Home > Nieuws > @SterkselCity: van project naar duurzaamheid
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

@SterkselCity: van project naar duurzaamheid

 
 
@SterkselCity: van project naar duurzaamheid
 
Geschreven door Redactie   
donderdag, 04 februari 2016 00:07

2015 was het jubileumjaar voor Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel. De fanfare, de jeugdfanfare en het slagwerk bestonden samen 150 jaar.

Dit is, met als drijvende kracht het SterkselCityteam, op grootse wijze gevierd met: Jeugdmuziekdagen, Maestro’s op het Oranjeconcert, de SterkselCityrun, NL Doet (verfraaiing van het dorpsgezicht) Los@SterkselCity, Bruisen@SterkselCity, Theater@SterkselCity en Kerstmarkt@SterkselCity. Zie www.sterkselcity.nl.

Het SterkselCityteam, dat nog in tact is, bestaat uit zeer enthousiaste en gedreven leden van de muziekvereniging. Natuurlijk kon dit team niet alles alleen regelen, maar dat hoefde ook niet. Voor de viering van dit jubileum is veel samengewerkt, zowel met andere verenigingen als met individuele personen, die van harte, met veel enthousiasme en ook heel goed hebben samengewerkt.
 
Van project naar duurzaamheid
Gaandeweg is de gedachte ontstaan dat het erg jammer zou zijn als die samenwerking zomaar zou eindigen. Een aantal Sterkselse verenigingen heeft moeite met de continuïteit, maar samen kunnen ze veel. Dat hebben we gezien. Het idee ontstond om een SterkselCityteam te gaan inzetten voor de Sterkselse verenigingen. Het projectmatige wordt dan een duurzame samenwerking, waarbij het gehele Sterkselse verenigingsleven baat moet hebben.    
 
In het najaar van 2015 zijn twee inspiratieavonden gehouden, waarbij het merendeel van de Sterskelse verenigingen vertegenwoordigd was. De behoefte aan samenwerking was overduidelijk aanwezig. 
 
Nieuw SterkselCityteam
Het nieuwe SterkselCityteam is actief als verbinder, adviseur en ondersteuner voor de Sterkselse verenigingen. Het gaat om het doorgeven van ervaringen, adviezen geven, ideeën delen, inspiratie en concept-ontwikkeling. Het team is niet-organiserend en het is geen evenementenburo.
Verenigingen die meedoen sluiten met een vertegenwoordiger aan bij het SterkselCityteam, want er wordt gewerkt op basis van  wederkerigheid. Sinterklaas komt alleen op 5 december. In de nieuwe constructie bestaat het SterkselCityteam dus niet meer alleen uit leden van de muziekvereniging.   

Inmiddels hebben de eerste oriënterende gesprekken met een aantal verenigingen plaatsgevonden en er is al meteen concreet resultaat geboekt.

Er wordt gewerkt aan een informatiepakket voor nieuwe bewoners. Zij ontvangen van hun buurtcontactpersoon een informatiepakket met daarin een Sterksels telefoongidsje, informatie over de dorpsraad, over de Coöperatieve dorpswinkel Attent, over wonen, welzijn en zorg op Sterksel en informatie over de Sterkselse verenigingen. De verenigingen worden een dezer dagen benaderd om informatie aan te leveren.

Het tweede concrete resultaat is het organiseren van een ‘inburgeringsdag’ (wie verzint een betere term?) voor nieuwe inwoners. De bedoeling is om dit in de eerste helft van dit jaar te organiseren. Meer informatie hierover volgt.

Laatst aangepast op donderdag, 04 februari 2016 10:24