Home > Nieuws > Project 2016 Zonne-energie voor Kameroen
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Project 2016 Zonne-energie voor Kameroen

 
 
Project 2016 Zonne-energie voor Kameroen
 
Geschreven door Onze Lieve Vrouw Visitatie, parochie Budel/Gastel   
woensdag, 16 maart 2016 19:41

Een project van de samenwerkende MOV/PMC comités van Heeze-Leende-Sterksel, Budel-Gastel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Maarheeze en Soerendonk.

>>> Klik HIER voor de huis aan huis verspreide flyer over dit project.

Bankrekening NL37 RABO 0308 2884 75

Wilt u meer over dit project en de achtergronden weten? Lees dan verder.  

Het land/geschiedenis Kameroen
Kameroen werd in de 15e eeuw (1472) ontdekt door Portugezen onder leiding van Fernão do Pó.

Tijdens één van hun vele reizen voeren ze langs de kust van Kameroen en waren ze onder de indruk van de grote garnalen in de rivieren. Daarom gaven ze het land de naam "Camarões", wat de Portugese benaming voor "garnalen" is.Tot 1880 was Afrika amper gekolonialiseerd: minder dan 10 %. De rest werd geregeerd door  Afrikaanse koningen (in alle variëteiten), stamhoofden, …. Zo ook Kameroen. In de grote Europese zucht naar koloniën 1880-1914 werd 90% van Afrika gekolonialiseerd. Het huidige Kameroen werd toen ingepikt door/toegewezen aan Duitsland Na de nederlaag van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) verdeelde de Volkenbond de Duitse koloniale gebieden onder de overwinnende naties. Westelijke Kameroen (de huidige Noord-West en Zuid-West-regio's) kwam samen met het aangrenzende Nigeria onder Brits protectoraat. : tot 1961. De rest van Kameroen kwam onder Frans bestuur.

Na een referendum in 1961 is besloten tot onafhankelijkheid met toetreding tot de toen al onafhankelijke République du Cameroun. Engels is de voertaal, daarnaast Frans in de zuidelijke gebieden van Kameroen.

Bevolking

In Kameroen (23 miljoen inwoners) leven meer dan 230 etnische groepen. Het is, meer dan andere Afrikaanse landen, een “veelvolkerenstaat”.
Noord-West provincie
In de Noord-West provincie van Kameroen wonen 2 miljoen inwoners in een gebied zo groot als Gelderland,Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen ( 17.300 km2). Analfabetisme in Kameroen onder mannen is 16%; onder vrouwen 32%. In landelijke gebieden is het aanzienlijk hoger.Het overgrote deel van de bevolking leeft in verafgelegen plattelands gebieden, in een vochtig en tropisch klimaat. Armoedig levend van wat de grond voortbrengt en  verstoken van waterleiding, van wegen en elektriciteit.

De zusters Franciscanessen (TSSF, Tertiary Sisters of St. Francis)

Medische zorg
Om de welig tierende zwangerschap/moeder sterfte en kindersterfte (op grond van voorzichtige schattingen: meer dan 4 van de 10 zuigelingen stierven het eerste jaar) begin vorige eeuw te bestrijden vestigden de zusters Franciscanesse zich in 1935 in Kameroen. De eerste zusters vestigden zich in Shisong in de provincie NorthWest. In 1936, begon men in Shisong met een “moederschap” ziekenhuis. In de loop der jaren met meer en uitgebreider diensten. Met onderwijs als belangrijk instrument om de benodigde verandering in de gezondheidszorg en sociale leven te bevorderen.

De TSSF staat nu 75 jaar de plaatselijke gemeenschap in de Noord-west provincie ten dienste om de waardigheid van de armen en kansarmen te verhogen. Vandaag werken Afrikaanse zusters en leken in de diverse organisaties (opgezet door de zusters) in gezondheidszorg, onderwijs, pastoraal/sociaal werk en in leidinggevende functies op alle fronten.

Deze provincie (afdeling) van deze zusters stond tot 2014 onder de bezielende leiding van zuster Ntenmusi Xaveria (1950). Zelf was ze afkomstig uit een gezin waar 5 van de 12 kinderen als kind stierven vanwege malaria, diarree (en) of ademhalingsproblemen. Ze bouwde als directeur van het centrale ziekenhuis de gezondheidszorg uit tot wat het nu is. Een belangrijk deel van het beleid is ook aandacht te schenken aan preventieve en klinische aspecten van de gezondheidszorg. Met oog voor internationale contacten om specialisten op diverse gebieden naar Shisong te halen: voor training van medische stafleden, technische support en voor externe fondswerving.

Medische infrastructuur

De behoefte aan verbeterde gezondheidszorg werd in eerste instantie beantwoord door het opzetten van kleine kraamklinieken. De zusters zijn nu werkzaam in 3 ziekenhuizen en in 7 gezondheidscentra. Deze gezondheidscentra zijn leidend en in sommige gebieden de enige
aanwezige gezondheidsvoorziening.

Deze zorgcentra leveren een breed scala aan primaire en secondaire activiteiten: zoals prenatale en zuigelingenzorg, algemene consulten en behandeling van HIV/AIDS

Alleen al in de afgelegen gezondheidscentra Tatu, Nwah en Mbetta vinden maandelijks 400 consulten plaats, 170 prenatale handelingen, 50 bevallingen, en 200-tal kinder-klinische handelingen.

Daarnaast een 60-tal buitenposten in afgelegen, moeilijk te bereiken dorpen: 1-6 uur uren rijden (als er al een auto beschikbaar is ) van een ziekenhuis of gezondheidscentrum. Veelal niet meer dan een enkele ruimte met een bed. Deze buitenposten worden op geregelde tijden bezocht door een verpleger, zuster of arts. In noodsituaties zijn deze posten te gebruiken voor bevallingen, bij ongevallen, ziektebestrijding e.d. door lokale ‘helpers’ op een zo goed mogelijke wijze.

Gezondheid anno 2016

Ten opzichte van het begin in 1936 heeft deze hulpverlening de gezondheidsstandaard aanzienlijk verbeterd.De zwangerschap sterfte en zuigelingensterfte is substantieel verminderd, maar nog steeds onmenselijk hoog. In het landelijk gebied is de zwangerschap sterfte meer dan 150 maal de zwangerschap sterfte in Nederland. Van de geboren kinderen sterven meer dan 2 van de 10 voor hun 5de jaar. Schattingen melden dat dit een ondergrens is, omdat de helft van de kinderen in het buitengebied voor hun derde jaar niet worden geregistreerd.

Remmende factoren

Patriarchale handelswijzen en traditionele gebruiken zoals weduwschap rituelen, gedwongen kind huwelijken, bruidsschatten, discrimineren van meisjes en vrouwen, zijn diep en hardnekkig geworteld. Vrouwen/meisjes zijn nog steeds kwetsbaar voor diverse vormen van machtsmisbruik. Hun sociale, economische, culturele en ontwikkelingsrechten worden in de dagelijkse praktijk gemarginaliseerd; gewoonterecht (traditie) gaat boven internationaal en wettelijke recht.
Dan de traditionele vroedvrouwen en genezers (medicijnmannen).
Elke streek heeft tenminste 3-5 traditionele genezers. Veelal zonder enige medische kennis,met ruwe methoden, onhygiënisch en zonder goed sanitair.
Soms helpen hun kruiden, maar er zitten veel charlatans bij.

Sommigen van hen beweren voor elke ziekte een behandeling te hebben, met inbegrip van HIV.65% van de patiënten die naar het ziekenhuis komen doen dat nadat ze een traditionele genezer hebben geraadpleegd, die ze al of niet heeft doorverwezen. Samenwerken met traditionele genezers door middel van trainingen en uitwisselings-bezoeken begint zijn vruchten af te werpen. Het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis en health centra is sterk toegenomen.

De bereikbaarheid van gezondheidscentra.
Daar waar fysieke bereikbaarheid tekort schiet kan het ter plekke in de bush toegang/contact krijgen met collega’s en/of  medische experts een belangrijke hulp zijn. Een mobiele telefoon kan daarbij een grote dienst bewijzen maar dan moet er wel de mogelijkheid zijn deze te kunnen opladen.
Instructies en medische gegevens zijn onontbeerlijk en heel handig op een computer of laptop maar ook deze hebben stroom nodig.

Elektriciteit in het buitengebied

In die enkele gevallen waar elektriciteit aanwezig is in de buitengebieden is de levering onbetrouwbaar en valt vaak uit, ook tijdens kritieke momenten.
Spoedingrepen zoals hulp bij bevalling waarbij goed licht onontbeerlijk is, moeten worden uitgevoerd bij licht van een stallamp. Met alle risico’s van dien. Complicaties, zoals een bloeding, zijn dodelijk. Medicamenten zoals insuline, vaccins, entstoffen voor bijv. malaria kunnen niet gekoeld bewaard worden.

Hoe eenvoudig kan het zijn.
Het brede gebruik van zonenergie in Nederland neemt een grote vlucht, men ziet steeds meer zonnepanelen op de huizen. Maar ook op tuinhuisjes, boten en campers als spanningsbron van  12V. Dit heeft wellicht Peter van Leerdam op het idee gebracht dit systeem ook in Kameroen te gebruiken. Peter van Leerdam is al 14 jaar actief in Kameroen met de Nederlandse stichting Hope. Met de mensen daar ontwikkelde hij recentelijk een zonne-energie systeem voor gebruik in afgelegen gebieden, in de ziekenhuizen en de gezondheidscentra.

Een zonnepaneel (90x 150 cm), een accu en een standaard accu-oplaadsysteem kunnen oplaadpunten voor vijftien LED-lampen, twee LED-onderzoeks-lampen en een koelbox 24 uur per dag betrouwbaar van energie voorzien. Daarnaast fungeren als oplaadpunt voor mobiels en laptops. Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk, simpel van opzet, duurzaam, en milieuvriendelijk; kosten € 2700,--.  

Direct te gebruiken in elke medische hulppost, hoe afgelegen ook. En met een bijgaand instructie-pakket en training van twee technisch assistenten per gezondheidscentrum kan een hoge mate van bedrijfszekerheid geborgd worden. Bovendien goedkoper dan gebruik van batterijen, kerosine of gas in noodgevallen.

Grotere medische hulpposten missen node apparatuur die meer energie vraagt: zoals koelventilatoren, sterilisatie, desinfectie- en beademingsapparatuur, echografie, …. Een combinatie zonne-energiesysteem- met een klein generator systeem maakt dat mogelijk; kosten € 6000,--.

Zo’n zonenergie systeem heeft recentelijk proefgedraaid in een Health center. En met succes! Het draagt nu al wezenlijk bij aan een betere medische zorgverlening: mensenlevens reddend.

Laatst aangepast op woensdag, 16 maart 2016 20:10