Home > Nieuws > Update burgerinitiatieven maart 2016
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Update burgerinitiatieven maart 2016

 
 
Update burgerinitiatieven maart 2016
 
Geschreven door Dorpsraad Sterksel, Toine Leemans   
woensdag, 16 maart 2016 19:12

Een vast onderwerp op de voor iedereen toegankelijke maandelijkse openbare vergadering van de Dorpsraad Sterksel is 'Update Burgerinitiatieven'. Onderstaand de update maart 2016.

1. Ten Brakeweg.
Initiatief voor een betere verbinding voor fietsers & voetgangers tussen Sparrenlaan (Kloostervelden) en Ten Brakeweg:
- Het pad tussen Sparrenlaan en de bebouwde kom is nu slecht, modderig, er is geen verlichting.
- Verbetering van het pad is wenselijk maar kan alleen als daarbij voldaan wordt aan randvoorwaarden van de direct
  belanghebbenden, zoals het vermijden van extra autoverkeer.
- Daarom wordt via een brief en korte enquête eerst het draagvlak bepaald bij de bewoners Ten Brakeweg, Dreef en
  Kloostervelden.
- Dorpsraad en bestuur dorpswinkel steunen het initiatief en kijken uit naar de reacties van de aanwonenden
  (belanghebbenden).
- Op 6 mrt heeft initiatiefneemster brief + mini-enquête bij belanghebbenden in de bus gedaan.
- Initiatiefneemster zal eventuele vragen van aanwonenden beantwoorden. De dorpsraad heeft toegezegd hierbij te
  helpen als dat nodig is.
- Reacties zullen worden verzameld en besproken met de dorpsraad. Daarna zien we verder.

2. Jagerspad.
Initiatief voor vermindering van overlast wegens het slechte
wegdek (geluid & trillingen van auto’s), plassen op de weg,
onveilige situatie voor voetgangers wegens snel rijdende auto’s:
- Initiatiefnemer zal opnieuw contact opnemen met de overige
  aanwonenden van het Jagerspad.
- Door plassen op de weg is eind februari waterdoorslag
  opgetreden door zijgevel Heezerweg 18. Gemeente is
  hiervan op de hoogte gesteld.
- Aanpak en verzoek voor overleg uitgelegd aan gemeente.
  Doel is om problemen beter toe te lichten en samen met de 
  gemeente kijken naar oplossingen die echt werken en tevens
  de veiligheid verbeteren, ook op langere termijn.

 

3. Kloosterlaan.
Verbeterde tractorsluis en wegnemen stofoverlast:
- De tractorsluis is aangelegd en is goed zichtbaar vanaf
  spoorwegovergang. De maten zijn nu conform afspraken.
- NB Er is al eerder besloten de sluis niet in bestrating vast
  te leggen, zodat de sluis kan worden verwijderd bij
  festiviteiten op het kerkplein of i.g.v. calamiteiten.
- Aanwonenden melden dat grote 4W-drive auto’s over de
  tractorsluis rijden. Een hoger obstakel is echter niet mogelijk
  omdat het de doorgang voor landbouwvoertuigen kan
  belemmeren.
- Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn zal Kloosterlaan
  worden voorzien van een nieuwe laag split (pas als het pad
  goed droog is, en als de weersverwachtingen goed zijn).
- Het burgerinitiatief Kloosterlaan kan met goed gevolg worden afgesloten.
- De dorpsraad heeft deze langdurig slepende zaak als een burgerinitiatief behandeld. Deze aanpak is erg succesvol
  gebleken.

Laatst aangepast op woensdag, 16 maart 2016 19:28