Home > Nieuws > Gemeenteberichten Heeze-Leende, week 50 - 9 december 2015
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Gemeenteberichten Heeze-Leende, week 50 - 9 december 2015

 
 
Gemeenteberichten Heeze-Leende, week 50 - 9 december 2015
 
Geschreven door Gemeente Heeze-Leende   
dinsdag, 15 december 2015 18:15

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende nodigen u van harte uit om elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, de beste wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 3 januari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in de Rabozaal van dorpshuis 't Perron, Schoolstraat 48, Heeze.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE

de secretaris, R. Jeltema  
de burgemeester, P.J.J. Verhoeven  

 

Bereikbaarheid gemeentehuis rond kerst en nieuw

Het gemeentehuis heeft op de donderdagen 17, 24 en 31 december en maandag 4 januari a.s. aangepaste openingstijden.
Het gemeentehuis is geopend:
- op donderdag 17 december van 9.00 tot 15.00 uur
- op donderdag 24 december van 9.00 tot 12.30 uur
- op donderdag 31 december van 9.00 tot 14.00 uur
- op maandag 4 januari vanaf 10.30 uur

Voor spoedeisende zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte, zoals een gat in het wegdek, extreme wateroverlast en dergelijke kunt u de gemeente 24 uur per dag telefonisch bereiken op telefoonnummer 040 22 41 400; u wordt dan doorverbonden met de dienstdoende piketmedewerker Openbare Werken. Dit nummer is dan niet bedoeld voor informatie over openingstijden en aanvragen van producten zoals rijbewijzen, paspoorten, vergunningen etc.


Gegevens opnemen in nieuwe gemeentegids? Meld het aan!

Eind mei 2016 verschijnt de nieuwe papieren versie van de gemeentegids, editie 2016-2018.

Wilt u de gegevens van uw bedrijf, vereniging of stichting laten opnemen in de nieuwe gemeentegids? Laat dit dan weten aan de uitgever van de gids Akse Media:

Alle adressen die nu al zijn opgenomen in de gemeentegids 2014-2016 worden door de uitgever automatisch benaderd per telefoon en/of brief. Zij kunnen hun gegevens naar wens laten aanpassen.

Gegevens voor de nieuwe gemeentegids 2016-2018 kunt u tot uiterlijk eind januari a.s. aanleveren.

Gegevens die in de papieren gemeentegids worden vermeld, komen ook in de digitale gemeentegids van Heeze-Leende. Wijzigingen voor de digitale gids kunnen echter het hele jaar door worden doorgegeven via een persoonlijke inlogcode op internet. Nadere informatie is te vinden op www.heezeleende.smartmap.nl.


Uitgebreide zorgverzekering tegen lage kosten

Heeft u een laag inkomen en wilt u uitgebreid verzekerd zijn tegen een laag tarief? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die de gemeente Heeze-Leende samen met zorgverzekeraar CZ aanbiedt. De gemeente informeert bij haar bekende cliënten persoonlijk via een brief. Echter niet iedereen die in aanmerking komt voor dit aanbod is bij de gemeente bekend. Vandaar deze publicatie.

De gemeente komt met dit aanbod tegemoet in de premie van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra's. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl

Wat zijn de voordelen?

 • De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering
 • Korting van 6% op de basis- en aanvullende verzekering
 • Gespreide betaling van het wettelijke eigen risico
 • Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen Wmo
 • CZ accepteert iedereen, zonder medische keuring
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Wie kan hieraan deelnemen?

U kunt gebruik maken van dit aanbod als u:

 • in de gemeente Heeze-Leende woont
 • een inkomen heeft tot maximaal 130 % van de bijstandsnorm
 • een vermogen heeft onder de grens van de Participatiewet
  (met uitzondering van eigen woning)

Premies en bijdragen

Valt uw inkomen onder de 110% bijstandsnorm? Dan ontvangt u de volgende bijdrage in de premie per maand:

Pakket

Basispremie inclusief aanvulling WMO

Kosten aanvullend pakket

Bijdrage van de gemeente

Werkelijke kosten deelnemer

AV - Gemeenten Start

€ 100,70

€ 19,27

€ 10,00

€ 109,97

AV - Gemeenten Extra

€ 100,70

€ 34,45

€ 12,50

€ 122,65

AV - Gemeenten Extra Uitgebreid *

€ 100,70

€ 42,39

€ 17,50

€ 125,59

* Let op: bij dit pakket is een verplichte gespreide betaling van eigen risico van 10 x € 38,50. De gemeente biedt hierbij een tegemoetkoming in eigen risico van maximaal € 10 per maand.

Bij een inkomen tussen 110% en 130% van de bijstandsnorm, krijgt u de volgende premiebijdrage:

% bijstandsnorm

% gemeentelijke bijdrage

Bijdrage
Start-pakket

Bijdrage

Extra-pakket

Bijdrage Uitgebreid-pakket

< 110%

100% gemeentelijke bijdrage

€ 10

€ 12,50

€ 27,50

(€ 17,50 + € 10*)

110-120%

70% gemeentelijke bijdrage

€   7

€ 8,75

€ 19,25

120-130%

30% gemeentelijke bijdrage

€   3

€ 3,75

€ 8,25

> 130%

0% gemeentelijke bijdrage

--

--

--

*De gemeente biedt hierbij een tegemoetkoming in eigen risico van maximaal € 10 per maand.

Meer informatie

 • Op http://www.gezondverzekerd.nl/ staat alle informatie over de zorgverzekering. Daar kunt u ook een vergelijking met uw huidige pakket maken.
 • Heeft u vragen over de pakketten? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ via het telefoonnummer 0900-0949 of ga langs bij het Regiokantoor CZ in Valkenswaard.
 • Heeft u vragen over de gemeentelijke bijdrage? Neem dan op maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact op met de gemeente Heeze-Leende via telefoonnummer (040) 2083676. U kunt ook langs gaan bij Regiokantoor CZ in Valkenswaard. Elke middag tussen 13.00-16.00 is een medewerker van de gemeente aanwezig om vragen op het gebied van premiebijdrage te beantwoorden.


Ouderen in beweging! doet u al mee?

Bent u 55 jaar of ouder, wilt u graag in contact komen met anderen en ondertussen ook actief bezig zijn? Op www.heeze-leende.nl onder Inwoners>Sportverenigingen vindt u een selectie van verschillende sportactiviteiten alleen voor senioren.

Voor vragen kunt u bellen naar onze buurtsportcoach Dominique Palmen (06 819 356 87) of mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Gemeentezaken? Afspraak maken?

Lees meer op www.heeze-leende.nl


Openbare bekendmakingen

In deze rubriek treft u (een verkorte versie van) de openbare bekendmakingen aan. De volledige bekendmakingen vindt u op onze website: www.heeze-leende.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen ontvangen in uw e-mail

Het kan nog makkelijker! Meld u gratis aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt en ontvang de bekendmakingen die voor u relevant zijn wekelijks in uw e-mail. U kunt zich aanmelden op www.heeze-leende.nl/bekendmakingen.


Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluit ‘Voordenweg 9&11 Leende’

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken ter voldoening aan artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 december 2015 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Voordenweg 9/11 in Leende. In het voorbereidingsbesluit is tevens de voorwaarde opgenomen dat het verboden is het gebruik van de gronden en het gebruik van de gebouwen op voornoemd perceel te wijzigen. Het besluit treedt in werking met ingang van donderdag 17 december  2015. Genoemd voorbereidingsbesluit ligt met ingang van de dag na die van bekendmaking voor iedereen tijdens de openstellingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2 Heeze. Digitaal is het stuk raadpleegbaar op www.heeze-leende.nl. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

-       Esdoornstraat 1-3 en Kastanjelaan 2-4 Sterksel: brandveilig gebruik
-       Kapelstraat 74 Heeze: plaatsen van vijf tijdelijke units
-       Strijperstraat 16e Leende: oprichten van een woonhuis

Verleend

Rembrandtlaan 15 Heeze: oprichten van een carport

Geweigerd

Boschlaan 7 Heeze: verbouwen van een bedrijfsgebouw naar twee recreatiewoningen

Besluiten Algemene plaatselijke verordening

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten:

-       aan de heer Cuijpers is een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Sylvesterloop op 20 december 2015 in de gemeente Heeze-Leende
-       aan het Ministerie van Defensie is een verklaring van geen bezwaar verleend voor het houden van een militaire oefening waarbij de oefening deels door de gemeente Heeze-Leende loopt
-       aan Stichting Deva is een vergunning verleend voor het houden van een spirituele beurs op 20 maart 2016 en 4 september 2016 van 11.00 uur tot 17.

Laatst aangepast op dinsdag, 15 december 2015 18:28