer 110.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n 28% van deze groep woont momenteel in een instelling, 72% is aangewezen op huisartsenzorg. Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo’n 12 mensen met een verstandelijke beperking in zijn bestand. Diverse factoren kunnen de behandeling van deze groep mensen complexer maken. Soms is sprake van moeilijke communicatie, comorbiditeit (twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijk) of van handicapgerelateerde problematiek. Mensen met bijvoorbeeld ernstige meervoudige beperkingen, een specifiek syndroom of ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek, zijn vaak al op een AVG aangewezen. In totaal zijn er in Nederland circa 40 AVG-poliklinieken. Gedragsproblematiek is de meest voorkomende reden om de AVG in te schakelen.

Doorverwijzen

Huisartsen kunnen verstandelijk gehandicapte patiënten via Zorgdomein doorverwijzen naar de AVG-poli in Geldrop voor bijvoorbeeld consultatie, medebehandeling, periodieke screening of voor ondersteuning van de familie. Ook kinderartsen kunnen kwetsbare patiënten, die de volwassen leeftijd bereiken, doorverwijzen naar de AVG-poli. 

Consultatie binnen het ziekenhuis

Wanneer een verstandelijk gehandicapte patiënt in het  St. Anna Ziekenhuis is opgenomen, kan een beroep gedaan worden op de AVG-arts voor advies over behandeling en begeleiding.

................................................................................................................................................................................. 

Kempenhaeghe

Expertisecentrum Kempenhaeghe biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen en kinderen met epilepsie en/of slaapstoornissen en aan kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Deze aandoeningen kunnen tot ingewikkelde zorgvragen leiden waarvoor een op elkaar afgestemde inzet van meerdere disciplines nodig is. Die biedt Kempenhaeghe. Rondom elke patiënt staat een team van verschillende professionals. Afhankelijk van de zorgvraag kan het multidisciplinaire team rondom een patiënt bestaan uit een of meer medisch specialisten, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker, paramedici en een arbeids- of onderwijsdeskundige. Kempenhaeghe heeft (poli)klinieken in Heeze en Oosterhout. Daarnaast zijn er tien poliklinieken in Zuid-Oost Nederland. Expertiseontwikkeling en innovatie van diagnostiek en behandeling op deze vakgebieden zijn strategische pijlers. Daarom werkt Kempenhaeghe samen met academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten, in het bijzonder met Maastricht UMC+ - in de vorm van het Academisch Centrum voor Epileptologie - en met de Technische Universiteit Eindhoven.

Kijk voor meer informatie op http://www.kempenhaeghe.nl

Laatst aangepast op vrijdag, 12 december 2014 10:54