Home > Nieuws > Geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen

 
 
Geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
woensdag, 18 maart 2015 23:43

Geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen

Wat vindt u belangrijk? Meld het aan!

 

Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Maar ook gaat het om kleine mankementen of ergernissen, waar burgers veel last van hebben. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente www.heeze-leende.nl. Rechts in het 'snel naar' menu klikt u op 'Meldingen&Klachten'.
De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op. 

 

Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2015 opgelost moeten worden. Maar de ergernissen moeten wel gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

 

Hoe gaan we dit doen?

Het proces verloopt langs vijf stappen: publiceren (vandaag), inventariseren, prioriteren, uitvoeren en evalueren.

 

Inventarisatie

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 6 april bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 6 april bij een van de onderstaande belangenverenigingen:

-       Dorpsraad Sterksel:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

-       Dorpsraad Leende:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

-       Kernraad Leenderstrijp, Patrick van der Kruis, secretaris:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

-       ZLTO,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  

-       SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  

 

Tussen 6 en 30 april bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

 

Prioriteren

Op 5 mei krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/ onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op dinsdag 12 mei.

Tijdens de avond van dinsdag 12 mei gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen hoe we de € 100.000,- gaan besteden. Dus welke onderhoudswerkzaamheden dienen we als eerste aan te pakken en welke volgen tot we het bedrag van € 100.000,-- hebben bereikt.

 

Uitvoeren

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald, zal de gemeente uitvoering geven aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000,-- kunnen verrichten nog in 2015 worden uitgevoerd.

 

Evalueren

Begin 2016 zal de gemeente met dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen evalueren hoe het proces is gelopen, of ergernissen naar behoren zijn opgelost en of deze werkwijze voor herhaling vatbaar is. 

 

Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.

Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. Ga naar www.heeze-leende.nl, kies in het rechter ‘snel naar’ menu  voor meldingen en klachten, vul het formulier in en druk op verzenden.
Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040-22 41 400.

U kunt uw melding ook doorgeven met uw smartphone, er zijn verschillende meldingenapps beschikbaar (onder andere BuitenBeter en Verbeterdebuurt). Download de app op uw telefoon en geef uw melding mobiel door!

Laatst aangepast op woensdag, 18 maart 2015 23:45