Home > Nieuws > De gemeente bericht, week 2 2016
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

De gemeente bericht, week 2 2016

 
 
De gemeente bericht, week 2 2016
 
Geschreven door Gemeente Heerze-Leende   
woensdag, 13 januari 2016 20:05

Raad Heeze-Leende live via internet 

De raadsvergaderingen en de Ronde Tafel Gesprekken van de gemeente Heeze-Leende zijn vanaf maandag 25 januari 2016 live te volgen op internet via webcasting. De raadsvergaderingen van Heeze-Leende waren al live te horen op de lokale radio. Deze radio-uitzendingen komen te vervallen. Daar komt nu dus geluid met beeld voor in de plaats via internet. De vergaderingen zijn straks zowel live (dus tijdens de vergaderingen zelf) als na de vergaderingen te volgen via de link:  http://webcast.nl/heeze-leende

In de raadszaal hangen inmiddels vaste camera’s. De raadsleden en burgemeester en wethouders hebben enkele vergaderingen proefgedraaid.

“Voortaan kan iedereen die interesse heeft de raadsvergaderingen live volgen via zijn computer, laptop, tablet of mobiele telefoon”, aldus burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende. “Dat is een belangrijke vooruitgang, want wij merken dat veel inwoners betrokken zijn bij wat er leeft in deze gemeente. Hopelijk krijgen door webcasting nog meer mensen interesse in onze politieke keuken. We gaan er overigens vanuit dat inwoners ook fysiek naar onze raadsvergaderingen blijven komen. Wij waarderen de publieke belangstelling namelijk zeer.”

Inmiddels maakt bijna tachtig procent van de Nederlandse gemeenten gebruik van webcasting; sommige alleen met audio (geluid), andere met video erbij, zoals nu in Heeze-Leende.

Company Webcast heeft de webcastoplossing voor de gemeente Heeze-Leende gerealiseerd. Dit bedrijf deed dat al bij ruim tachtig andere overheidsklanten zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Volgens Roderick Sabandar  van Company Webcast, krijgen alle overheidsklanten positieve feedback op de inzet van webcasting. Sabandar: “Media, fractieleden en burgers kunnen thuis, live en achteraf, de vergaderingen volgen. Binnen vijf minuten na afloop van een live-uitzending zijn de vergaderingen doorzoekbaar terug te kijken. Onze ervaring is dat je met webcasting meer maatschappelijke betrokkenheid creëert.”

Inloopspreekuur wethouders op 18 januari

Op maandag 18 januari a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 22 41 442 /22 41 444.

Nieuwe gemeentegids Heeze-Leende

Eind mei 2016 verschijnt de nieuwe papieren versie van de gemeentegids, editie 2016-2018.

Gegevens opnemen in nieuwe gemeentegids? Meld het aan!
Wilt u de gegevens van uw bedrijf, vereniging of stichting laten opnemen in de nieuwe gemeentegids? Laat dit dan weten aan de uitgever van de gids Akse Media:

Alle adressen die nu al zijn opgenomen in de gemeentegids 2014-2016 worden door de uitgever automatisch benaderd per telefoon en/of brief. Zij kunnen hun gegevens naar wens laten aanpassen.

Gegevens voor de nieuwe gemeentegids 2016-2018 kunt u tot uiterlijk eind januari a.s. aanleveren.

Gegevens die in de papieren gemeentegids worden vermeld, komen ook in de digitale gemeentegids van Heeze-Leende. Wijzigingen voor de digitale gids kunnen echter het hele jaar door worden doorgegeven via een persoonlijke inlogcode op internet. Nadere informatie is te vinden op www.heezeleende.smartmap.nl.


Hoe ziet u Heeze-Leende?
Doe mee aan onze fotowedstrijd voor de nieuwe gemeentegids!

Voor deze nieuwe gids zijn we op zoek naar een foto voor de vooromslag. Een foto die een sfeerbeeld geeft van de gemeente in de breedste zin van het woord. Hoe ziet u Heeze-Leende? Als een toeristische gemeente of juist als een gemeente waar het goed wonen en werken is, waar veel verenigingsactiviteiten plaatsvinden of waar mooie bouwprojecten zijn te vinden? De foto mag Heeze-Leende tonen in al zijn facetten, van een mooi belicht detail van een monumentaal pand tot een momentopname van een feestelijke buurtactiviteit en dat op een creatieve manier weergegeven. U mag het bepalen!
Inwoners die in hun vrije tijd graag fotograferen, kunnen hiervoor een foto inzenden en meedoen aan onze fotowedstrijd.

Voorwaarden
Aan deelname van de wedstrijd is een aantal voorwaarden verbonden:
-         de foto moet gemaakt zijn in Heeze, Leende, Leenderstrijp of Sterksel
-         de foto moet digitaal zijn (en geen papieren foto)
-         de foto is van goede kwaliteit (scherp en minimaal 1 MB groot)
-         de foto geeft een representatief en herkenbaar beeld van de gemeente
-         de deelnemer fotografeert niet beroepsmatig, maar heeft wel enige ervaring met fotografie
-         elke deelnemer mag 1 foto aanleveren
-         de eventueel geportretteerde personen hebben toestemming gegeven voor eventuele publicatie
-         de foto kan rechtenvrij gebruikt worden voor meerdere doeleinden

Cheque
Uit alle inzendingen worden drie prijswinnaars gekozen. De foto van de eerste prijswinnaar komt op de voorzijde van de gemeentegids, de foto’s van de tweede en derde prijswinnaar krijgen een opvallende plek in de binnenzijde van de gids. De eerste prijs betreft een cheque ter waarde van € 75, de tweede prijs een cheque van € 50 en de derde prijs een cheque van € 25. Daarnaast worden de namen van de fotografen opgenomen in de gemeentegids. De winnaars stemmen in met bekendmaking van zijn of haar naam en met een foto van de prijsuitreiking. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Inzending
U kunt uw digitale foto tot uiterlijk 1 maart a.s. mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. onder vermelding van ‘deelname fotowedstrijd nieuwe gemeentegids’. Vermeld daarbij ook uw naam en telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.


Lokale/externe berichtgeving

School- en winkelvereniging in Leenderstrijp een eeuw samen!
Op 8 januari was het precies honderd jaar geleden dat school en winkel in Leenderstrijp met elkaar werden verbonden. Op 8 januari 1916 vond de eerste algemene ledenvergadering van de ‘school- en coöperatieve winkelvereniging Sint Jan’ plaats en werden in aanwezigheid van notaris Schrijvers uit Eindhoven de statuten van zowel school- als winkelvereniging ondertekend. Om de school te kunnen bekostigen legden de leden allen het in die tijd enorme bedrag van tweehonderd gulden per gezin bij elkaar. Van veel familienamen genoemd in de oprichtingsakte, wonen ook vandaag de achterkleinkinderen nog in Leenderstrijp.

Bij dit Eeuwfeest zal later dit jaar uitgebreid worden stilgestaan met een aantal activiteiten die gedurende 100 dagen plaatsvinden.

Meer informatie over het Eeuwfeest van school en winkel in Leenderstrijp is te zien op de website http://www.eeuwfeestleenderstrijp.nl/ en via Facebook en Twitter. Via de website zal het vanaf half februari ook mogelijk zijn om het jubileumboek te bestellen en/of om zich op te geven voor de reünie.

Openbare bekendmakingen

In deze rubriek treft u (een verkorte versie van) de openbare bekendmakingen aan. De volledige bekendmakingen vindt u op onze website:
www.heeze-leende.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen ontvangen in uw e-mail

Het kan nog makkelijker! Meld u gratis aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt en ontvang de bekendmakingen die voor u relevant zijn wekelijks in uw e-mail. U kunt zich aanmelden op www.heeze-leende.nl/bekendmakingen.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogeindseweg 2a’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende maakt, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogeindseweg 2a’ met ingang van 14 januari 2016 tot en met 24 februari 2016 ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Het bestemmingsplan ‘Hoogeindseweg 2a’ is een bestemmingsplanherziening voor de herontwikkeling van de locatie aan de Hoogeindseweg 2a in Leenderstrijp. De intensieve veehouderij ter plaatse wordt omgezet in een bedrijfsbestemming ten behoeve van een mechanisatiebedrijf (in de vorm van reparatie van voornamelijk gemotoriseerde grasmaaiers).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan de gemeenteraad van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA te Heeze. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. Als u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de ter inzage legging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer R. Klaver (040-2241541). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Milieuzaken

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Kapelstraat 35 Heeze: het oprichten en het in werking hebben van een onbemand tankstation

Melding activiteitenbesluit Pastoor Thijssenlaan 39 en 76 Sterksel: het wijzigen van de dierbezetting

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

De Waarde 28 Heeze: plaatsen erker voorkant woonhuis

Verleend

-       Industrieweg 81 Heeze: bestemmingswijziging

-       Pastoor Thijssenlaan 60 Sterksel:  oprichten van een woonhuis met vrijstaande garage

-       Sterkselseweg 65 Heeze: brandveilig gebruik

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Strijperdijk 3 f Leende: oprichten woning en bijgebouw. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 februari 2016.

Beleidsregel

Beleidsregel Bibob 2015
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het betreft de eigen bevoegdheid, hebben op 5 januari 2016 besloten de ‘Beleidsregel wet Bibob gemeente Heeze-Leende 2015’ vast te stellen. Deze vaststelling gebeurt onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregel Bibob fase 1 (horeca, prostitutiebranche en speelautomatenhallen) d.d. 23 augustus 2011 en de Beleidsregel Bibob fase 2 (omgevingsvergunningen) d.d. 15 februari 2011.

 

Laatst aangepast op woensdag, 13 januari 2016 20:17