Home > Nieuws > Nieuwe naam voor gemeente Heeze-Leende
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Nieuwe naam voor gemeente Heeze-Leende

 
 
Nieuwe naam voor gemeente Heeze-Leende
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
dinsdag, 17 november 2015 16:25

Persbericht Heeze-Leende, 17 november 2015

Gemeente Heeze-Leende overweegt nieuwe naam

Het college van de gemeente Heeze-Leende overweegt om haar huidige gemeentenaam Heeze-Leende te veranderen in gemeente SterkselCity. Sterksel heeft meerdere malen bewezen als klein dorp, groots te zijn. Het kleine dorp Sterksel zorgt voor grote daden, wat dit jaar herkend en erkend wordt door de Provincie Noord-Brabant met de uitverkiezing tot finalist in de Dorpen Derby, een leefbaarheidswedstrijd georganiseerd door de Provincie.

Dat Sterksel geen eendagsvlieg is in het opzetten van grote diversiteit aan eigen initiatieven om de leefbaarheid te vergroten, blijkt ook uit eerdere resultaten. Denk hierbij onder meer aan het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) in Sterksel waarbij onder andere het Dorpshuis Valentijn is opgeknapt, speeltuinen zijn aangelegd, de  coöperatieve Dorpswinkel Attent, gerund door de inwoners zelf, is verbouwd en uitgebreid. Ook het burgerinitiatief  “Samen mee naar de A2” is een gezamenlijk initiatief van Dorpsraad Sterksel en Dorpsraad Maarheeze om verkeersmaatregelen te treffen waardoor de beide dorpskernen zoveel mogelijk worden ontlast van het vele, zware vrachtverkeer voor het overgrote deel veroorzaakt door het verkeer van en naar het bedrijventerrein ’t Chijnsgoed en L.O.G.

@SterkselCity

De naam “SterkselCity” staat in de gemeente symbool voor zogeheten ‘handen uit de mouwen’-initiatieven. Burgemeester en wethouders waarderen de eigen initiatieven van Sterksel om de gemeente en dorpskern te verbeteren. De energie en het enthousiasme wat Sterksel heeft losgemaakt met hun project @SterkselCity is een geweldige inspiratiebron voor vele kleine dorpen die te maken hebben met teruglopende inwoners en faciliteiten. Daarnaast moet ook de cohesie tussen jongeren en ouderen niet onderschat worden. Veel jongeren participeren in deze burgerinitiatieven en zo dragen ook zij een belangrijke steen bij aan de leefomgeving.

Nieuwe gemeentenaam in overweging

Het college van de gemeente Heeze-Leende ziet de naam “SterkselCity” als een eigentijdse naam, die breed gedragen wordt in de gehele gemeente en losstaat van historische gevoeligheden, waardoor zij ook verbindingen tussen de dorpskernen kan stimuleren. Zodoende zal de leefbaarheid ook in de toekomst gewaardborgd blijven in de gemeente SterkselCity! Om het draagvlak van het veranderen van de naam te meten zal de uitslag van de finale van de Dorpen Derby de doorslag geven. U kunt nog tot 6 december stemmen op twee  mooie finalisten uit onze gemeente, te weten www.brabant.nl/sterksel en www.brabant.nl/heeze. Het college zal op 1 april 2016 een besluit nemen.

Laatst aangepast op dinsdag, 17 november 2015 22:17