Home > Nieuws > Nieuwe Parochie
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Nieuwe Parochie

 
 
Nieuwe Parochie
 
Geschreven door Margot van den Boer   
woensdag, 24 december 2014 17:52

Parochies te Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel samen verder als Parochie H. Nicasius

Bron HSLnu.nl
Donderdag 13 november 2014 was een gedenkwaardige dag in het kader van de samenwerking tussen de R.K. parochies van Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel. Na een intensieve voorbereiding door de stuurgroep kon de brief, omtrent de oprichting van de nieuwe parochie gericht aan bisschop Anton Hurkmans, worden ondertekend door de pastores, de vicevoorzitters en de secretarissen van de genoemde parochies. In zijn toespraak stond pastoor van der Maazen, de beoogd pastoor van de nieuwe parochie, stil bij het moment. Hij benadrukte opnieuw dat dit geen eindpunt is, maar de opmaat naar het begin. Er komt een nieuwe parochie die de huidige 5 geloofsgemeenschappen omvat, daarin zal nog heel veel werk moeten worden verzet om die parochie goed gestalte te geven. Daarvoor is het ontzettend belangrijk dat vele parochianen daarbij betrokken zijn door middel van hun, inzet en gebed.
 In de brief wordt ingegaan op het verzoek van de bisschop om de huidige parochies formeel op te heffen en te laten samengaan in de nieuwe parochie. De stuurgroep heeft ook voorgesteld hoe dat samengaan verder ingevuld kan worden. Zoals op de informatiebijeenkomsten en langs andere kanalen kenbaar gemaakt is, zal er in de plaatselijke geloofsgemeenschappen niet zoveel veranderen. De pastores blijven gewoon werken zoals zij dat tot nu toe gedaan hebben. De huidige parochiebesturen zullen per 1 januari van hun taken ontheven worden. Daarvoor komt in de plaats een kerngroep per geloofsgemeenschap, die in samenspraak met het nieuwe parochiebestuur de werkzaamheden zal coördineren. De huidige groepen vrijwilligers blijven gewoon functioneren zoals dat nu ook is en ook de huidige regelingen en tarieven worden voorlopig niet gewijzigd. Wel is te verwachten dat het nieuwe bestuur op termijn zal streven naar enige vorm van harmonisatie van de tarieven en regelingen in de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie. Het nieuwe bestuur zal daarbij rekening houden met het beleid dat door de scheidende besturen is gevoerd.
 Op 12 december heeft onze bisschop A. Hurkmans laten weten akkoord te gaan met de voorgestelde samenvoeging. De naam van de nieuwe parochie is: “Heilige Nicasius”. Hij heeft ook een nieuw bestuur benoemd voor de nieuwe parochie. Het is verheugend te kunnen melden dat alle plaatselijke geloofsgemeenschappen middels een bestuurslid in het nieuwe bestuur vertegenwoordigd zijn.
 Met de instemming van de bisschop is het werk voor de stuurgroep ten einde. Het nieuwe parochiebestuur zal de activiteiten van de stuurgroep en de oude parochiebesturen overnemen. De kerngroepen, waarin ook oud-bestuursleden zitting kunnen hebben, zullen het nieuwe parochiebestuur van de “Heilige Nicasius” ondersteunen.
 Tijdens de vieringen rond Kerstmis zal in alle kerken van de nieuwe parochie aan de parochianen een brochure ter beschikking gesteld worden met informatie over de nieuwe parochie en de aangeboden verdiepingsactiviteiten in nieuwe jaar.

Laatst aangepast op woensdag, 24 december 2014 18:21