Home > Nieuws > Gemeenteberichten Heeze-Leende week 53 - 30 december 2015
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Gemeenteberichten Heeze-Leende week 53 - 30 december 2015

 
 
Gemeenteberichten Heeze-Leende week 53 - 30 december 2015
 
Geschreven door gemeente Heeze-Leende   
zaterdag, 26 december 2015 14:35

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende nodigen u van harte uit om elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, de beste wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 3 januari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in de Rabozaal van dorpshuis 't Perron, Schoolstraat 48, Heeze.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE

de secretaris, R. Jeltema
de burgemeester, P.J.J. Verhoeven  


Bereikbaarheid gemeentehuis rond oud en nieuw

Het gemeentehuis heeft op donderdag 31 december en maandag 4 januari a.s. aangepaste openingstijden.
Het gemeentehuis is geopend:
- op donderdag 31 december van 9.00 tot 14.00 uur
- op maandag 4 januari vanaf 10.30 uur

Voor spoedeisende zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte, zoals een gat in het wegdek, extreme wateroverlast en dergelijke kunt u de gemeente 24 uur per dag telefonisch bereiken op telefoonnummer 040 22 41 400; u wordt dan doorverbonden met de dienstdoende piketmedewerker Openbare Werken. Dit nummer is dan niet bedoeld voor informatie over openingstijden en aanvragen van producten zoals rijbewijzen, paspoorten, vergunningen etc.

Het Sociaal Team wenst iedereen een betrokken 2016
Van links naar rechts: Eveline Boogers MEE consulent, Katinka Eggers wijkverpleegkundige, Elly Goedhart kwartiermaker GGZe, Yvonne Cuijten consulente Sociaal Team, zittend Miranda Bongers consulente Sociaal Team, Bert Sweep, maatschappelijk werk, Monique Warmink, coördinator Sociaal Team, Bert Goldsteyn, klantmanager werk en inkomen, Petra Jacobs, consulente Sociaal Team, Hanke de Bresser, wijkverpleegkundige Gonnie van der Vorst, Mantelzorgconsulent 

Sociaal Team

Het Sociaal Team van Heeze-Leende helpt inwoners die problemen hebben en er zelf (tijdelijk) niet uitkomen. Er wordt hulp geboden bij verschillende ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het goed organiseren van mantelzorg. Maar ook wanneer u (of iemand in uw omgeving) een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en het niet meer lukt om zelf alles te doen. U kunt (of iemand in uw omgeving kan) zelf contact opnemen met het Sociaal Team of er kan via bijvoorbeeld een huisarts of een andere hulpverlener een signaal binnenkomen.

Wie zitten er in het Sociaal Team?
Het Sociaal Team bestaat uit Wmo-consulenten, wijkverpleegkundigen, een welzijnswerker, een maatschappelijk werker, een medewerker uit de geestelijke gezondheidszorg, een MEE-consulent en een consulent Werk en Inkomen.

Hoe werkt het Sociaal Team?
Nadat uw vraag binnen is gekomen bij het Sociaal Team,  wordt er een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats of ergens anders als u dat liever heeft. Het gaat erom dat het een plek is waar u zich prettig voelt. Het keukentafelgesprek is bedoeld om een goed beeld van uw situatie te krijgen. De medewerker van het Sociaal Team zal vooral naar u luisteren en vragen stellen. Daarna gaat u samen op zoek naar oplossingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat u nog wél kan en wordt onderzocht of uw familie, buren of vrienden u kunnen helpen. Ook worden de mogelijkheden bij algemene of welzijnsvoorzieningen in kaart gebracht. Wanneer blijkt dat u professionele ondersteuning nodig heeft, dan ontvangt u na het gesprek een ‘beschikking’ van de gemeente waarin staat welke zorg/ondersteuning u krijgt. Het Sociaal Team kan u helpen bij het zoeken van een geschikte zorgaanbieder.

Voor het keukentafelgesprek kunt u uw mantelzorger, een familielid/vriend uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Is er niemand in uw omgeving die u hiervoor wilt vragen, dan kunt u een vrijwillige cliëntondersteuner vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Bij de uitnodiging voor het keukentafelgesprek vindt u een lijst met namen van deze vrijwilligers.

Hoe kunt u het Sociaal Team bereiken?
U kunt het Sociaal Team bereiken op telefoonnummer: 040-2241455 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur) of per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Heeze-Leende aan de slag met nieuwe visie op bibliotheek

Gemeente Heeze-Leende beëindigt de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek de Kempen, maar houdt de subsidierelatie in tact.  Hiermee blijft de lokale bibliotheek voorlopig behouden, maar creëert de gemeente ook de ruimte om, samen met alle belanghebbende partijen, te komen tot een nieuwe visie op het bibliotheekwerk. Lees meer op www.heeze-leende.nl


Inzameling kerstbomen op 9 januari

De inzameling van de kerstbomen vindt dit jaar weer plaats op de eerste zaterdag na Driekoningen, op 9 januari. De bomen worden dit jaar niet meer in de openlucht verbrand. Ze worden ingezameld, versnipperd en in een energiecentrale verbrand.
De inzameling vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur.
In Heeze is dat aan de Hodibalduslaan tegenover de Bisschop Arnoutlaan.
In Leende is dat aan de Biesven.


Bekendmaking “Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016”

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2015 het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 hebben vastgesteld. Het nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
In het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is onder andere geregeld in welke vorm voorzieningen kunnen worden verstrekt, de hoogte van de eigen bijdrage, de hoogte van tarieven begeleiding en de persoonsgebonden budgetten.
Het Besluit maatschappelijk ondersteuning 2016 ligt ter inzage in het gemeentehuis. De documenten kunnen ook via de website worden ingezien: http://www.heeze-leende.nl/

Wijzigingen:
In het besluit 2016 zijn enkele wijzigingen opgenomen ten opzichte van 2015.
Aangepast zijn Artikel 4.1 en Artikel 11.2 de overige artikelen en bedragen blijven ongewijzigd.
Artikel 4.1 is aangepast naar aanleiding van het collegevoorstel waarin is ingestemd met nieuwe tarieven 2016 behorend bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding 18+ (Bizob-2014-DB-BU-003).
Artikel 11.2 is aangepast:
Bij de maatwerkvoorzieningen begeleiding en kortdurend verblijf wordt de eigen bijdrage gemaximeerd tot € 100,00 per bijdrageperiode. De maximale periode bijdrage is het bedrag dat u per periode van vier weken maximaal betaalt. Bij de overige maatwerkvoorzieningen, ter ondersteuning van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen blijft de kostprijs hetzelfde, zoals omschreven in de verordening.Dat wil zeggen dat cliënten met een maatwerkvoorziening begeleiding een eigen bijdrage betalen tot een maximum van € 100,00 per 4 weken. Dit geldt voor zowel voor begeleiding via aan gecontracteerde aanbieder (zorg in natura) als begeleiding via een persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen bijdrage:
Het Centraal  Administratie Kantoor (CAK) berekenen en innen de eigen bijdrage.
De minimale eigen bijdrage wordt jaarlijks door het CAK vastgesteld. In 2016 (zie tabel) is de minimale eigen bijdrage € 19,40 bij een eenpersoonshuishouden en bij meerpersoonshuishouden €27,80. Indien het inkomen hoger is dan de genoemde inkomensgrenzen in de tabel, gaat ook de eigen bijdrage van de cliënt omhoog. 

Huishouden + leeftijd

Minimale eigen bijdrage

inkomensgrens

Eenpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt

€ 19,40

€22.486,-

Eenpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd wel bereikt

€ 19,40

€ 16.887,-

Meerpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt

€ 27,80

€ 28.177,-

Meerpersoonshuishouden,
Pensioengerechtigde leeftijd wel bereikt

€ 27,80

€ 23.374,-

Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int deze namens de gemeente.
Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage op basis van:
•       De samenstelling van het huishouden
•       Leeftijd
•       Het verzamelinkomen en vermogen (belastingdienst)
•       De zorg die de cliënt ontvangt en de kosten van de voorziening voor de gemeente
•       Een eigen bijdrage die de cliënt eventueel al betaalt voor een andere Wmo-voorzieningen.

Waar kunt u terecht met vragen?
Vanaf 1 januari 2015 werkt de gemeente Heeze-Leende met een Sociaal Team, zie elders op deze pagina. Hier kunt u terecht met uw vragen.


Vuurwerk afsteken op oudejaarsdag

Oudjaar nadert al weer snel. Particulieren mogen op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken.
Lees meer op www.heeze-leende.nl


De gemeentepagina in de Parel stopt per 1 januari
Maar: gemeentelijke informatie blijft beschikbaar voor iedereen!
U heeft dat al diverse keren in de Parel kunnen lezen en recent heeft u een brief ontvangen van de gemeente Heeze-Leende waarin bekend is gemaakt op welke manieren u, vanaf 1 januari, aan gemeentelijke informatie kunt komen. U kunt dit ook nalezen op http://www.heeze-leende.nl/, of vragen of uw buren of familie dat voor u doen. 


Openbare bekendmakingen

In deze rubriek treft u (een verkorte versie van) de openbare bekendmakingen aan. De volledige bekendmakingen vindt u op onze website: www.heeze-leende.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen ontvangen in uw e-mail
Het kan nog makkelijker! Meld u gratis aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt en ontvang de bekendmakingen die voor u relevant zijn wekelijks in uw e-mail. U kunt zich aanmelden op www.heeze-leende.nl/bekendmakingen 

Mededelingen

Bekendmaking Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2015 het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 hebben vastgesteld. Het nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Het Besluit maatschappelijk ondersteuning 2016 ligt ter inzage in het gemeentehuis. De documenten kunnen ook via de website worden ingezien: http://www.heeze-leende.nl/

Verkeer 

Verkeersmaatregel: Een gedeelte achter het gemeentehuis (parkeerplaats) wordt vanaf 6 januari t/m 11 februari 2016 in beide richtingen, voor alle verkeer behalve voetgangers gesloten verklaard.

Besluiten Algemene plaatselijke verordening

  • Aan Swinkels Vishandel  (N. Swinkels) is een standplaatsvergunning verleend voor elke dinsdag en vrijdag in 2016 van 08.00 uur tot 18.00 uur en op woensdag 10 februari 2016 van 08.00 uur tot 18.00 uur op de locatie gemeentehuisplein, Jan Deckersstraat 2 in Heeze

Aan Prins Berhard Cultuurfonds is een akkoord gegeven voor het collecteren in de periode van 29 mei 2016 tot en met 4 juni 2016 in de gemeente Heeze-Leende

  • Aan Stichting Vrienden van de Kraaienvangers is een vergunning verleend voor Carnaval 2016 te Heeze
  • Aan mevrouw Gijsbers is een vergunning verleend Drank- en Horecawet voor het uitvoeren van een horecabedrijf op perceel Kapelstraat 49 te Heeze
  • Aan Zeevishandel Swinkels (C.Swinkels) is een standplaatsvergunning verleend voor elke vrijdag in 2016 van 08.00 uur tot 18.00 uur op de locatie plein naast de kerk aan de Dorpstraat in Leende
  • Aan Stichting Gemeenschapshuis De Meent Leende is een ontheffing verleend voor sluitingsuur en geluid op 2, 16, 23 en 30 januari 2016 en op perceel Julianastraat 1 te leende 
  • Aan La Fortuna is een vergunning verleend inclusief vergunning voor Drank- en Horecawet voor het exploiteren van een inrichting op perceel Nieuwendijk 18 te Heeze
  • Aan Coop Supermarkten B.V. is een vergunning verleend voor drankontheffing op perceel Ten Borchwardplein 20 te Heeze  

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking Paaldijk 14 Sterksel: het verlengen en renoveren van een bestaande stal en verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Aangevraagd
- Strabrecht ong. Heeze: het ophogen en egaliseren van perceel gemeente Heeze, sectie B, nummer 189
- Rul ong., Heeze: het kappen van 4 bomen aan de weg in de buurt van Rul 31

Verleend
- Julianalaan 5, Heeze: het oprichten van een woning

Uitstel behandelingstermijn
- Margrietlaan 1, Heeze: verbouw woonhuis. Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. De nieuwe uiterste beslisdatum is 15 februari 2016.
 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 26 december 2015 14:59