Home > Nieuws > De Gemeente bericht, week 4 2016
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

De Gemeente bericht, week 4 2016

 
 
De Gemeente bericht, week 4 2016
 
Geschreven door Redactie   
woensdag, 27 januari 2016 19:55

Bereikbaarheid gemeentehuis op 8 en 9 februari

Tijdens carnavalsmaandag en –dinsdag, 8 en 9 februari, is het gemeentehuis gesloten. Alleen het loket Burgerlijke stand is maandag 8 februari geopend tussen 10.30 en 11.00 uur voor de aangifte van geboorte en overlijden.

Voor spoedeisende zaken met betrekking tot de openbare ruimte, zoals een gat in het wegdek, extreme wateroverlast etc., is de gemeente 24 uur per dag telefonisch te bereiken op tel. 040 22 41 400; u wordt dan doorverbonden met de dienstdoende piketmedewerker Openbare Werken. Dit nummer is dan niet bedoeld voor informatie over openingstijden en aanvragen van producten zoals rijbewijzen, paspoorten, vergunningen etc.

WhatsApp inzetten voor buurtpreventie!

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.

Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er kunnen maximaal vijftig mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventie-oude stijl, waarbij mensen op straat surveilleerden. Iemand kan heel snel een heel grote groep mensen inseinen, en eventueel ook foto's meesturen.

Aanmelden
De gemeente Heeze-Leende wil de ontwikkeling van Whatsapp groepen ondersteunen door de groepbeheerder per wijk te publiceren op de gemeentelijke website. Burgers of ondernemers kunnen zo zien voor welke Whatsappgroep zij zich willen aanmelden en bij wie. Het is aan groepsbeheerders zelf om op andere wijze nog kenbaarheid te geven aan hun Whatsapp groep. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de buurtvereniging of dorpsraden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer M. Voets, beleidsadviseur Integrale Veiligheid, tel. (040) 22 41 439 of  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Ook kunt u informatie vinden op http://wabp.nl/ of op www.heeze-leende.nl>Inwoners>Veiligheid>Whatsapp Buurtpreventie

Nationale Voorleesdagen

van 27 januari tot en met 6 februari

Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van woensdag 27 januari tot en met zaterdag 6 februari 2016, staat het voorlezen aan dreumesen, peuters en kleuters volop in de schijnwerpers. Bibliotheek De Kempen organiseert tijdens de voorleesdagen activiteiten voor kinderen tot zes jaar, zoals voorleesfeesten en voorstellingen. Ook scholen en kinderdagverblijven organiseren activiteiten in het kader van voorlezen.

Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2016: We hebben er een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe. In totaal zijn er tien prentenboeken genomineerd, die de bibliotheek allemaal in huis heeft.

Een cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap
Tijdens de Voorleesdagen krijgen peuters en kleuters, die zich inschrijven voor het gratis jeugdlidmaatschap van de bibliotheek, een vingerpopje van een geitje als welkomstcadeautje (zolang de voorraad strekt). Inschrijven kan bij elke vestiging of via www.bibliotheekdekempen.nl/lid-worden.

Kom naar het voorlezen!
Elke bibliotheekvestiging organiseert tijdens de Voorleesdagen activiteiten voor de allerkleinsten. In de bibliotheek van Heeze wordt er op woensdag 3 februari om 15.30 uur voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar: We hebben er een geitje bij!

En natuurlijk is er ook nog tijd voor een leuk passend liedje. Alle kinderen tot 6 jaar zijn van harte welkom.

Nieuwe gemeentegids Heeze-Leende

Eind mei 2016 verschijnt de nieuwe papieren versie van de gemeentegids, editie 2016-2018.

Gegevens opnemen in nieuwe gemeentegids? Meld het aan voor eind januari!

Wilt u de gegevens van uw bedrijf, vereniging of stichting laten opnemen in de nieuwe gemeentegids? Laat dit dan weten aan de uitgever van de gids Akse Media:

Alle adressen die nu al zijn opgenomen in de gemeentegids 2014-2016 worden door de uitgever automatisch benaderd per telefoon en/of brief. Zij kunnen hun gegevens naar wens laten aanpassen.

Gegevens voor de nieuwe gemeentegids 2016-2018 kunt u tot uiterlijk eind januari a.s. aanleveren.

Gegevens die in de papieren gemeentegids worden vermeld, komen ook in de digitale gemeentegids van Heeze-Leende. Wijzigingen voor de digitale gids kunnen echter het hele jaar door worden doorgegeven via een persoonlijke inlogcode op internet. Nadere informatie is te vinden op www.heezeleende.smartmap.nl.


Hoe ziet u Heeze-Leende?

Doe mee aan onze fotowedstrijd voor de nieuwe gemeentegids!
Voor deze nieuwe gids zijn we op zoek naar een foto voor de vooromslag. Een foto die een sfeerbeeld geeft van de gemeente in de breedste zin van het woord. Hoe ziet u Heeze-Leende? Als een toeristische gemeente of juist als een gemeente waar het goed wonen en werken is, waar veel verenigingsactiviteiten plaatsvinden of waar mooie bouwprojecten zijn te vinden? De foto mag Heeze-Leende tonen in al zijn facetten, van een mooi belicht detail van een monumentaal pand tot een momentopname van een feestelijke buurtactiviteit en dat op een creatieve manier weergegeven. U mag het bepalen!

Inwoners die in hun vrije tijd graag fotograferen, kunnen hiervoor een foto inzenden en meedoen aan onze fotowedstrijd.

Voorwaarden
Aan deelname van de wedstrijd is een aantal voorwaarden verbonden:
-         de foto moet gemaakt zijn in Heeze, Leende, Leenderstrijp of Sterksel
-         de foto moet digitaal zijn (en geen papieren foto)
-         de foto is van goede kwaliteit (scherp en minimaal 1 MB groot)
-         de foto geeft een representatief en herkenbaar beeld van de gemeente
-         de deelnemer fotografeert niet beroepsmatig, maar heeft wel enige ervaring met fotografie
-         elke deelnemer mag 1 foto aanleveren
-         de eventueel geportretteerde personen hebben toestemming gegeven voor eventuele publicatie
-         de foto kan rechtenvrij gebruikt worden voor meerdere doeleinden

Cheque
Uit alle inzendingen worden drie prijswinnaars gekozen. De foto van de eerste prijswinnaar komt op de voorzijde van de gemeentegids, de foto’s van de tweede en derde prijswinnaar krijgen een opvallende plek in de binnenzijde van de gids. De eerste prijs betreft een cheque ter waarde van € 75, de tweede prijs een cheque van

€ 50 en de derde prijs een cheque van € 25. Daarnaast worden de namen van de fotografen opgenomen in de gemeentegids. De winnaars stemmen in met bekendmaking van zijn of haar naam en met een foto van de prijsuitreiking. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Inzending
U kunt uw digitale foto tot uiterlijk 1 maart a.s. mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. onder vermelding van ‘deelname fotowedstrijd nieuwe gemeentegids’. Vermeld daarbij ook uw naam en telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.


Nieuwe vervoerder voor leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017

Het college van B&W heeft ingestemd met de laagste inschrijving voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2016-2017.

Op 1 september 2015 ging het college akkoord met de inkoopstrategie ‘Leerlingenvervoer gemeente Heeze-|Leende’. Na de vaststelling hiervan is een programma van eisen opgesteld en op basis hiervan is een Europese aanbestedingsprocedure gestart. Na de publicatie ervan hebben zes ondernemingen offertes uitgebracht. De inschrijver met de laagste prijs is Vervoersservice Van Driel uit Oss. Het college heeft hiermee ingestemd. Er is ingeschreven voor een bedrag van € 35,62 per beladen uur exclusief btw.
De overige inschrijvers zijn persoonlijk afgewezen. De ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van het vervoer zijn in een persoonlijke brief geïnformeerd over de nieuwe vervoerder.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt gestart met de nieuwe vervoerder.


Vaststelling jaarlijkse subsidie 2014 ZuidZorg Jeugdgezondheidszorg
 

Het college van B&W heeft besloten de jaarlijkse subsidie 2014 voor het maatwerkdeel definitief vast te stellen op € 18.747,- en de overschrijding van € 120,- ten laste te laten brengen van het Gemeentelijk Gebonden Vermogen bij Zuidzorg.

De subsidie voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van ZuidZorg voor kinderen van 0-4 jaar bestaat uit twee onderdelen:

1. Basis Taken Pakket (wettelijk verplicht): dit bestaat uit activiteiten die aan alle kinderen in Nederland op een bepaalde leeftijd worden aangeboden (consultatiebureau).

2. Maatwerkdeel (niet wettelijk verplicht): dit is een lokaal zorgaanbod afgestemd op de gezondheidssituatie en de zorgbehoefte van de kinderen van 0 tot 4 jaar in onze gemeente. Het maatwerkdeel is verdeeld in Evidence Based Programma's en Lokaal maatwerk.

Van ZuidZorg is over het Basis Taken Pakket en het Maatwerkdeel een inhoudelijke en financiële verantwoording ontvangen, inclusief accountantsverklaring en jaarrapportage over 2014.

De voor 2014 verleende subsidie diende vastgesteld te worden door het college van B&W.


Uitkomsten Decembercirculaire gemeentefonds 2015
 

De Decembercirculaire 2015 is de derde gemeentefonds-circulaire van 2015. Kenmerk van de Decembercirculaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2015. De Decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Die vindt plaats in de Meicirculaire. Ontwikkelingen die van invloed zijn op het uitkeringsjaar 2016 en verder worden meegenomen in het overzicht. Dit overzicht treft u in de bijlage aan.


Openbare bekendmakingen
In deze rubriek treft u (een verkorte versie van) de openbare bekendmakingen aan. De volledige bekendmakingen vindt u op onze website: www.heeze-leende.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen ontvangen in uw e-mail

Het kan nog makkelijker! Meld u gratis aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt en ontvang de bekendmakingen die voor u relevant zijn wekelijks in uw e-mail. U kunt zich aanmelden op www.heeze-leende.nl/bekendmakingen.

Milieuzaken

Melding Activiteitenbesluit

Pandijk 14 Sterksel: wijzigen van de dierbezetting van een melkveehouderij

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

-  Boschlaan 7 Heeze: verbouwen van een bestaande garage/schuur tot een logiesruimte voor het 
   gebruik van recreatief nachtverblijf voor een Bed & Breakfast
-  de Grutter tegenover nr. 5-7-9-11 Heeze: kappen van 5 lindenbomen
-  Narcislaan 44, Leende: plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis

Verleend

-  de Grutter tegenover 5, 7, 9 en 11 Heeze: kappen van 5 lindenbomen
-  Paul Weemeringstraat 1 Heeze: oprichten van een woonhuis
-  Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Strabrechtseheideweg 8 Heeze: uitbreiden van stallen 

Ontwerpbeschikking Muggenberg 4 Heeze

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het hersitueren en uitbreiden van de recreatiewoning Muggenberg 4 te Heeze.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 januari 2016 tot en met 9 maart 2016 voor iedereen (tijdens de openingsuren) ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze. Tevens zijn de stukken hieronder digitaal raadpleegbaar.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen worden ingediend bij het college van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze. Als u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken wordt u verzocht een dergelijk verzoek uiterlijk 14 dagen voor het einde van de terinzagelegging in te dienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer R. Klaver (040-2241541). U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijze kunt weergeven.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend door: 

  • belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

Besluiten Algemene plaatselijke verordening

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten:
-  aan basisschool de Trumakkers is een akkoord gegeven voor het houden van een carnavalsoptocht op 5 februari 2016
-  aan basisschool Dirk Heziusschool is een akkoord gegeven voor het houden van een carnavalsoptocht op 5 februari 2016
-  aan de beheerder kampeerterrein scouting ‘Achter ’t Heezerenbosch’ is een stookontheffing verleend voor het jaar 2016
-  aan basisschool Merlebos is een akkoord gegeven om een carnavalsoptocht te houden voor kinderen op 5 februari 2016
-  aan Basisschool de Trumakkers is een akkoord gegeven voor een parkeerontheffing voor het plaatsen van de Classic
   ExpressTruck voor het houden van klassieke concerten op 18 maart 2016 op de parkeerplaatsen in de omgeving van
   Basisschool de Trumakkers in Heeze
-  aan Vrouwen van Nu is een vergunning verleend voor het houden van een snuffelmarkt op 10 maart 2016 van 19.00 uur 
   tot 22.00 uur in ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze

Laatst aangepast op woensdag, 27 januari 2016 20:39