Home > Nieuws > Verslag van bezoek aan Den Ouden (composteerbedrijf)
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Verslag van bezoek aan Den Ouden (composteerbedrijf)

 
 
Verslag van bezoek aan Den Ouden (composteerbedrijf)
 
Geschreven door Toine Leemans, Dorpsraad   
zondag, 24 april 2016 20:52

De Den Ouden Groep heeft onlangs de activiteiten m.b.t compostering overgenomen van Reiling BV, vooral uit concurrentieoverweging. Tijdens de informatieavond op 21 januari ’16 heeft Den Ouden de inwoners van Sterksel uitgenodigd om te komen kijken op hun locatie Vlagheide in Schijndel.

Op 9 april hebben 12 bewoners van Sterksel (incl. leden van de dorpsraad) een bezoek gebracht aan Den Ouden. Er zijn veel vragen gesteld over compostering in het algemeen, en over de plannen die Den Ouden heeft voor compostering in Sterksel. De vragen zijn alle beantwoord, zover ze betrekking hadden op compostering en groen-verwerking. Voor vragen m.b.t. mestvergisting en BTPB (BioTechPark Brabant) heeft Den Ouden doorverwezen naar initiatiefnemer Van Maris of de gemeente Heeze-Leende. Den Ouden is nl. niet betrokken bij de plannen m.b.t. BTPB.
   
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens het bezoek zijn besproken:
• Den Ouden heeft een meerjarig contract met de groep Driessen voor de huur van 2,2 ha. op bedrijventerrein
  ‘t Chijnsgoed, met exclusiviteit voor het verwerken van groenafval en groenstromen. Het parkmanagement blijft bij
  Driessen totdat BTPB de financiering rond heeft. Den Ouden gaat in Sterksel groenstromen en groenafval verwerken,
  en gaat voorlopig geen andere activiteiten doen in Sterksel.
• Wegens de beperkte ruimte op het terrein in Sterksel zal Den Ouden zich in Sterksel vooral richten op productie van 
  compost en biobrandstof, niet op productie van de hoogwaardige producten (zoals op Vlagheide in Schijndel). Er is niet 
  gepland om afvalhout te verwerken (vergunning is wel aanwezig). GFT afval wordt niet verwerkt door Den Ouden.
• Den Ouden is sinds maart bezig om het composteringsproces op het terrein in Sterksel anders in te richten. De eerste 
  activiteiten van Den Ouden in Sterksel is het sorteren van de bergen afval en composteren wat er ligt.
• Transport is duur, daarom vooral aanvoer van groen uit een gebied met straal ca. 35 km. rondom Sterksel, en zoveel 
  mogelijk verkoop in de directe regio (Zuidoost Nederland en België).
• M.i.v. oktober zullen de composteringsprocessen in Sterksel verlopen zoals op Vlagheide, maar op kleinere schaal.
  D.w.z. beluchten met een shovel. De verwachting is dat composthopen niet hoger zullen zijn dan ca 8 m.
• Den Ouden wil in oktober ’16 een open dag in Sterksel houden om eenieder te informeren en een indruk te laten
  opdoen van de groenverwerking in Sterksel.
• Tijdens de rondleiding over het terrein hebben de 12 geïnteresseerde bewoners van Sterksel gemerkt dat er opmerkelijk
  weinig compostgeur was waar te nemen.

Volgens Den Ouden zijn de grootste verschillen met Reiling BV:
• Den Ouden richt zich op de productie van bodemverbeteraars waar een markt voor is (o.a. akkerbouw, glastuinbouw,
  ook groenvoorziening)
• Den Ouden voert alleen die stromen groen aan die kunnen worden verwerkt tot gespecificeerde grondverbeteraars waar
  een goede afzetmarkt voor is.
• Den Ouden zegt naast de huidige geplande activiteiten géén kasafval aan te zullen voeren, dus geen plantresten van
  tomaten, paprika’s, aubergines, enz.
• De omloopsnelheid van het groenafval is cruciaal voor Den Ouden; het meeste groenafval blijft 3-4 maanden, uiterlijk
  6 maanden, afhankelijk van de composteerbaarheid.
• Reiling BV zich waarschijnlijk meer gericht op het inkopen van vele soorten groenafval (ook moeilijker te verwerken
  kasafval) en heeft gekeken hoe die stromen verwerkt konden worden. Daardoor kon de verwerking van die afvalstromen
  soms lang duren, met als gevolg o.a. langere verwerkingstijden, grote afvalhopen en moeilijker composteringsproces.

Van Marisgroep (initiatiefnemer voor BTPB) heeft gezegd o.a. bermgras van Den Ouden te willen gebruiken als
covergistingsmateriaal bij de mestvergisting. Vragen over de relatie van mestvergisting met bijv. bermgras kan Den
Ouden niet beantwoorden.

Geïnteresseerden kunnen klikken op de volgende links:
https://nl.denoudengroep.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cDVgOLt13sg

Foto:  Peter Ogg

Laatst aangepast op maandag, 25 april 2016 13:11