Home > Nieuws > Informatieavond “Asbest eraf Zonnepanelen erop”
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Informatieavond “Asbest eraf Zonnepanelen erop”

 
 
Informatieavond “Asbest eraf Zonnepanelen erop”
 
Geschreven door gemeente Heeze Leende   
dinsdag, 12 mei 2015 16:25

In 2020 heel de gemeente Heeze-Leende asbest vrij!

Kom naar de informatieavond “Asbest eraf Zonnepanelen erop”

Op 26 mei organiseert de gemeente Heeze-Leende samen met Gerard te Boekhorst (burger en één van de initiatiefnemers) en de ZLTO een informatieavond over het (voor een deel gesubsidieerd) vervangen van asbestgolfplaten door zonnepanelen. Ook zal er tijdens deze avond gebrainstormd worden over een mogelijk op te zetten energiecoöperatie.

De gemeente heeft samen met een aantal initiatiefnemers een ambitie om Heeze-Leende vóór 2020 geheel vrij te hebben van asbestgolfplaten en deze (voor een deel gesubsidieerd) te vervangen door zonnepanelen (zowel bij particulieren als bij agrariërs). Er loopt momenteel een subsidieregeling vanuit de provincie, zodat agrarische bedrijven, voormalige agrarische bedrijven en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok, subsidie kunnen aanvragen om asbest op bedrijfsgebouwen te vervangen door zonnepanelen.

Al pratend is het idee ontstaan dat agrariërs hun daken ook zouden kunnen verhuren aan particulieren die zij vervolgens van energie voorzien via de zonnepanelen op hun dak. Dit kan gedaan worden via een energiecoöperatie. Inmiddels zijn vijf mensen in onze gemeente met elkaar hierover in gesprek en zij zouden graag een energiecoöperatie willen gaan opzetten. Het peilen van de interesse voor zo'n energiecoöperatie is het nevendoel van de informatieavond. De informatieavond is vooral bedoeld om alle geïnteresseerden te informeren over de nadelen van een asbesthoudend dak, de voordelen van plaatsen van zonnepanelen, voordelen voor de verzekering, de financiën, en de bestaande subsidie.

Informatieavond

De informatieavond “Asbest eraf, zonnepanelen erop” vindt plaats op dinsdag 26 Mei om 20.00 uur in dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.

Het programma van die avond ziet er als volgt uit:

  • Inleiding door wethouder Wilma van der Rijt
  • Wat is asbest en wat zijn de gezondheidsrisico’s door Arco Engelen van Human Nova opleidingen/trainingen
  • Wat is de rol van ZLTO door Ruud Hoosemans programmamanager “Asbest Veilige Sector” van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)
  • Preventief saneren van asbest (risico's ,schade en gevolgschade beperken) door agrarisch inspecteur van Interpolis
  • Interesse peilen voor het opzetten van een energiecoöperatie door Gerard te Boekhorst

Iedereen die geïnteresseerd is de onderwerpen asbest verwijderen, zonnepanelen plaatsen, het opzetten en de werking van een energiecoöperatie is van harte welkom op dinsdag 26 mei in dorpshuis Valentijn te Sterksel!

Laatst aangepast op dinsdag, 12 mei 2015 16:58