Home > Nieuws > ‘Gezondheid en Veiligheid’ van biovergisting
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

‘Gezondheid en Veiligheid’ van biovergisting

 
 
‘Gezondheid en Veiligheid’ van biovergisting
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 22 juli 2015 21:08

Biovergisting en Sterksel lijken met elkaar verbonden. Ook in de toekomst. 

Het is voor Sterkselnaren en zeker voor mensen uit de directe omgeving van biovergisters interessant om meer hierover te weten. Daarom publiceren wij bijgaand rapport op Sterksel.nu.

Klik HIER voor het Rapport Feitenrelaas rond de aspecten ‘Gezondheid en Veiligheid’ van biovergisting.

Samenvatting

Biovergisting is de afbraak van organisch materiaal uit mest en andere restanten in speciaal daarvoor ingerichte installaties. Bij dit proces komt het energierijke biogas methaan (CH4) vrij. Daarnaast ontstaat een product (‘digestaat’) dat gebruikt kan worden als meststof in de landbouw. Wanneer niet alleen mest maar ook andere organische materialen worden verwerkt in een vergister, spreken we van covergisting.

In 2014 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een evaluatie uitgevoerd van covergisting in Nederland. Het RIVM heeft hiervoor informatie verzameld over gezondheid en veiligheid. Hieruit blijkt dat de mensen bij mestvergisting niet in hogere mate aan pathogenen en antibiotica-resisente bacteriën blootstaan dan bij andere vormen van mestverwerking. Wel zijn incidenten en ongevallen met covergistingsinstallaties gevaarlijk geweest voor medewerkers, bijvoorbeeld vanwege explosie- en verstikkingsgevaar door gasvorming.

Ook hebben ze omwonenden stankoverlast bezorgd. Verder blijkt dat de risico’s onbekend zijn als de regelgeving voor co-vergisting niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld door materialen bij te mengen die daarvoor niet zijn toegestaan. Een goede procescontrole is daarom van belang. De bevindingen, waar meerdere partijen aan bijdragen, worden in 2015 gepubliceerd. Onderliggende rapportage bevat de uitgebreide informatie van het RIVM die wordt samengevat in het CDM-rapport. Voor het onderwerp gezondheid zijn de microbiologische risico’s van mestvergisting nader beschouwd. Het onderwerp veiligheid betreft Arboregelgeving en externe veiligheidsrisico’s.

Laatst aangepast op woensdag, 22 juli 2015 21:26