Home > Nieuws > DOE-BUDGETTEN VOOR KLEINE KERNEN
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

DOE-BUDGETTEN VOOR KLEINE KERNEN

 
 
DOE-BUDGETTEN VOOR KLEINE KERNEN
 
Geschreven door Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant   
vrijdag, 19 december 2014 21:53

persbericht;

Doe-budgetten voor kleine kernen

 

In maart 2015 gaat in de provincie Noord-Brabant een nieuwe regeling van kracht: de Doe-budgetten. Hiermee heeft de provincie gehoor gegeven aan een uitdrukkelijke wens van dorpsorganisaties om een vervolg te geven aan de IDOP-aanpak. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2014 van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is gevraagd aan de leden hoe ze de toekomst na de IDOP’s (integrale dorpsontwikkelingsplannen) zien. Duidelijk is naar voren gebracht dat het vervolg een eenvoudige regeling zou moeten zijn zonder te veel voorwaarden vooraf. Met deze wens van haar leden is de vereniging aan de slag gegaan en heeft gesprekken gevoerd met statenleden. Er is een initiatiefvoorstel ingediend en door de Staten aangenomen. De regeling Doe-budgetten is geboren en gaat in 2015 van start.

 

Met de IDOP’s is een grote stap gezet om leefbare kernen te kunnen behouden. De volgende stap is dorpsraden te faciliteren bij het uitvoeren van plannen. Niet alle kernen zijn in aanmerking gekomen voor de IDOP middelen. En die kernen die daar wel voor in aanmerking zijn gekomen, daarbij ging het vooral om besteding van middelen voor de stenen.

Die tijd is nu voorbij, mede ingegeven door bezuinigingen, de transities en de transformatie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het komt er op neer dat we na het geld voor de stenen nu met elkaar aan de slag moeten met sociale thema’s. Denk hierbij aan het verdwijnen van pinautomaten, kermissen, kerken, scholen en andere voorzieningen die bijdragen aan sociale cohesie. De zorg en hulp dichtbij huis organiseren. Duurzaamheid in het dorp een plek geven, onder andere door inzet op duurzame energieopwekking en de aanleg van glasvezel. Het waarborgen van economische en sociale vitaliteit, door bijvoorbeeld de opzet van door vrijwilligers draaiende buurtwinkels en kleinschalige recreatieve projecten.

Om hiertoe te komen heeft de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant gepleit voor een brabantbrede aanpak: “het Doe-budget”. Geen ingewikkelde regelingen waarbij initiatiefnemers in de dorpen op inhoudelijke gronden worden begrensd in hun mogelijkheden. De beste ideeën komen immers van de bewoners zelf en daarbij moeten ze niet voor de voeten worden gelopen. En ook de schaal waarbinnen ze hun ideeën en initiatieven tot uitvoering willen brengen, ook dat bepalen ze zelf. Lokaal, bovenlokaal of sub-regionaal. ‘Van onderop’ is het kernbegrip dat bewoners werkelijk in beweging zet. En voor een overheid betekent dit: durven loslaten. Pas dan zien we energie en burgerkracht vrijkomen. Dat ‘loslaten’ heeft de provincie met de Doe-budgetten nu gedaan.

 

Simpel is het geworden. De Doe-budgetten staan werkelijk voor het komen tot doen. Een budget waarmee initiatieven (verder) op weg kunnen worden geholpen. Geen subsidie, maar zaai-geld om te zaaien en later te oogsten. En dit niet alleen voor georganiseerde dorpsorganisaties in de kleine kernen, maar ook voor georganiseerde bewonersverbanden in grotere dorpen en wijken. Slechts een paar criteria gelden om in aanmerking te komen voor een doe-budget, waaraan een waarde van vijfduizend euro is gekoppeld:

-      geen regels aan de voorkant

-      achteraf, middels een mondelinge presentatie aan je buurtgenoten kunnen uitleggen wat er met het budget is gedaan

-      gemeenten financieren mee

 

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant verwacht dat op deze wijze de investeringen die gedaan zijn voor de IDOP’s worden verankerd en een sociaal vervolg zullen krijgen ten behoeve van de leefbaarheid van dorpen en gemeenschappen in Brabant. Met elkaar gewoon doen! Een mooi voornemen voor 2015.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 19 december 2014 21:55