Home > Nieuws > CPO in Kloostervelden
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

CPO in Kloostervelden

 
 
CPO in Kloostervelden
 
Geschreven door CRA Vastgoed   
woensdag, 05 augustus 2015 16:43

 

De nieuwe wijk van Sterksel, Kloostervelden, biedt uitstekende kansen voor zogenaamde CPO-initiatieven. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een ontwikkelvorm waarbij een aantal toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn van hun eigen nieuwbouw-project. Zo’n groep particulieren (het collectief) houdt hierbij zelf de volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen. Het is vooral een interessante mogelijkheid indien een groep vrienden, kennissen of dorpsgenoten een vergelijkbare woonwens heeft die niet zomaar te koop is op de gewenste locatie of op de wijze die ze willen: bijvoorbeeld een rij starterswoningen, een hofje met levensloopbestendige woningen of wonen rondom een gezamenlijke hobby of thema zoals bijvoorbeeld paardrijden (manege-wonen). De gemeente en de Dorpsraad hebben aangegeven dat er op dit moment geen CPO-initiatieven bij hen bekend zijn in Sterksel of Heeze. CRA Vastgoed en Kempenhaeghe onderzoeken graag of hieraan eventueel wel behoefte is. Kloostervelden biedt voor deze initiatieven namelijk de ruimte tegen een zeer gunstige grondprijs. CRA en Kempenhaeghe roepen geïnteresseerden dan ook op om hun belangstelling kenbaar te maken. Dit kan tot 1 november 2015 per e-mail via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Hoe gaat CPO in zijn werk?

De toekomstige bewoners richten zodra ze daaraan toe zijn een rechtspersoon (een stichting of een vereniging) op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden. Ze nemen daartoe meestal een adviseur in de arm die hen door het volledige proces leidt van initiatief, vergunningen, aanbesteding tot aan oplevering en garantie. Deze adviseur stelt zich daarbij faciliterend op en maakt de toekomstige bewoners wegwijs in de rol van opdrachtgever. In het geval van Kloostervelden is CRA de verkoper van de grond. Deze partijkan optioneel ook als adviseur ingeschakeld worden door de groep waarbij de eerste verkenning vrijblijvend is.

Wat zijn de voor- en nadelen van CPO?

Een zeer belangrijk aspect van CPO is dat de kopers als projectontwikkelaar zelf volledig risicodragend optreden. Dit heeft een aantal voor- en nadelen:

-      Keuzevrijheid: In de statuten van de vereniging of stichting is opgenomen welke besluiten door het collectief worden genomen (bijv. het kostenniveau, het bouwsysteem, de materialen en het afwerkingsniveau) en welke beslissingen door de individuele opdrachtgevers worden genomen (bijv. de indeling en afwerking van de eigen woning).

-      Investering: Door middel van een eerste inleg financieren toekomstige bewoners zelf een deel van het voortraject. Hiervoor zijn met regelmaat ook subsidies beschikbaar vanuit de Provincie Noord-Brabant. Het risico wordt hierdoor over het hele collectief verspreid in plaats van over een enkele bewoner.

-      Betrokkenheid: Door in een vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, ontstaat er een grote betrokkenheid van het collectief van toekomstige bewoners bij hun woning en hun (nieuwe) buurt. Toekomstige bewoners hebben al hart voor hun buurt voordat de bouw gestart is. Daarnaast worden ze in staat gesteld om - als de kavels eenmaal uitgegeven worden aan de individuele deelnemers - zelf hun plekje binnen het project te kiezen. Daarmee kiezen ze ook hun eigen buren, die ze tijdens het voortraject hebben leren kennen. Bovendien is een welhaast direct gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het (collectief) beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt, wat de duurzaamheid van de nieuwe buurt een belangrijke impuls geeft. Op deze wijze zijn kopers - binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders - in de gelegenheid maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt.

-      Schaalvoordeel: door het activeren van het schaalvoordeel (meerdere toekomstige bewoners met hetzelfde doel) is het mogelijk een betaalbare woning te realiseren.

-      Tijd: men moet zich realiseren dat processen vaak erg lang duren; het vraagt een lange adem om ervoor te zorgen dat projecten uiteindelijk van de grond komen.

Voorbeelden

In de afgelopen jaren zijn op een groot aantal plaatsen in Nederland CPO-projecten gerealiseerd. Met name in kleine kernen biedt het bijvoorbeeld voor jongeren kansen om hun eerste woning in hun eigen dorp mogelijk te maken. Of voor oudere bewoners om binnen het eigen dorp een woonplek te creëren waar ze zo lang mogelijk kunnen blijven. In de regio zijn voorbeelden te zien in Blixembosch Noord-Oost en Meerhoven (Eindhoven) maar ook bijvoorbeeld in Leenderstrijp waar vier starterswoningen gerealiseerd zijn in een langgevelboerderij. Voor meer informatie, zie http://www.kennisplatformbewoners.nl/fileskpb/Handboek%20CPO.pdf.

Mogelijke plaatsen voor CPO in Kloostervelden

Kloostervelden biedt in potentie diverse mogelijkheden voor CPO. Er zijn plaatsen denkbaar waar voor starters ruimte wordt gereserveerd, maar ook plaatsen waar juist aan senioren deze mogelijkheid kan worden geboden. Op korte termijn (tot en met 2016) zijn er mogelijkheden in bijvoorbeeld fase 4, zie bijgaande plankaart. Vanaf 2017 komen er meer locaties beschikbaar. Wanneer er (afhankelijk van de belangstelling) wordt besloten om gronden voor CPO te reserveren, dan gelden er uiteraard een aantal kaders en randvoorwaarden in het gebied zoals: bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en grondprijzen.

Komt u woondroom hiermee binnen handbereik? Neem voor meer informatie over CPO-initiatieven of over de mogelijkheden in Kloostervelden contact op met CRA Vastgoed: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .Men denkt graag met u mee.

Laatst aangepast op woensdag, 05 augustus 2015 16:48