Home > Nieuws > Uitkomst luchtkwaliteit onderzoek bedrijvenpark Chijnsgoed
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Uitkomst luchtkwaliteit onderzoek bedrijvenpark Chijnsgoed

 
 
Uitkomst luchtkwaliteit onderzoek bedrijvenpark Chijnsgoed
 
Geschreven door Gemeentenieuws   
maandag, 20 juli 2015 21:02

Rondom het bedrijvenpark Chijnsgoed en de omliggende veehouderijen spelen diverse aspecten,
waaronder het gezondheidsaspect.

In het verleden was er te weinig kennis met betrekking tot mogelijke gezondheidseffecten bij grote composteerbedrijven en veehouderijen waardoor vragen van omwonenden niet konden worden beantwoord. De wens van de gemeente Heeze-Leende is om deze vragen te kunnen beantwoorden. De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid wilde naar aanleiding van deze wens een kortlopend meetonderzoek financieren. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Heeze-Leende hebben het onderzoek mede gefinancierd. Dit vanwege het feit dat de gemeente Heeze-Leende en de provincie Noord-Brabant samen met andere partijen (De Dorpsraad Sterksel, Reiling B.V. en Waterschap De Dommel) een vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend.

De vaststellingsovereenkomst is voortgekomen uit een mediationtraject. Het mediationtraject is gestart naar aanleiding van een gerechtelijke procedure aangespannen door de Dorpsraad Sterksel tegen het verlenen van een omgevingsvergunning milieu voor het bedrijf Reiling B.V.

Het doel van het meetonderzoek van Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid was, om meer inzicht te krijgen in de invloed van het composteringsbedrijf op het bedrijvenpark Chijnsgoed, het pluimveebedrijf en de varkenshouderij, op de lokale luchtkwaliteit in de omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd door het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS) binnen de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid. De concentraties vluchtige organische stoffen, die zijn gemeten, zijn dusdanig laag dat toxicologische (giftige) effecten uit te sluiten zijn.

Op 21 april 2015 zijn de rapporten besproken. De dorpsraad is van mening dat het gedane onderzoek geen invulling geeft aan de afspraken uit de opgestelde vaststellingsovereenkomst. De gemeente is van mening dat via de klankbordgroep, waarin de dorpsraad was vertegenwoordigd, de dorpsraad genoeg input heeft kunnen geven. De vertegenwoordiging van de dorpsraad in de klankbordgroep heeft in het gehele traject niet aangegeven dat de opzet en de uitvoering van het onderzoek niet in lijn waren met de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst. Het college van b&w ziet daarom ook geen reden om opnieuw met de ondertekenaars van de vaststellingsovereenkomst om tafel te gaan. Via een brief is de dorpsraad op de hoogte gebracht van het gemeentelijke standpunt.

Laatst aangepast op maandag, 20 juli 2015 21:08