Home > Nieuws > Rabobank: Samen op weg naar een vitaal leefgebied.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Rabobank: Samen op weg naar een vitaal leefgebied.

 
 
Rabobank: Samen op weg naar een vitaal leefgebied.
 
Geschreven door Redactie/Rabobank   
dinsdag, 20 januari 2015 09:53

Uitnodiging – Rabobank Dommelstreek heeft een aantal leden benaderd met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek Vitaliteit en Participatie van Rabobank Dommelstreek. Zij horen namelijk graag wat hun leden verstaan onder deze thema’s. Met hun inbreng krijgt de Rabobank inzicht en gaan zij samen met klanten, leden en belanghebbenden aan de slag met lokale vraagstukken. Zo werken ze samen aan een vitaal leefgebied.

Als redactie van Sterksel.nu doen wij een beroep op u, om - als u door de Rabobank wordt uitgenodigd om deze enquête in te vullen - dat ook te doen. 

En deel van de inhoud van de uitnodiging.

Actuele thema's
Versterken van Vitaliteit en Participatie zijn actuele thema's die ook de regio Dommelstreek (Geldrop, Nuenen, Heeze-Leende) voor uitdagingen stelt. Vanuit haar coöperatieve oorsprong hecht Rabobank Dommelstreek er waarde aan om samen met u en andere belanghebbenden in uw omgeving te werken aan een vitale regio waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor inwoners en bezoekers. Dat doen we door aan te sluiten bij wat er lokaal speelt en ons samen met betrokken burgers, bedrijfsleven, instellingen en overheid in te zetten voor de uitdagingen die er liggen.

Met elkaar in contact
Een vitale gemeenschap komt alleen tot stand als partijen samenwerken. Wij leveren graag onze bijdrage om op te halen wat er speelt in de regio.  Met deze inzichten willen we mensen met elkaar in contact brengen om oplossingen te vinden voor vraagstukken die ons allen aangaan. Waar liggen de kansen en uitdagingen op het gebied van economische vitaliteit, zorg, wonen etc.? Hoe kan Participatie gebruikt worden om lokaal en in samenwerking met, vraagstukken op te lossen? Bij welke acties en/of initiatieven kunnen wij als bank mogelijk een bijdrage leveren aan versterking van de vitaliteit van de regio Dommelstreek?

Mogen wij weten wat uw mening hierover is?
Om inzicht te krijgen in wat u verstaat onder Vitaliteit en Participatie, stellen wij het zeer op prijs als u een aantal vragen wilt beantwoorden.  Het betreft een online vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen vraagt circa 15 minuten van uw tijd. De antwoorden op de vragen worden anoniem aan ons teruggekoppeld. Verkregen inzichten zullen wij onder andere terugkoppelen via ons ledenmagazine ‘Dichterbij’.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Directie Rabobank Dommelstreek


 

Laatst aangepast op dinsdag, 20 januari 2015 09:58