Home > Nieuws > DOE-budgetten voor Leefbaarheid
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

DOE-budgetten voor Leefbaarheid

 
 
DOE-budgetten voor Leefbaarheid
 
Geschreven door Provincie Noord-Brabant   
donderdag, 22 januari 2015 21:36

DOE-budgetten voor Leefbaarheid 14-01-2015

Met de invoering van DOE-budgetten geeft de provincie Noord-Brabant een volgende impuls aan de leefbaarheid in Brabant. DOE-budgetten zijn kleine subsidies die leefbaarheidsinitiatieven net dat steuntje in de rug geven. Van idee tot realisatie.

Mensen betrokken bij klein schalig leefbaarheidsproject

Hiermee bouwt de provincie Noord-Brabant voort op tal van initiatieven die zij eerder ontplooide om de leefbaarheid in de provincie te verbeteren. Mede dankzij de IDOP-regeling (Integrale Dorpsontwikkelplannen) en L@B-projecten oordelen inwoners van Brabant positief over de verbetering van de leefbaarheid in wijk, buurt en dorp.

Co-financiering

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 5.000. De provincie financiert een project dus altijd samen met in ieder geval één andere partij (co-financiering). De aanvraagprocedure is zo simpel mogelijk gehouden: alle projecten die gericht zijn op het versterken van de leefbaarheid in Noord-Brabant komen in aanmerking voor de regeling. Uiteraard moeten de projecten wel het algemeen belang dienen en lokaal draagvlak hebben.

De provincie laat zich graag verrassen

Door slechts één inhoudelijke voorwaarde te stellen aan subsidiabele voorstellen is de regeling open voor een grote diversiteit aan initiatieven. Die voorwaarde is de versterking van leefbaarheid in de provincie. Met dit open kader nodigt de provincie subsidieaanvragers graag uit om haar te verrassen met vernieuwende initiatieven.

Subsidieaanvragers betrokken bij toewijzing van subsidies

‘Leefbaarheidsondernemers’ weten zelf het beste welke projecten succesvol zijn, en welke niet. Daarom betrekt de provincie de subsidieaanvragers actief bij de beoordeling en ranking van de initiatieven. Iedere subsidieaanvrager mag zelf ook vijf aanvragen beoordelen. Zo maakt de provincie gebruik van de in de samenleving aanwezige kennis, en komen de aanvragers in aanraking met inspirerende initiatieven die ze wellicht nog niet kenden.

Meer informatie

In totaal is er €800.000 beschikbaar voor de DOE-budgetten. De provincie verdeelt dit bedrag in vier tenderperiodes van elk €200.000 onder de aanvragers. De eerste tenderperiode loopt van 2 maart tot en met 1 april 2015. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op brabant.nl/doebudgetten. Ook op www.leefbaarheidbrabant.nl houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de nieuwe regeling.

Bron: brabant.nl

Laatst aangepast op maandag, 26 januari 2015 11:26