Home > Nieuws > Gemeentelijke bomenlijst
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Gemeentelijke bomenlijst

 
 
Gemeentelijke bomenlijst
 
Geschreven door Gerard Noordman   
dinsdag, 05 januari 2016 13:04

De dorpsraad van Sterksel heeft mij gevraagd om nader uitleg te geven over de status van bomen in Sterksel.  Als lid van de Monumentencommissie, van het  IVN en van de landelijke Bomenstichting  en vanwege mijn cultuurtechnische achtergrond,  ben ik nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de gemeentelijke bomenlijst.

De gemeente Heeze-Leende wil zorgvuldig omgaan met bomen. Bomen bepalen de ruimtelijke kwaliteit van het groen, leveren een bijdrage aan de biodiversiteit  en de natuurbeleving. Een aantal jaren geleden was het volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verplicht, om bij voorgenomen kappen van bomen, voor alle bomen vanaf een bepaalde dikte, een kapvergunning aan te vragen.  Tegenwoordig is de tendens naar wat meer vrijheden.  Wanneer een kapvergunning wordt aangevraagd dan is er altijd sprake van een afweging tussen het publieke belang, het particuliere belang en de intrinsieke waarde van bomen. Niet alle bomen zijn even belangrijk. Een boompje in een achtertuin is minder belangrijk  dan bijvoorbeeld een 100 jarige eik  die aan de straatzijde staat.  

De structuren van lanen met oude bomen zijn  een van de kernkwaliteiten van Sterksel. De gemeente Heeze-Leende hecht grote waarde  aan het in stand houden van deze historische lanen met de bomen die in de tijd van Maatschappij de Heerlijkheid (1915-1924) geplant zijn.  Maar ook belangrijke boomrijke gebieden en monumentale bomen zijn volgens de gemeente het behouden waard. Daarom heeft Heeze-Leende er voor gekozen om een gemeentelijke bomenlijst op te stellen.

Deze gemeentelijke bomenlijst is in twee fasen tot stand gekomen. In eerste instantie hebben het IVN Heeze-Leende, de gemeentelijke Monumentencommissie, betrokken bewoners en medewerkers van de gemeentelijke Groenvoorziening,  een groslijst samen gesteld van potentieel belangrijke bomen, die tenminste behouden dienen te worden.  Het betreft hier zowel gemeentelijke bomen als beeldbepalende bomen van particuliere eigenaren. Vervolgens is door de gemeente aan een onafhankelijk advies bureau opdracht gegeven om, aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, de voorgeselecteerde bomen te beoordelen en te voorzien van de status: monumentaal, waardevol of bijzonder. Voor bomen met de status monumentaal (ouder dan 80 jaar of uniek in zijn omgeving) is de monumentenverordening van toepassing.

-          Indien deze bomen staan op particuliere grond, dan zijn/worden de eigenaren van deze monumentale bomen door de gemeente hiervan op de hoogte gebracht. 

-          Alle bomen die op de gemeentelijke bomenlijst staan zijn kapvergunning plichtig.  Voor gekapte bomen geldt  een herplantplicht, waarvan er wordt uitgegaan dat gekapte bomen  worden vervangen door bomen van een aanvaardbaar formaat.

-          De gemeentelijke bomenlijst is (nog) niet digitaal beschikbaar, om te weten welke bomen op de gemeentelijke bomenlijst staan dient contact te worden opgenomen met de gemeente Heeze-Leende.  De gemeentelijke bomenlijst kan zonodig worden aangevuld met belangrijke bomen in de gemeente, mits deze voldoen aan vastgestelde selectiecriteria. 

In het kader van de zorgplicht zijn gemeenten verplicht om alle bomen een maal per drie jaar te schouwen. Bij constatering van ziekten wordt  de frequentie  van schouwen geïntensiveerd. Soms is specialistische inspectie nodig. Uit de gemeentelijke inventarisatie in 2015 is gebleken dat er enkele zieke bomen staan langs de wegen in Sterksel, bijv.  aan de Heezerweg,  aan de Beukenlaan,  aan Past. Thijssenlaan. Voor een aantal van deze bomen is  de procedure voor het kappen er van in werking gesteld.  

Laatst aangepast op dinsdag, 05 januari 2016 13:10