Home > Nieuws > Maak van Sterksel geen stortplaats
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Maak van Sterksel geen stortplaats

 
 
Maak van Sterksel geen stortplaats
 
Geschreven door Jos de Visser   
vrijdag, 27 maart 2015 16:23

Namens Sterksel van de wijkagent.

Kort geleden is door een grote groep bewoners het dorp ontdaan van zwerfvuil en tuinafval. Binnen enkele dagen lag er echter weer een grote hoop tuin - en bladafval op een grote hoop op het plein voor de kerk aan de zijde van de Pastoor Thijssenlaan.

Enkele bewoners die meegeholpen hadden om het dorp op te schonen hebben zich hier erg aan geërgerd en hebben naast een bericht op Heeze 24  ook mij benaderd. 

Ik heb het op deze wijze aanbieden van blad- en tuinafval kortgesloten met de gemeente en daaruit is gebleken dat de bladafvalregeling al enkele jaren niet meer van kracht is. Nadat deze regeling, bladkorven, was afgeschaft heeft de gemeente nog enkele keren blad- en tuinafval opgeruimd, maar dat is nu ook gestopt. 

Ook tijdens de bladkorvenregeling was het niet toegestaan om tuinafval te storten maar dat werd oogluikend toegestaan en dit afval werd ook door de gemeente verwijderd. 

Op dit moment wordt van u verwacht dat u uw eigen blad- en tuinafval opruimt, daar zijn de groene containers voor en grote hoeveelheden moet u naar de milieustraat brengen. 

Als het storten door blijft gaan kan het zijn dat we naar minder sympathieke maatregelen moeten grijpen en dat is wel het laatste wat wij willen doen. U kunt voorkomen dat ik of mijn collega's moeten verbaliseren of dat de gemeente u een rekening moet sturen vanwege reinigingskosten die zijn gemaakt.

In het feitenboek van het openbaar ministerie zijn diverse feiten opgenomen waarvoor een bekeuring uitgeschreven kan worden.

Het dumpen van afval, waartoe ook blad- en tuinafval behoren, kan worden bekeurd met een boete van 370 euro. (Het als particulier zich ontdoen afvalstoffen, hieronder ook begrepen blad- en tuinafval.)

Laten we het zo ver niet laten komen maar laten we de vrijwilligers ondersteunen en het dorp schoonhouden van dumpplaatsen.

Groet Jos de Visser, wijkagent.

Laatst aangepast op zaterdag, 28 maart 2015 13:27