Home > Nieuws > Noodzakelijke inkrimping VIC Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Noodzakelijke inkrimping VIC Sterksel

 
 
Noodzakelijke inkrimping VIC Sterksel
 
Geschreven door Wageningen UR Livestock Research, Varkens Innovatie Centrum Sterksel   
woensdag, 08 april 2015 18:39

Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel (VIC Sterksel) is door teruglopende externe financiering gedwongen het personeelsbestand met bijna de helft in te krimpen. Het betreft hier de flexibele schil van medewerkers. De directeur van Wageningen UR Livestock Research - waar het VIC toe behoort - heeft het personeel op 8 april ingelicht over dit besluit.

De belangrijkste oorzaak van deze beslissing is het per 2015 wegvallen van de financiering uit de varkenssector zelf en daarmee ook het ontbreken van het overheidsdeel van de publiek private samenwerking (PPS). Directeur Annie de Veer van Wageningen UR Livestock Research: “Ik hoop dat we kunnen spreken van een tijdelijke situatie, een overgangsperiode waarbij we met het bedrijfsleven tot nieuwe afspraken kunnen komen over de financiering van het varkensonderzoek. Voor het voortbestaan van VIC Sterksel zijn we afhankelijk van een substantiële bijdrage van het varkensbedrijfsleven aan het onderzoek, waarmee ook middelen van de overheid naar de sector kunnen vloeien. Op basis van de huidige besluitvorming zijn we genoodzaakt rigoureus in te grijpen en ik betreur dit ten zeerste en zeker voor de medewerkers die dit betreft. We hopen uiteraard dat de sector alsnog tot het besluit komt een meerjarig en substantieel onderzoeksprogramma te financieren, waarmee de toekomst van VIC Sterksel gewaarborgd is.”

VIC Sterksel heeft in de tientallen jaren van haar bestaan bewezen dat zij bestaansrecht heeft door een prominente rol te spelen in de innovatie van de Nederlandse varkenshouderij en daaruit zijn vele toepassingen voortgekomen. Ook in de toekomst blijft dit belangrijk gezien de bedrijfseconomische en maatschappelijke uitdagingen die er liggen.  Zolang het zicht op een volwaardig onderzoeksprogramma ontbreekt wordt de formatie bijgesteld naar een basisbezetting om het innovatiecentrum financieel gezond te houden. “Als we onze huidige positie willen voortzetten, hebben we een meerjarig PPS-onderzoeksprogramma gericht op de primaire varkenshouderij nodig.  Komt dit er dan kan er weer opgeschaald worden, aldus Manager Han Swinkels. Ik ben er van overtuigd dat VIC Sterksel meerwaarde heeft voor de Nederlandse varkenshouderij en dat er geen vooruitgang is zonder innovaties.”

Laatst aangepast op woensdag, 08 april 2015 18:42