Home > Nieuws > Dorpsraadvergadering verplaatst naar dinsdag 14 april 2015
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Dorpsraadvergadering verplaatst naar dinsdag 14 april 2015

 
 
Dorpsraadvergadering verplaatst naar dinsdag 14 april 2015
 
Geschreven door dorpsraad   
vrijdag, 10 april 2015 19:52

Dorpsraadvergadering dinsdag 14 april 2015

 
 
 
   
 

 

 

Datum dinsdag 14 april 2015
Locatie Basisschool de Talententoren
Aanvang 19:30 einde 21:30

 

Agenda

  1. Welkom.
  2. Burgerinitiatieven, o.a. verbredingA2Eindhoven*
  3. Vaststellen agenda.
  4. Vaststellen notulen/actielijst.
  5. ingekomen/verzonden post.
  6. Mededelingen. o.a. notitie urgentiegebieden van de gemeente.
  7. Stand van zaken werkgroepen: Maatschappelijk en Infrastructuur.
  8. Rondvraag

De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, heeft u een onderwerp voor de vergadering? U bent van harte welkom.

 

Afgelopen periode is door middel van een handtekeningaktie drie keer aandacht gevraagd voor de verbreding van de snelweg A2 tussen Weert en Eindhoven. Deze aktie en het tekenen van de petitite op www.petities.nl heeft geresulteerd in ruim 5000 handtekeningen. We willen graag door naar ten minste 10.000 handtekeningen die we in de 2e helft van 2015 kunnen aanbieden bij de Tweede Kamer en mogelijk ook de Minister I&M in Den Haag. Op deze manier hopen wij de politieke agenda van Den Haag positief te beinvloeden waardoor men genegen is de verbreding A2 Eindhoven - Weert naar voren te halen in de planning.  

 

Wij zijn op zoek naar andere manieren om aandacht te vragen voor onze problemen en de door ons gewenste oplossing, namelijk een verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Weert. Wij willen graag jullie hierover van gedachten wisselen. We kunenn bijvoorbeeld een aantal logistieke bedrijven in onze regio uitrusten met "spandoeken" op de achterzijde van hun vrachtwagens en doorverwijzen naar petitites.nl. Deze bedrijven hebben belang bij een goede doorstroming en willen wellicht belangenloos meewerken.

 

 

Laatst aangepast op maandag, 13 april 2015 09:53