Home > Nieuws > Heeze-Leende is voornemens de bezwaren tegen omgevingsvergunningen Reiling in te trekken
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Heeze-Leende is voornemens de bezwaren tegen omgevingsvergunningen Reiling in te trekken

 
 
Heeze-Leende is voornemens de bezwaren tegen omgevingsvergunningen Reiling in te trekken
 
Geschreven door gemeente Heeze Leende   
woensdag, 23 december 2015 13:14

Persbericht                                                   Heeze-Leende, 23 december 2015

 

 

Heeze-Leende is voornemens de bezwaren tegen omgevingsvergunningen Reiling in te trekken

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de collegevergadering van 8 december 2015 besloten om in principe de ingediende bezwaren tegen twee door de provincie verleende omgevingsvergunningen aan Reiling B.V. in Sterksel in te trekken. Dit is gebeurd in samenspraak met de gemeenteraad. De ingediende omgevingsvergunningen door Reiling gaan over de verandering van een al vergunde mestvergistingsinstallatie en de uitbreiding van de capaciteit van mestbewerking.

 

Wat vooraf ging

Het college heeft op 26 oktober 2015 bezwaar ingediend tegen de voornoemde verleende omgevingsvergunningen. In het bezwaarschrift is het volgende standpunt van het college verwoord:

‘Wegens de negatieve ervaringen wat betreft de naleving van de regels met name op gebied van milieu is het gemeentelijk standpunt dat wij tegen elke ontwikkeling zijn die door Reiling B.V. is gewenst. Dit blijft ons standpunt tot het moment dat er complete duidelijkheid is over de nieuwe plannen van de nieuwe initiatiefnemers, Bio Tech Park Brabant (BTPB). Met andere woorden, dit blijft het gemeentelijk standpunt tot het moment dat er concrete aanwijzingen zijn dat BTPB de zaken overneemt van Reiling B.V. en Reiling B.V. verdwijnt.’

 

Bevindingen uit overleggen

Na de bezwaarindiening door het college zijn er diverse overleggen geweest tussen gedeputeerde Van den Hout en vertegenwoordigers van BTPB, het college en de gemeenteraad. De overleggen hebben gezorgd voor meer duidelijkheid over de nieuwe bedrijfsopzet van BTPB en de realisatie ervan.

 

Keuze

Het college en de gemeenteraad hebben daarom voor de keuze gestaan om de bezwaarschriften in te trekken of in stand te houden. Zo lang Reiling blijft zitten, blijft Reiling ook verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering op het bedrijventerrein Chijnsgoed, waar ook andere bedrijven zijn gevestigd. De bedoeling is dat Reiling vertrekt. BTBP neemt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering over van Reiling. BTBP wordt de nieuwe gesprekspartner van de provincie en gemeente voor alle toekomstige bedrijfsactiviteiten.

 

Toekomstige activiteiten

De toekomstige bedrijfsactiviteiten van BTPB zijn gericht op de uitbreiding van mestvergisting, overkapping van de huidige compostering en aanleg van een algenveld voor de behandeling van het afvalwater. Een aantal bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein Chijnsgoed gaat op termijn verdwijnen als de plannen doorgaan. BTPB geeft aan dat deze ontwikkeling ervoor zorgt dat er veel minder vrachtbewegingen zijn van en naar het terrein dan nu zijn vergund. Het vrachtverkeer gaat dus minder overlast veroorzaken. Voor de omliggende omgeving en de dorpen Sterksel en Maarheeze is dat een positieve ontwikkeling.

 

De gemeente heeft er in die zin baat bij het nieuwe initiatief te ondersteunen, mits de nieuwe activiteiten geen of minder overlast veroorzaken dan de huidige. De oplossingen moeten door samenwerking tot stand komen. Belangrijk voor de samenwerking is een goede basis van vertrouwen. Het college heeft aangegeven meer vertrouwen te hebben in BTPB als gesprekspartner dan in Reiling B.V..

 

Brief

In een onlangs verstuurde brief aan gedeputeerde Van den Hout geeft het college aan wat het nog verwacht van de provincie en BTPB over de communicatie, de bijdrage aan het project ‘Samen mee naar de A2’ en een op maat gesneden omgevingsvergunning voor het gehele terrein. Het college en de gemeenteraad blijven het project nauwlettend volgen en zien erop toe dat de belangen van de inwoners van Sterksel in de voortgang mee worden genomen.

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 23 december 2015 13:21