Home > Nieuws > Luchtkwaliteit: update vanuit de Dorpsraad
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Luchtkwaliteit: update vanuit de Dorpsraad

 
 
Luchtkwaliteit: update vanuit de Dorpsraad
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel   
maandag, 14 september 2015 12:14

Lange tijd stil geweest

Het zal niemand ontgaan zijn dat er geruime tijd geen berichten vanuit de Dorpsraad zijn gekomen rond het Onderzoek Luchtkwaliteit Bedrijventerrein ’het Chijnsgoed’. Dit was niet zonder reden. Het onderzoek heeft helaas veel langer geduurd dan oorspronkelijk gepland.

De rapportage heeft in februari dit jaar plaats gevonden waarna diverse gesprekken over de inhoud met de verschillende partijen hebben plaatsgevonden.

Aangezien de Dorpsraad van mening is, dat het rapport onvoldoende inzicht geeft over de luchtkwaliteit in ons dorp, hebben wij er veel tijd en energie in gestoken om alsnog duidelijkheid te krijgen. De antwoorden die we tot nu toe hebben ontvangen geven onvoldoende houvast om dit onderwerp af te sluiten. Daarom blijven wij proberen met de partijen tot overeenstemming te komen over een herziening/vervolg van het onderzoek.

Gemeente en Provincie zijn van mening dat het onderzoek wel voldoende invulling geeft, en dat het hoofdstuk luchtkwaliteit kan worden afgesloten. (Zie bericht 20 juli van de gemeente) De Dorpsraad is echter van mening dat het bericht van de gemeente geen correcte weergave is van de bezwaren en gemaakte afspraken.

Bovenstaande was aanleiding tot het sturen van een uitvoerige brief naar B&W en Raad van Heeze-Leende. 
- Klik HIER voor de brief d.d. 7 aug. 2015 
- Voor het overleg met de Provincie Noord-Brabant op 2 april 2015, klik HIER 
- Voor het overleg op 21 april 2015 n.a.v. vragen van Dorpsraad Sterksel t.a.v. het concept rapport Onderzoek   Luchtkwaliteit in Sterksel, klik HIER 

Wij blijven er alles aan doen om met de gemeente en andere partijen in gesprek te blijven!

De Dorpsraad zet zich met al haar beschikbare middelen in voor een gezonde woon- en werkomgeving, nu en in de toekomst.

Dit wil zeggen dat wij staan voor een goede lucht- en bodemkwaliteit, voor leefbaarheid en voor verkeersveiligheid in Sterksel (en Maarheeze), ook als de activiteiten op het bedrijventerrein toenemen. Wij zijn van mening dat alle betrokken partijen het garanderen van deze basis kwaliteiten als prioriteit dienen te hanteren.

Wij gaan er daarom ook van uit dat ook de Gemeente dezelfde doelstellingen/ambities heeft.

Dorpsraad Sterksel

 

Laatst aangepast op vrijdag, 18 december 2015 19:56