Home > Nieuws > Update vanuit de dorpsraad
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Update vanuit de dorpsraad

 
 
Update vanuit de dorpsraad
 
Geschreven door Bas Huysmans, voorzitter Dorpsraad Sterksel   
maandag, 28 december 2015 19:46

Beste Dorpsgenoten,

Aan het einde van het jaar is het een goed moment om U weer even kort bij te praten.
De Dorpsraad is ook het afgelopen jaar weer enorm druk geweest met verschillende onderwerpen.
Ik neem daarom graag van de gelegenheid gebruik om enkele zaken toe te lichten.

Maar dat natuurlijk niet voor eerst nogmaals de muzikale kant van het dorp te feliciteren met de spectaculaire resultaten in de Brabantse Dorpen Derby. Ons dorp had niet op een betere manier op de kaart kunnen worden gezet. Een prachtige beloning voor een vereniging met grote toegevoegde waarde voor ons dorp.

Dit jaar hebben Nancy en Ton afscheid genomen van de dorpsraad; beide bedankt voor jullie inspanningen in de Dorpsraad de afgelopen jaren. Gelukkig mochten we Wies, Toine en Trudy verwelkomen. Wies heeft op succesvolle wijze het stokje van Nancy overgenomen en trekt de werkgroep Maatschappelijk, Toine is eerste aanspreekpunt en coördinator voor de Burger Initiatieven, en Trudy vertegenwoordigt de winkel in de Dorpsraad.
 
De laatste update die u op Sterksel.nu heeft kunnen lezen is alweer van september geweest.
Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?

De werkgroep Infra:
Infrastructuur blijft een van de onderwerpen waar we allemaal een mening en idee over hebben. Niet gek, we maken allemaal op onze eigen manier gebruik van die infrastructuur.
De een te voet of op de fiets, terwijl de ander met auto of extra breed landbouw werktuig van A naar B wil. Om dat voor alle partijen in goede banen te (blijven) leiden ijvert de werkgroep Infra voor vermindering van het verkeer en voor betere voorzieningen in het dorp. Daartoe ontplooit de werkgroep verschillende activiteiten. Een paar voorbeelden:
- Samen naar de A2, het project dat al ruim 3 jaar loopt, is nu in de beslissende fase gekomen. De laatste 3 varianten
  zijn onderzocht, partijen ingelicht, raadsvoorstellen in de maak en een beslissing voor begin 2016 verwacht. Een mega
  klus waar ongelofelijk veel tijd en energie in zit. Wilt u hier meer over weten, klik dan op de tab Dorpsraad – infra.
- Overleg over het onderhoud van diverse wegen en fietspaden met gemeente Heeze-Leende ;Deels als onderdeel van
  het project ‘kleine ergernissen’ van de gemeente zijn er op diverse plaatsen in en om het dorp problemen aangepakt.
  Fietspaden zijn opgehaald, verlichting geplaatst, wegen gerepareerd.
- Ontsluiting van het dorp via Kloosterlaan blijft onderwerp van gesprek met de Gemeente. In overleg met de direct
  betrokkenen is voorlopig een goede oplossing gevonden. Afsluiting en verharding zijn niet ideaal, maar op dit moment
  het best haalbare. We blijven streven naar een permanente ontsluiting.

De Werkgroep Maatschappelijk:
Waar we als het om infrastructuur gaat bijna allemaal een uitgesproken mening hebben, gaat het bij de werkgroep Maatschappelijk anders. Zeker als het om zorg en zorg voor anderen gaat zijn wij mensen een stuk minder uitgesproken. Het is daarom ook fantastisch dat we na de wisseling van de wacht ook in 2015 hele mooie resultaten hebben kunnen boeken.
- Het zorgnetwerk Sterksel en de Buurtcontactpersonen zijn niet alleen mooie begrippen maar een enorm gemotiveerde
  club mensen die er echt voor iedereen in de buurt zijn. De onderlinge samenwerking, afstemming met allerlei partijen
  in en om het zorgnetwerk, afstemming met de gemeente, zaken die er toe doen en die het verschil maken.
- Maar ook de kleine dingen die juist het verschil maken! De boekenkast in de winkel, het Sterksel telefoonboekje, 
  welkomst activiteiten voor nieuwe bewoners in het Dorp, inspanningen voor een goede Dag- en buitenschoolse opvang
  en ga zo maar door.
Veel gebeurt gewoon zonder dat u het merkt, omdat het u niet treft of simpelweg omdat het er altijd was. Maar de tijd
dat alles zomaar bij het oude blijft is echt voorbij. Zonder actieve dorpsgenoten zouden we het zeker zonder een aantal
van deze zaken moeten stellen.

Burgerinitiatieven:
In 2015 zijn we gestart om de verschillende burgerinitiatieven (“BI’s) wat meer te stroomlijnen. Dit was nodig om als Dorpsraad niet te verdrinken in alle verschillende initiatieven.
De methode die we hanteren kunt u elders op de site terug vinden. Nu we een jaar ervaring op hebben gedaan kunnen we best tevreden terug kijken.
Er zijn veel verschillende BI’s opgestart, en een aantal is inmiddels met goede resultaten ook weer afgesloten. Tevreden initiatiefnemers, tevreden overheden en een tevreden Dorpsraad.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om in 2016 uw burgerinitiatief bij de Dorpsraad te melden. Als we kunnen helpen om de doelen te realiseren zullen we dat zeker doen.

Luchtkwaliteit:
Als laatste kan alles rondom lucht- en leef kwaliteit in Sterksel natuurlijk niet ontbreken.
Ook afgelopen jaar zijn de emoties her en der weer flink opgelopen als het over de ontwikkelingen bij de firma Reiling/Driessen gaat.
De Dorpsraad heeft in een eerdere update al aangegeven hoe het zit met het onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dit onderwerp blijft ons bezig houden. Zeker nu activiteiten worden uitgebreid en discussies rond vergunningen lopen.
We blijven in overleg met gemeente en waar mogelijk met provincie om onze zorgen kenbaar te maken. Het is duidelijk dat veel van de zorgen van de Dorpsraad niet echt afwijken van die van de gemeente.
Naast de zorg voor luchtkwaliteit blijft het aantal vrachtwagenbewegingen in het dorp een grote bron van zorg. (Daarom is het ook enorm belangrijk dat het project ‘Samen naar de A2’ slaagt).
Contacten met de initiatiefnemers zijn gelegd, maar zolang de koop niet rond is blijft het onduidelijk wat de toekomst zal brengen. Zodra er meer duidelijkheid is over de financiering en de aankoop, is door de initiatiefnemers toegezegd dat zij voor de communicatie met het dorp gaat zorgen.
Binnen de mogelijkheden van de Dorpsraad doen we er alles aan om bij alle partijen de vinger aan de pols te houden en onze mening en visie te laten horen. Onze mogelijkheden zijn echter beperkt, ik herhaal daarom een oproep die ik eerder heb gedaan. Als u een concreet plan/idee hebt rond deze problematiek waarbij de Dorpsraad zou kunnen assisteren dan horen we dat graag van u.

Het is helaas niet mogelijk alle activiteiten van de Dorpsraad in dit stuk te beschrijven. Ik hoop echter dat u na het lezen denkt; ‘best aardig wat die club doet’. Mocht u denken leuk, maar kan dat niet anders, of leuk maar ik zou…, dan nodigen wij u van harte uit.
De Dorpsraad doet wat ze kan, maar is beperkt door de beschikbare vrouw/mankracht. Wij kunnen daarom altijd enthousiaste leden gebruiken.

Rest mij iedereen hele fijne dagen te wensen en een goed 2016!
Wij zouden het leuk vinden u eens te zien op een van onze reguliere maandelijkse vergaderingen in de Talententoren!

Bas Huysmans,
voorzitter


 

Laatst aangepast op maandag, 28 december 2015 19:58